#dokuz8HABER, Türkiye’nin dört bir yanından 500’ün üzerinde yurttaş habercisi, 50’nin üzerinde yerel gazeteciden oluşan haber ağı ve Twitter tabanlı anlık haber akışıyla öne çıkan bir medya platformudur.
dokuz8HABER, yerel medya, veri haberciliği, video odaklı mobil habercilik ve web tv alanında da yayıncılık faaliyeti sürdürmektedir.
dokuz8HABER, Medya Araştırmaları Derneği tarafından desteklenmektedir.
http://medarder.org

DOĞUŞU VE MİSYONU

dokuz8HABER; Gezi eylemlerinden bugüne yurttaşların ve gazetecilerin sansüre karşı haber alma ve haber yapma hakkı için verdikleri mücadelenin hem bir ürünü, hem de bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmenin önemli bir aracı olarak doğmuştur.
#dokuz8HABER temel misyonuyla uyumlu olarak şu çalışmaları yürütür:
Yerellerden, tüm Türkiye’ye ve uluslararası alana güvenilir haber akışı sağlamak;
Türkiye çapında yurttaş habercilerine, gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijital medya odaklı eğitim programları hayata geçirmek;
Toplumda ve medyada yaşanan dönüşüm sürecini anlamaya yönelik alan araştırmaları ve etkinlikler organize etmek ve bunları yayınlamak;
Basın, ifade ve internet özgürlüğüne yönelik baskılara karşı verilen hak mücadelelerini desteklemek.

 

DOKUZ8HABER TEMEL YAYIN İLKELERİ

dokuz8HABER, yayınlarında toplumun ve doğanın yararını gözetir. Her türlü iktidar olanaklarından yoksun bırakılmış, fikrini, talebini ifade etme olanaklarından yoksun, kısacası sesleri kısılanların sesi olmayı kendine ilke edinir. Bunu yaparken kamu otorite ve görevlilerinin titizlikle sorgulan­masını ve tartışmaya açılmasını önemser.
Yurt­taşın haber alma hakkı uyarınca gerçekle­ri halka ulaştırmayı önemser. Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
Yayınlarda hiç kimse; milliyeti, ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi, yaşı, sağlığı, beden­sel veya zihinsel engeli; sınıfı, görevi, felsefi inançları ve dini inançları, mezhebi nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Yayın ve okuyucu yorumlarında nefret söylemine yer vermez. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti, düşmanlığı körükle­yici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu ya­pamaz.
Başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok seslili­ği, farklılıklara saygıyı savunur. Barış gazeteci­liği ve hak haberciliği ilkelerini esas alır.
İdeolojik kalıplara mesafeli bir haber dilinde yayın yapar. Haberdeki farkını salt yorumla değil içeriğiyle ortaya koyar. Toplumun seçici algısına güvenir.
Yayınlanan haber ya da içeriğin gerçeğine ulaş­mayı kendine ve bunun için konunun tüm yönlerini sorgulamayı, tüm muhataplarına erişmeyi kendine ilke edinir. Yayınlarda konu­nun tüm taraflarına söz hakkı tanınır.
Kişilerin özel yaşamı, toplumun çıkarla­rının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. Kamuya mal olmuş bir şahsi­yet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hak­kıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilke­sini ihlal edemez.
Adli yargı konusu olan bireysel, grupsal, siyasal, kültürel, ticari vs. olay, durum, vakalarda “masu­miyet karinesi” ilkesini gözeten yayıncılık yapar.
Yayınlarda ilan ve reklam içeriklerini haber me­tinlerinden tereddüde yer bırakmayacak şekilde ayırır. Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.
Çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, ma­nipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
Her türlü baskıyı reddeder, yayınlarında sadece basın meslek ilkelerini, yayın ilkelerini ve toplumun, kamunun haklarını gözetir. Editoryal bağımsızlığa saygı duyar.

KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni

H. Gökhan Biçici

Yurt Haberleri ve Yerel Medya

Baransel Ağca

Editörler

Kemal Yavuzel
Esra Tokat
Rabia Yılmaz
Bekir Güneş

Video Editör

Burak Necip Başar

Veri Editörü

Onur Metin

İngilizce Editörü

Gürkan Özturan

EKİBİMİZ

GÖKHAN BİÇİCİ
Gökhan Biçici, Medya Araştırmaları Derneğinin Genel Sekreteri ve dokuz8HABER’in Genel Yayın Yönetmenidir. Deneyimli bir gazeteci olan Gökhan Biçici, geçmişinde işçi sendikalarının örgütlenmesinde görev almıştır. 2004-2016 yılları arasında Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) Genel Koordinatörü olarak görev yapan Biçici, 2007 ile 2020 arasında 100’den fazla yerel ve uluslararası etkinlik, toplantı, konferans, atölye, kamp, eğitim ve araştırma programı örgütledi. 2013 Gezi Parkı protestolarında gazeteci olarak aktif görev yapan Biçici, hem bu süreçteki haberleri, hem de görevi başında yaşadığı polis şiddeti ve bu şiddet karşısında gösterdiği tavrı nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından cesur haberciliğe verilen 2013 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü.


