TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2’nci başkan Ali İhsan Ötken oldu. Genel sekreterlik görevini ise Vedat Bulut yürütecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 72’nci Büyük Kongresi’nde “Etkin Demokratik TTB” grubunun listesinin seçimi kazanmasının ardından, yönetimdeki görev dağılımı yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2’nci başkan Ali İhsan Ötken oldu. Ankara Tabip Odası eski Başkanı Vedat Bulut ise genel sekreterlik görevini yürütecek.
TTB yeni yönetimindeki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Rasime Şebnem Korur Fincancı
2. Başkan: Ali İhsan Ökten
Genel Sekreter: Vedat Bulut
Muhasip Üye: İbrahim Akkurt
Veznedar Üye: Alican Bahadır
Üye: Çiğdem Aslan
Üye: Deniz Erdoğdu
Üye: Halis Yerlikaya.
Üye: Kazım Doğan Eroğulları
Üye: Meltem Günbeği
Üye: Onur Naci Karahancı