25 Mayıs 2020, Pazartesi

Yerel medya kuruluşlarından seçimlere yönelik güç birliği: #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kuruldu

dokuz8HABER’in çağrısıyla 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da buluşan yirmi farklı kentten 30’a yakın yerel medya kuruluşu temsilcisi #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kurma kararı aldı. Bölge toplantılarıyla genişleyecek olan Koordinasyon, çalışma programını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

dokuz8HABER’in çağrısıyla, 19-20 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ‘Yerel Medya Buluşması’na 20 farklı şehri temsilen katılan günlük gazete, radyo, televizyon, haber portalı, dergi, ajans türü 30’a yakın yerel medya kuruluşu temsilcisi 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik olarak #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kurma kararı aldı. Toplantı sonrasında kuruluş deklarasyonu yayımlandı.

HABER ALMA HAKKININ GİDEREK SINIRLANMASININ YARATTIĞI KAYGILAR SEÇİM DÖNEMLERİNDE ARTIYOR  

Toplantıda toplumun haber alma hakkına yönelik son yıllarda artan sınırlamaların yarattığı kaygıların seçim dönemlerinde daha da güçlendiğini tespit eden katılımcılar, seçim süreçlerinde güvenilir bir haber akışı sağlamanın, seçim ve sandık güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, yerel medyanın güç birliği yaparak bu ihtiyacın karşılanabilmesi açısından önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. Bu yaklaşımla oluşturulan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu’nun öncelikli amacı, koordinasyon bünyesinde yer alacak olan yerel medya kuruluşlarının seçimlere yönelik haber akışlarını ortak bir haber havuzunda birleştirilmesini sağlamak olarak belirlendi. Böylece 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde yerellerde başlayarak ulusal ve uluslararası bir haber akışını güvence altına altına almak mümkün olacak.

#SEÇİM 2018 YURTTAŞ HABER TAKİP AĞI’NDAN #SEÇİM2019 YEREL MEDYA KOORDİNASYONUNA

Toplantının açılışını yapan dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, bir yerel medya koordinasyonunun kurulması ihtiyacının nasıl ortaya çıktığını ve bu toplantıya kadar süreçte atılan adımları aktardı. Konuşmasında dokuz8HABER’in 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde başlayan ve son olarak 24 Haziran 2018 Seçimlerinde en etkin halini alan seçim haber takip deneyimlerini paylaşan Biçici, yerel medya koordinasyonu için ilk adımların 24 Haziran seçimleri sürecinde atıldığını ve 24 Haziran seçimleri akşamında çeşitli kentlerden yerel medya temsilcileriyle yapılan canlı telefon bağlantılarının Yerel Medya Koordinasyonu kuruluşu yönünde atılan ilk küçük adım olduğunu söyledi.

#SEÇİM2019 YURTTAŞ HABER TAKİP AĞI KRİTİK ÖNEMDEKİ KENTLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK TAKİP EDECEK

#Seçim2018 Yurttaş Haber Takip Ağı deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatan Biçici, 2018 seçimlerinden 2019 seçimlerine kesintisiz bir hazırlık süreci içinde olduklarını ve bu toplantının da bu hazırlıkların bir ürünü olduğunu belirtti. 24 Haziran 218 seçimlerine yönelik hayata geçirilen kampanyayla ülke çapında yüzlerce kişinin form doldurarak yurttaş haberciliği yapmak üzere kayıt olduğunu hatırlatan Biçici, bu seçimlerde de kritik kentleri takip etmeyi hedefleyen yurttaş haberciliği tabanlı ağlar oluşturulacağını ancak bu ağların çalışmalarıyla #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu çalışmalarının birbirini güçlendirecek şekilde ele alınacağını vurguladı.

