Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalar “Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi” kitabında bir araya toplandı. Dokuz8Haber köşe yazarı Nagihan Alan Yiğit’in de yazarları arasında bulunduğu kitapta, 41 sosyal bilimcinin pandemi dönemine ilişkin araştırmaları yer alıyor.

“Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi: