Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarının salgınla beraber sorunlarının arttığına dikkat çeken TTB Merkez Konseyi, “Hastalık ve ölüm riski en yüksek grup olan hekimlerin salgına karşı mücadele verirken ekonomik güçlük içine düşürülmeleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğu belirtilerek, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin sorunlarının hızla çoğaldığına dikkat çekildi.
Pandemiye karşı verilen mücadelenin kamu-özel ayrımı yapılmadan topyekün ve kamusal bir perspektifle yürütüldüğü ölçüde başarılı olacağını belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin yaşadığı sorunlara ivedilikle çözüm getirmesi gerektiğini bildirdi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜK ÇEKİYOR”

“Salgında Hekimlerin Hem Sağlıkları Hem de Özlük Hakları Tehdit Altında” başlıklı açıklamada TTB’nin daha önce, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin ile özlük haklarının güvence altına alınması gerektiği talebinde bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamanın devamında salgınla beraber sağlık çalışanlarının ekonomik olarak zorlandıkları, işten çıkarmaların arttığının altı çizilerek, “Hastalık ve ölüm riski en yüksek grup olan hekimlerin salgına karşı mücadele verirken ekonomik güçlük içine düşürülmeleri kesinlikle kabul edilemez” denildi.

“GELİRLER GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

TTB bu bağlamda, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
“*5 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda dile getirdiğimiz öneriler dikkate alınmalıdır.
*Pandemi bahanesiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin düşürülmesine göz yumulmamalıdır.
*Ücretsiz izne çıkarma ve daha düşük ücretle kısmi zamanlı çalışma uygulamalarına engel olunmalıdır.
*Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastanelerindeki meslektaşlarından daha az olmamasını garanti edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
*Salgınla mücadele kapsamında açıklanan ekonomi paketlerinde muayenehanelerin ve özel laboratuarların yaşadığı sorunları hafifleten çözümlere yer verilmelidir.
*Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin salgın süresince vergi ve sigorta primlerine yönelik muafiyet ve/veya öteleme benzeri desteklerden, personelleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri sağlanmalı, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları faiz işletilmeden ertelenmelidir.
*Bazı özel sağlık kuruluşlarında hâlâ devam eden kişisel koruyucu ekipman eksikleri bir an önce giderilmelidir.”