1 Mayıs dolayısıyla internet üzerinde basın toplantısı düzenleyen sağlık emek ve meslek örgütleri, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilere, “Emeklerinize sahip çıkın” çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), 1 Mayıs’a ilişkin basın toplantısı düzenledi. Video konferansla düzenlenen toplantıda, ortak açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden yaptı.

“ADIYAMAN’DA EMEK GASPI YAŞANDI”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’nin Covid-19 mücadelesinde sağlanan bir başarı varsa, bunun sağlık emekçilerinin olağanüstü çabası ve özverisi sayesinde olduğunu vurguladı. Sağlık emekçilerinin halen çok ciddi sorunlarının bulunduğunu belirten Adıyaman, özel sektörde sağlık çalışanlarının ücretsiz izine çıkarıldığına dikkat çekerek, bunun emek gaspı olduğunu vurguladı. Adıyaman, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

“BÜTÜN DÜNYA EMEKÇİLERİNİN 1 MAYIS’INI KUTLUYORUZ”

Koronavirüs salgın günlerinde, hayatı yeniden üreten işçi ve emekçilerle birlikte, mücadeleye ve dayanışmaya en çok sağlık emekçilerinin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erden, “Çünkü içinde bulunduğumuz ölümcül Covid-19 salgınına karşı, kişisel olarak kendimizi ve ailelerimizi korumanın yanı sıra, salgında hastalanan, yoğun bakımlara taşınan insanlarımızı iyileştirmek, hatta ülkemiz sağlık sisteminin ihmal ettiği koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve salgını durdurmakla yükümlüyüz” dedi.

EŞİT, PARASIZ VE ANADİLDE SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık hizmetinin kar edilecek bir tüketim nesnesi olmaması gerektiğinin altını çizen Erden, yıllardır herkesin eşit, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve parasız sağlık hizmeti alma hakkı olduğunu topluma ve yöneticilere kabul ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Covid-19 salgınının ölüm ve hastalanma korkusunu yakından yaşatarak, sağlık hizmetine erişimin hiçbir bariyere takılmadan ücretsiz biçimde erişilmesi gereken bir hak olması gerektiğini fiilen gösterdiğine işaret eden Erden, “Koruyucu sağlık hizmetlerini, bölge tabanlı birinci basamağı yok sayan anlayışın, emek sömürüsüne dayalı işletmelermiş gibi olan kamu hastaneleri ile gösterişli binalara ve otelciliğe odaklı özel hastane sektörünün Covid-19 salgınında nasıl anlamını yitirdiğini, yok hükmünde olduğunu hep birlikte yaşadık, gördük” diye belirtti.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Gönül Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Emeğin haklarını alabildiği, ‘salgınsız ve sömürüsüz’ bir dünyada 1 Mayısları bayram olarak kutlayacağımız günlerin inancıyla, bütün dünya emekçilerinin 1 Mayısını kutluyor; salgında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkacağımızı ve sağlık emekçileri olarak hem Covid-19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.”

“GÖZALTILAR HEKİMLERİ DERİNDEN YARALADI”

Şanlıurfa Tabip Odası da, 1 Mayıs dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Salgınla mücadelede döneminde oda başkanı ve oda genel sekreterinin gözaltına alınmasının, tüm hekimleri derinden yaraladığını vurgulayan Şanlıurfa Tabip Odası, şu ifadeleri kullandı:
“Yaşanılan bu üzücü ve kırıcı durum karşısında yanımızda olan desteklerini hissettiren; TTB Merkez Konseyine, Ülkemizin tüm illerinden yanımızda olduğunu ve desteğini bildiren Tabip Odalarımıza, yapılan haksızlığı kendine yapılmış gibi hisseden ilimizdeki tüm meslektaşlarımıza ve Urfa’daki birçok dernek, sendika ve meslek odalarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.”
Tabip Odası, koronavirüs süreciyle ilgili ise şu hatırlatmada bulundu: “Covid ile mücadelenin halen devam ettiğini, yapılacak çok şeyler olduğunu düşünerek Tabip Odasının Pandemi kurullarına davet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”