YİRMİ KENTTEN KATILIMLA KURULAN KOORDİNASYON BÖLGE TOPLANTILARIYLA GENİŞLEYECEK

Ülke çapında bölgesel temsiliyeti esas alarak yapılan toplantıya İstanbul ve Ankara dışında, İzmir, Aydın, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Kütahya, Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari, Mardin, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Adıyaman şehirlerinden katılım sağlanırken, mazeretli olarak son anda katılım sağlayamayan Samsun ve Rize temsilcileri de alınacak kararlara uyacaklarını bildirdi. Ocak ve Şubat aylarına hayata geçirilecek olan bölge toplantılarıyla yerel medya koordinasyonu tüm ülkeye yayılacak ve hızla ulusal bir haber akışı sağlamaya başlayacak.

YEREL MEDYA KURULUŞLARININ HABER AKIŞLARI ORTAK BİR HABER HAVUZUNDA MERKEZİLEŞECEK 

Toplantı sonrası hazırlanan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kuruluş deklarasyonunda koordinasyonun ana misyonu “...#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu bünyesinde bir araya gelen ve gelecek olan yerel medya kuruluşları haber akışlarını ortak bir haber havuzunda ortaklaştırarak yerelden genele etkin bir haber akışı sağlayacaktır. Bugün itibariyle 20 kenti kapsayan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu, 81 ili de kapsayacak şekilde genişleme çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla başta İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Antalya, Diyarbakır, Malatya gibi kentler olmak üzere bölgesel havza niteliği taşıyan kentlerde düzenlenecek olan bölge toplantılarıyla genişleme çalışmaları sürdürülecektir” sözleriyle ifade edildi. Yerel medya koordinasyonu haber akışı İstanbul’da oluşturulacak olan haber merkezinde merkezileşerek buradan tüm Türkiye ve dünyaya yayılacak.

YEREL MEDYA TEMSİLCİLERİNİN ANLATIMLARINDAN YAŞANAN SORUNLARIN ORTAKLIĞI ÖNE ÇIKTI 

Çeşitli kentlerden toplantıya katılan yerel medya temsilcileri de kendi kentlerinde seçim takip süreçlerinin deneyimlerini paylaştı. Yerel medya temsilcileri, ulusal çapta bir haber ajansının olmamasını yarattığı boşluğun doldurulması açısından düzenlenen toplantının ve kurulan koordinasyonun öneminin altını çizdi.

GAZETECİLİĞİN EVRENSEL İLKELERİ ESAS ALINACAK

Yerel medya koordinasyonu kuruluş toplantısına katılan yerel medya temsilcileri toplumun haber alma talebinin en çok dile geldiği seçim süreçlerinde bu talebe yanıt verebilmenin seçim atmosferinin zorluklarına rağmen gazetecilik eksenine sadık kalmaktan geçtiğini dile getirdi. Tüm katılımcıların ortaklaştığı bu görüş kuruluş deklarasyonunda #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu’nun “gazeteciliğin evrensel değerlerini esas alan objektif bir yaklaşımla ve seçimlere katılan tüm taraflara eşit mesafede durarak çalışmalarını sürdüreceği” biçiminde yansıdı. Deklarasyonda gazeteciliğin evrensel misyonunun bir parçası olan denetim görevine de şu cümlelerle dikkat çekildi: “#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu….gazeteciliğin yine evrensel ilkelerine uygun olarak yerel ve merkezi iktidarların çalışmalarını yakından denetleyecek ve vatandaşların çıkarlarını, taleplerini, eleştirilerini duyurup gündeme getirmeyi seçim haber takip çalışmalarının öncelikli amaçlarından birisi olarak benimseyecektir”

YEREL MEDYA KOORDİNASYONU SEÇİM SONUÇLARINI KAYNAĞINDA TAKİP EDECEK VE AKTARACAK

Seçim günü ve akşamında gündeme gelen en önemli sorunlardan birisi de Anadolu Ajansı’nın aktardığı sonuçlara yönelik yaygın olan toplumsal güvensizlik. Yerel Medya Koordinasyonu kuruluş deklarasyonunda bu sorun da gündeme alınarak “Seçim süreçlerinde yaşanabilecek olası ihlalleri yakından takip edip haberleştirecek olan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu, bulunduğu yerellerde seçim sonuçlarını da elindeki olanaklar ölçüsünde haberleştirebilecek bir altyapıyı kurmak üzere özel bir çalışma yürütecektir. #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu yerelden ulusala bir haber akışı sağlayacağı gibi, dünya medyasının da kaynağından güvenilir bir haber akışıyla beslenebilmesine de aracı olacaktır” denildi.

