Askeri mevzuatta değişikliklere gidilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu’na sunulan 44 maddelik kanun teklifi, onaylandı.

Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine göre doktorların ödemelerinde eşitlik sağlanıyor. Uzman erbaşların emeklilik haddi 55 yaş olarak belirleniyor. Devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların emsallerinin aldığı emekli aylığını almaları amaçlanıyor. Askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri de kurum bütçesinden karşılanacak.