Yüksel Mansur Kılınç: “Demokratik eylemlerin terör kategorisine konulması teröre hizmet eder”

TSK, MİT ve Emniyet arasında silah devrini düzenleyen yönetmeliği TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Toplumun hak arama taleplerinin aracı olan demokratik eylemler haktır, gerekliliktir. Demoktarik eylemlerin terör kategorisine konulması tehlikelidir ve teröre hizmet edecektir” dedi.

TSK, MİT ve Emniyet arasında silah devrini düzenleyen yönetmeliği TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Toplumun hak arama taleplerinin aracı olan demokratik eylemler haktır, gerekliliktir. Demoktarik eylemlerin terör kategorisine konulması tehlikelidir ve teröre hizmet edecektir” dedi. Kılınç, Meclis’in yasama denetimi ve  toplumun demokratik gözetimi dışında, Tek Adam’ın kararı ile Türkiye’nin iç güvenlik yapılanmasında bir gecede önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği” ndeki değişikliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

“DEVLETİN ASKERİ, İSTİHBARAT VE KOLLUK FONKSİYONLARI BİRBİRİNİN İÇİNE GEÇMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilen yönetmelikle , Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Milli İstinbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı arasında  ağır silahlar dahil her türlü taşınır mal devrine olanak tanındığını hatırlatan Kılınç, “iç güvenliğimize tehdit oluşturacak olaylara kolluk güçlerinin nasıl müdahale edeceği yasalarımızla belirlenmiştir. TBMM’nin yasama denetimi, toplumun demokratik gözetimi bir yana bırakılarak Cumhurbaşkanının tek başına aldığı bir karar ile devletin iç güvenlik yapılanmasında bir gecede önemli değişiklikler yapılmıştır. Devletin askeri, istihbarat ve kolluk fonksiyonları birbirinin içine geçmiştir.  Yönetmelikte demokratik eylemler, terör ile aynı cümlede ve aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Toplumun demoktarik hak arama talepleri haktır, gerekliliktir. Demokratik eylemlerin terör ile aynı kategoriye konulması tehlikelidir ve teröre hizmet edecektir” dedi.

GÖREV VE YETKİLER YÖNETMELİK İLE VERİLMEYE ÇALIŞILDI

Yönetmelik ile MİT Başkanına, bakanlık düzeyinde görev ve yetki verildiğine dikkat çeken Kılınç, önleyici hizmet olan istihbarat faaliyetlerinin operasyonel düzeye çekildiğini, MİT Başkanına hem dış politikada hem de iç güvenlikte MİT yasasında olmayan görev ve yetkilerin yönetmelik ile verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kılınç, soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle  şu sorulara yer verdi:

1) 2937 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na göre görevi istihbarat toplamak olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın  görev kapsamında olmayan toplumsal olaylara müdahalede TSK’nın araç ve silahına neden ihtiyaç duyabileceği düşünülmektedir?

2) Özel Harekat Şube Müdürlüğü kanalıyla ağır makineli tüfek, roketatar, keskin nişancı tüfeği, küçük çaplı havan toplarına sahip olan EGM’nin ayrıca TSK’dan ilave araç ve gerece neden ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir?

3) Yönetmeliğin alt düzenlemesi var mıdır? Varsa, EGM’nin ihtiyaç olması durumunda TSK araç gereçlerinden faydalanmasının kapsamı nedir?  TSK’nın sorumluluğundaki konvansiyonel harp için kullanılması gereken sistem, silah, teçhizat ve malzeme de EGM’ye devredilebilecek taşınır malların kapsamı içinde midir? Toplumsal olaylara karşı kullanılmak üzere EGM, TSK’dan tank ve zırhlı araç da alabilecek midir?

4) İhtiyaç duyulması halinde TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizatı kullanacak olan uzman personel  EGM bünyesinde bulunmakta mıdır?  Bulunmamaktaysa TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizat nasıl kullanılacaktır?

5) Kolluk güçlerinin toplumsal olaylarda hangi şartlar altında ve ne şekilde silah kullanabileceği 2559 sayılı  Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu’nun 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Toplumsal olaylara karşı kullanılmak üzere gerektiğinde TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizat hangi kanuna göre kullanılacaktır?

6) Uluslararası anlaşmalara ve mevzuatımızdaki yasalara dayanılarak, “dost ve müttefik” ülkelere taşınır mal sevkiyatı yapılabilirken neden yönetmelik değişikliği ile özel bir düzenlemeye gerek duyulmuştur? “Dost ve müttefik” ülkelere taşınır malların sevkiyatı, neden “taşınır mal işlem belgesi olmaksızın” yapılacaktır?