YEREL MEDYANIN YAŞADIĞI ORTAK SORUNLAR BİR RAPOR OLARAK AYRICA YAYIMLANACAK

Toplantıda yerel medya kuruluşlarının yaşadıkları sorunlar farklı kentlerden özgün örneklerle çok yönlü olarak tartışıldı ve kurulan yerel medya koordinasyonunun seçimlerde oynayacağı rolün yanı sıra, yerel medyanın, yaşadığı sorunlara karşı daha güçlü hale gelmesine de ciddi katkı yapacağı vurgulandı:”#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu çalışmalarının yaratacağı sinerjinin yerel medya kuruluşlarının yaşadıkları ve artık varlık yokluk meselesi haline gelmeye başlamış olan sorunlara karşı çözüm noktasında daha güçlü hale gelmelerine katkı sağlayacağı toplantıda öne çıkan ve paylaşılan bir görüş olmuştur.”

Deklarasyon, yapılan tartışmalarda öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini içeren ayrı bir sonuç raporunun ayrıca yayımlanacağının duyurulmasıyla sona eriyor. Koordinasyon genişleme çalışmaları çerçevesinde ilk bölge toplantısını Adana’da düzenleyecek.

——

TOPLANTIYA KATILAN YEREL MEDYA TEMSİLCİLERİ #SEÇİM2019 YEREL MEDYA KOORDİNASYONU KURULUŞ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu’nun kurulmasıyla sonuçlanan yerel medya buluşmasına katılan temsilciler toplantı sonrası değerlendirmelerini dokuz8HABER’le paylaştılar.

Müzeyyen Yüce

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçları en çok merak edilen kentlerinden birisi olan Antalya’nın en büyük yerel gazetesi Körfez Gazetesi’ni temsilen toplantıya katılan Müzeyyen Yüce , “2019 yerel seçimlerinde yerel medyanın rol oynaması ülke gündeminde önemli yer tutacak. Bunun bir parçası olmak ve ülke gündemine Antalya’dan haberler vermek önemli.” dedi ve ekledi: “Bu koordinasyonun yerel gazetelerin gücünün pekiştirilmesi açısında çok önemli ve sonrasında da genişleyebilir, genel seçimlerde de sürdürülebilir.”

Hidayet Özpolat

Hidayet Özpolat: Böyle bir organizasyon seçim sonuçlarının daha doğru alınmasını ve vatandaşa aktarılmasını sağlayacaktır

Sandık sonuçlarının manipülatif şekilde aktarılması yerel medya temsilcilerinin de farkında olduğu önemli bir sorun. Yerel medya Koordinasyonu’nun bu açıdan önemli bir rol oynayabileceğini düşünenlerden birisi de toplantıya Malatya’dan katılan, Malatya Haber Ajansı sahibi ve Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hidayet Özpolat.  15-20 yıldır çeşitli partilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin seçim kampanyasını yürüttüğünü söyleyen Özpolat, “Seçimlerde en çok sıkıntı yaşadığımız noktalarda bir tanesi seçim sonrası sandıklardan gelen farklı, yanlış duyumlardı.” dedi. Özpolat, #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu’na yönelik beklentisini “Böyle bir organizasyonun olmasıyla seçim sonuçlarını daha doğru, daha hızlı bir şekilde alıp, bir noktada birleştirip, sandıklardan gelen ve havuzda biriken bilgileri vatandaşa aktarabileceğimize inanıyorum. ” sözleriyle dile getirdi. Özpolat, bu çalışmayı aktif şekilde destekleyeceklerini de vurguladı: “Böyle bir organizasyonun oluşması noktasında biz de elimizden geleni katkıyı yaparız.”

