Dünya Gıda Günü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasında “Gıda Hegemonyasına karşı Gıda Egemenliği’nin gerçekleşmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına hakça adil bir paylaşımın olduğu, herkes için güvenli, sağlıklı gıdaya erişimin mümkün olduğu bir ülke için” mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Dünya Gıda Günü nedeniyle, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Aalparslan,  TMMOB Kimya Mühendisleri  Odası Güney Bölge Şube Başkanı Ümit Türkmen ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde ortak basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Birleşmiş Milletler raporuna göre 821,6 milyon insanın yani dünya nüfusunun yüzde 11’nin açlık çektiğini söyledi.

“DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 11’İ AÇLIK ÇEKİYOR”

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, dünyada açlık problemlerine, gıdaların güvenliğine, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekilen, herkesin güvenli ve besleyici gıdalara ulaşmasının bir hak olduğunun vurgulandığı Dünya Gıda Günü olarak belirlenmiştir. BM’nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekmektedir” denildi.
“Açlığın, özellikle gıdada dışa bağımlı ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığı görülmektedir” denilen açıklamada, “İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması gibi birçok etkenin yanı sıra tarımsal aktivitelerin gıdayı temel bir ihtiyaç olmaktan çok meta olarak ele alan çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenme gittikçe yaygınlaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

 “ÇİFTÇİ YOKSULLAŞARAK GÖÇE ZORLANDI”

“Günümüzde; Dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığı, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde gerçekleşebildiği, gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımının olduğu bilinmekte, aşırı ve lüks tüketim alışkanlığının sonucu gıda israfı ise bir başka tezata işaret etmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Ülkemiz açısından ise durum 24 Ocak kararlarından başlayan süreçle birlikte tarımsal üretimde desteklemelerin kaldırılması, kamu kooperatifçiliğinin tasfiyesi ve çıkartılan yasa, yönetmeliklerle tarımsal üretimin kotalarla geriletilip yok edilmesi nedeniyle vahim bir hal almış, AKP Hükümetleri döneminde uygulamaya konulan tarım politikaları sonucu 2002 yılında tarımda istihdam edilen nüfus çalışan  nüfusun yüzde 35’i iken bu dönemde yüzde 18,3’e gerilemiştir. Çiftçi yoksullaşmış, büyük kentlerde proleterleşmek üzere göçe zorlanmıştır.”
Tarım alanlarının giderek yok edildiği zeytinlikler ve meralar çimento, mermer ocakları, altın ve gümüş madenciliği gibi toksik kimyasal kirlilik yaratan sanayi yatırımlarına açıldığı belirtilen açıklamada, “Sağlıklı, doğal ve güvenli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline gelmiştir” yorumunda bulunuldu.

 “TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLI BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRİLDİ”

Türkiye’nin kuru kayısı, incir ve üzüm ile fındık dışında buğdaydan pirince, fasulyeden nohuda, mercimekten mısıra, soya fasulyesinden pamuğa, kuru ottan samana ve kırmızı ete kadar hemen tüm tarım ürünleri için ithalatçı ve dışa bağımlı bir ülke durumuna getirildiği belirtilen basın açıklamasında, “EBK, SEK, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot Sanayi-Türkiye Gübre Fabrikaları ve Yem Sanayi gibi kamu iktisadi teşekküllerinin bir kısmı özelleştirilmiş, bir kısmı da kapatılmıştır. TMO gibi KİT’ lerle birlikte, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gibi üretici kooperatif ve birliklerinin ise içi boşaltılarak işlevsizleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın sonunda “Gıda Hegemonyasına karşı Gıda Egemenliği’nin gerçekleşmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına hakça adil bir paylaşımın olduğu, herkes için güvenli, sağlıklı gıdaya erişimin mümkün olduğu bir ülke özlemiyle TMMOB’ye bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak mücadelemize ara vermeksizin devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.