Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yasa teklifi hakkında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin düzenlemeyi hazırlarken akıllarında, planlarında, projelerinde askeri tesislerin bulunmadığını belirtti.
Fonun birinci derecede denetiminin Bakanlar Kurulu’nca, kurulacak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin denetiminin de TBMM tarafından yapılacağını, denetim raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşülmesini amaçladıklarını açıkladı.
Yasa teklifiyle gündeme gelen askeri alanlar ve tiyatrolar hakkında da konuşan Ağbal, “Bu teklifi getirirken aklınızda, planınızda, projenizde askeri tesisler var mı derseniz, asla, zinhar öyle bir şey yok” dedi.