Ali Vefa Yurdal

Ali Vefa Yurdal: “Seçimlerden sonra da aktif bir haber akışı sağlanacağını düşünüyoruz”

Toplantıya katılan bazı katılımcılar koordinasyonun seçimlerle sınırlı kalmayacak bir rol oynayabileceğini düşünüyorlar. Toplantıya Gaziantep’ten katılan Dev Haber sahibi Ali Vefa Yurdal bu isimlerden birisi. “Yerel medya olarak dokuz8HABER öncülüğündeki oluşumu destekliyoruz. Çünkü geleceği görüyoruz” sözleriyle koordinasyona verdikleri önemi vurgulayan Yurdal, koordinasyona yönelik beklentilerini “İleride yerel seçimlerden sonra da aktif bir haber akışının sağlanacağını düşünüyoruz.” sözleriyle ifade etti.

Toplantıya tek tek kentlerden katılan temsilciler öncelikle kendi medya kuruluşları hakkında bilgi verdikten sonra kentlerinde yerel medyanın yaşadığı sorunları ve seçim süreçlerinde yaşananları aktardı. Tüm kentlerden deneyimlerin aktarılmasının ardından yapılan tartışmalarda yaşanan sorunların ortaklığının altı çizildi ve kurulan koordinasyonun yerel medya kuruluşlarını ortak sorunların çözümü açısından daha güçlü hale gelmesine katkı sağlayacağı dile getirildi.

Salim Büyükkaya

Salim Büyükkaya: Oluşturacağımız sinerji hem basın hayatı hem de ülkemiz demokrasisi açısından önemli

Adana’dan toplantıya katılan Adana Gündem sahibi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Bölge Şube Başkan Salim Büyükkaya bu görüşü “Türkiye’nin diğer bölgelerinden, illerinden bir çok medya kuruluşunun temsilcilerinin bu yerel medya koordinasyonunda yer alması son derece önemli. Burada oluşturacağımız sinerji hem basın hayatı açısından, hem de ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli olacaktır.” sözleriyle belirtti.

Ümit Kartal

Ümit Kartal: Deneyimlerimizi paylaşabilirsek daha nitelikli yayınlar haline gelebiliriz

İzmir İzGazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal da koordinasyonun deneyim paylaşımı için taşıdığı önemin altını şu sözlerle çizdi: “Burası benzer sorunlar yaşayan yerel basın kuruşlarının problemleri aşma konusunda birbiriyle dayanışabilecekleri bir platform. Burada iki günlük toplantıda gördüm ki deneyimlerimizi paylaşabilirsek daha nitelikli yayınlar haline gelebiliriz. Buradan ciddi bir tecrübe birikiyor.”

Zeki Dara

Zeki Dara: Bu tür koordinasyonların kurulması gazetecilerin arkasında bir güç olduğunu hissettirmesi bakımından çok değerli

Toplantıda yerel medya kuruluşlarının ekonomik, siyasal, teknolojik boyutlu çeşitli sorunlar yaşadıkları öne çıkarken, başta Diyarbakır, Hakkari gibi kentler olmak üzere çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren yerel medyanın politik baskılarla da yüz yüze kaldığı bu kentlerden katılanlar tarafından dile getirildi. Hakkari’dan toplantıya katılan Hakkari Objektif Haber sahibi Zeki Dara kendi bölgesindeki tabloyu “OHAL’le birlikte gazeteciler açısından çok sıkıntılı bir bölgeydi. Ama OHAL kalktığı halde bölgemizde o sıkıntıların kalktığını söyleyemeyiz. Bu tür koordinasyonların kurulması gazetecilerin arkasında bir güç olduğunu hissettirmesi bakımından çok değerli, çok anlamlı buluyorum.” sözleriyle aktardı.