GÜRKAN ÖZTURAN
Gürkan Özturan, dokuz8HABER’in Yönetim Müdürü olmakla birlikte projeleri yürütmekte ve ayrıca haber ajansının uluslararası ilişkilerinden sorumludur. Irkçılık karşıtı ve insan hakları alanında, ayrıca dijital haklar ve hürriyetler alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Özturan, Stockholm ve Oslo Üniversiteleri dahil olmak üzere Avrupa genelinde çeşitli kurumlarda “Yaratıcı İtaatsizlik” ve medya kullanımına ilişkin dersler de vermektedir. Kendisi ayrıca 2014’ten bu yana Türkiye Avrupa Vakfı ve 2017’den bu yana Medya Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesidir.

RAMAZAN DURAK
Ramazan Durak dokuz8HABER’in yayın kurulu üyesidir. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Koleji’nde almıştır. Ardından Almanya’da 3 yıl boyunca elektronik üzerine eğitimini sürdürdükten sonra, Türkiye’ye dönerek Galatasaray Üniversitesi’nde gazetecilik okumuştur. Durak, Milliyet dış haberler servisinin yanı sıra zete.com ve dijitron.com gibi çeşitli alternatif medya kuruluşlarında editör ve yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. Ramazan Durak Kasım 2020’ye kadar dokuz8HABER haber koordinatörü olarak aktif görev de yapmıştır.

DERYA ÖZKAYNAK SUER
Derya Özkaynak Suer dokuz8HABER’in proje koordinatörüdür. Üniversite Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarih bölümünden ve Formasyon Yüksek Lisans derecesini ise Marmara Üniversitesi’nin Tarih bölümünden almıştır. Özel sektörde 6 yıl çalışmıştır. Ardından ise bir yıl boyunca İngilizce yayın yapan alternatif yayınevi Dixibooks’ta koordinatörlük yapmıştır, eş zamanlı olarak I. Alternatif Eğitim Sempozyumu’nun organizasyonunda aktif rol oynamıştır. Sivil topluma ve insan haklarına olan tutkusu dokuz8HABER’e sadece proje koordinasyonu ve eğitimlerin yürütülmesi alanında değil, ayrıca ağın iş akışına da katkı sunuyor.

MERVE SELÇUK
Merve Selçuk, dokuz8HABER idari koordinatörüdür. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2005-2018 yılları arasında uluslararası ortaklı firmalarla çalışmış ve bir dönem Palazzo Donizetti Otel’in dijital iletişimini yürütmüştür. Çalışma hayatıyla paralel olarak Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürmektedir. Kurumsal çalışma hayatında edindiği deneyimleri sivil toplum alanında değerlendirmeye karar verdiğinden bu yana, 2018 yılından beri dokuz8HABER’in ofis idarecisidir ve aynı zamanda eğitim programlarının lojistik çalışmalarını organize etmektedir.

ONUR METİN
Onur Metin, dokuz8HABER’in veri haberleri editörüdür. ODTÜ mezunu mühendis, videoaktivist ve videoarşivcidir. Yüksek lisansını gazetecilik alanında yapmıştır. Gerçeği aktarmayı mühendislik yapmaya tercih etmekte, hak temelli hareketlere ilişkin video kampanyaları tasarlayıp uygulamaktadır. Videoeylem atölyeleri düzenleyen Metin, dijital çağda veri güvenliği, sosyal medya araçları ve dijital güvenlik konularında eğitimler de veriyor.

SİNAN BİÇİCİ
Sinan Biçici dokuz8HABER’de video içerik yapımı, yönetim ve koordinasyonundan sorumludur. Biçici, ODTÜ Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi ve Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon mezunu. 1999 yılında profesyonel gazeteciliğe Milliyet’te foto muhabirliği, muhabirlik ve editörlük yaparak başladı. Association of ScriptWriters‘ın genel sekreterliğini yürüttü. Sinema Konseyi, Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu, Sinema Filmleri Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu üyeliği yaptı. Halen SINEBIR (Film Authors’ Collecting Society) üyesidir. Senaryo yazarlığı, senaryo editörlüğü, senaryo danışmanlığı ve köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca, ‘Leydi’ adında bir romanı vardır.

BAĞIŞ YAP, DESTEK OL

https://www.kreosus.com/dokuz8HABER

İLETİŞİM

[email protected]