Mahmut Bozarslan

Mahmut Bozarslan: Yerel medya ülke çapında benzer sorunlar yaşıyor, ancak bölgemizde ek olarak politik baskılar öne çıkıyor

Diyarbakır’dan toplantıya katılan Mahmut Bozarslan da Diyarbakır’da yerel medyanın diğer bölgelere özgü sorunların yanı sıra son  yıllarda çok daha fazla politik baskı gördüğününü vurguladı. Bozarsalan, Yerel Medya Koordinasyonu’nun taşıdığı önemin de altını şu sözlerle çizdi:  “Son yıllarda seçimlerde manipülasyon iddiası çokça gündeme geliyor ve insanların artık resmi kurumlara, kaynaklara güveni kalmadı. Bu tarz oluşumlara güven daha çok, bunu toplum içinde hissedebiliyoruz. Bu nedenle bu tarz kuruluşlara daha çok görev de düşüyor. Özellikle güven sağlama açısından çok ağır bir sorumluluk altına giriyor bu tarz oluşumlar. Çünkü insanlar AA’nın verilerine ya da iktidara yakın medyanın verilerine, haberlerine, yorumlarına güvenmiyor, bu artık bir gerçek ve bunu gazete sahipleri de dile getirdi ‘insanlar 10 lira verip sigara alıyor ama 1 lira verip gazete almıyor’ diye.”

Armağan Kabaklı

Armağan Kabaklı: Medyanın kuşatılması yerel medya emekçilerini daha çok etkiledi

“İnanç, ifade ve basın özgürlükleri bir ülkenin olmazsa olmaz şartı, Türkiye’de en çok bu alanda zaafiyet gerçekleşti.” diyerek değerlendirmesine başlayan Adana Korkusuz Gündem kurucusu Armağan Kabaklı bugün çokça vurgu yapılan ‘medyanın kuşatılması’ sorununun ağırlıklı olarak ana akım medyada çalışan gazeteciler eksenli tartışıldığını hatırlatarak “Oysa bugün yerel medya emekçileri bu kuşatmadan daha çok etkilenen insanlar, emekçiler durumunda. Dolasıyıyla yerel medyanın bu anlamda bir koordinasyon ve örgütlenme içinde olmasını bugünün şartlarında çok önemsiyorum, bu anlamda çok verimli bir toplantı oldu.” dedi.

Gökay Başcan

Gökay Başcan: Ortak havuz doğru haberlerin verilmesi açısından önemli

Toplantıya Çukurova’dan katılan bir diğer isim olan Mersin Yaşam temsilcisi Gökay Başcan da “Seçimlerin sıkıntılı geçtiği ve çok fazla hak ihlalinin yaşandığı bir kent olan Mersin ve Adana’dan insanların ortak bir havuz içinde toplanmasını doğru haberlerin verilmesi açısından önemli görüyoruz” dedi.

——

#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kuruluş deklarasyonu

dokuz8HABER’in çağrısıyla, 19-20 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ‘Yerel Medya Buluşması’na 20 farklı şehri temsilen katılan 30’a yakın yerel medya kuruluşu (günlük gazete, radyo, televizyon, haber portalı) temsilcisi #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu kurma kararı almıştır.

GÜVENİLİR HABER AKIŞI SEÇİM GÜVENLİĞİNİN DE AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

Toplantıda toplumun haber alma hakkına yönelik sınırlamaların yarattığı kaygıların seçim dönemlerinde daha da arttığını tespit eden katılımcılar, seçim süreçlerinde güvenilir bir haber akışı sağlamanın, seçim ve sandık güvenliğinin de ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, yerel medyanın güç birliği yapması durumunda bu ihtiyacın karşılanması noktasında önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

ORTAK BİR HABER HAVUZUYLA YERELDEN ULUSALA GÜVENİLİR HABER AKIŞI SAĞLAYACAĞIZ

Bu çerçevede #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu bünyesinde bir araya gelen ve gelecek olan yerel medya kuruluşları haber akışlarını ortak bir haber havuzunda ortaklaştırarak yerelden ulusala etkin bir haber akışı sağlayacaktır.

Bugün itibariyle 20 kenti kapsayan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu, 81 ili de kapsayacak şekilde genişleme çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla başta İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Antalya, Diyarbakır, Malatya gibi kentler olmak üzere bölgesel havza niteliği taşıyan kentlerde düzenlenecek olan bölge toplantılarıyla genişleme çalışmaları sürdürülecektir.

GAZETECİLİĞİN EVRENSEL İLKELERİNİ ESAS ALIYORUZ

#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu gazeteciliğin evrensel değerlerini esas alan objektif bir yaklaşımla ve seçimlere katılan tüm taraflara eşit mesafede durarak çalışmalarını sürdürecektir. Ancak gazeteciliğin yine evrensel ilkelerine uygun olarak yerel ve merkezi iktidarların çalışmalarını yakından denetleyecek ve vatandaşların çıkarlarını, taleplerini, eleştirilerini duyurup gündeme getirmeyi seçim haber takip çalışmalarının öncelikli amaçlarından birisi olarak benimseyecektir.

OLASI SEÇİM İHLALLERİNİ VE SEÇİM SONUÇLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Seçim süreçlerinde yaşanabilecek olası ihlalleri yakından takip edip haberleştirecek olan #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu, bulunduğu yerellerde seçim sonuçlarını da elindeki olanaklar ölçüsünde haberleştirebilecek bir altyapıyı kurmak üzere özel bir çalışma yürütecektir. #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu yerelden ulusala bir haber akışı sağlayacağı gibi, dünya medyasının da kaynağından güvenilir bir haber akışıyla beslenebilmesine de aracı olacaktır.
#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu bu çalışmayı İstanbul’da oluşturulacak haber merkezi üzerinden yürütecektir.

#SEÇİM2019 YEREL MEDYA KOORDİNASYONU YARATACAĞI SİNERJİYLE YEREL MEDYAYI GÜÇLENDİRECEK

#Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu çalışmalarının yaratacağı sinerjinin yerel medya kuruluşlarının yaşadıkları ve artık varlık yokluk meselesi haline gelmeye başlamış olan sorunlara karşı çözüm noktasında daha güçlü hale gelmelerine katkı sağlayacağı toplantıda öne çıkan ve paylaşılan bir görüş olmuştur. Bu çerçevede #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu toplantısında gündeme gelen yerel medyanın sorunlarını içeren ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri ve tartışmaları özetleyen bir sonuç raporu ayrıca yayımlanacaktır.

                                                                                                                                                                  #Seçim2019 Yerel Medya Koordinasyonu 

———

 

Son Haberler

Hitler’in timsahı Satürn yaşlılıktan öldü

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu iddia edilerek 1946 yılında Sovyetler Birliği'ne teslim edilen Satürn isimli timsah yaşlılık nedneiyle öldü. Adolf Hitler'in timsahı olarak...

Meteoroloji’den yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışın olacağını ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise şiddetli rüzgarın olacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;...

Yardım çekleri AKP’lileri birbirine düşürdü

Aydın Koçarlı'da AKP'li belediye başkanı, AKP ilçe başkanının genel merkezden gönderilen yardım çeklerinin yakınlarına dağıttığını iddia etti ve görevden alınmasını talep etti. AKP'nin merkezde Aydın...

Rus paralı askerler Libya’da yer değiştirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Hafter arasındaki mücadelede Hafter'e destek veren Rus savaşçılar, Hafter'in kritik noktalardan çekilmesiyle birlikte başkent Trablus'tan ayrılarak ülkenin iç...

Çok Okunanlar

“Hakan Fidan, 15 Temmuz’u önceden bildiklerini Meclis’e bildirdi”

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden önceden haberdar olduklarını TBMM'de kurulan komisyona bildirdiğini...

E-Devlet’te din değişikliği yapılabilecek

E-Devlet'in yeni başlattığı uygulama ile daha önce İl Nüfus Müdürlükleri'nde yapılabilen din değiştirme, silme ve boş bırakma işlemi online...

“Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni normale geçişler daha geç olacak”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamada, "Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçişler biraz daha geç...

Arda Turan yine yanlış bayramı kutladı

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 23 Nisan olarak kutladıktan sonra Ramazan Bayramını da...

Fabrikanın ihmali bir ilçede vaka sayısını artırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde KyTeks fabrikasının vardiya sayısını artırmaması ve sosyal mesafe kuralına uymadan işçileri çalıştırması bir süredir vaka görülmeyen...

Gözden Kaçmasın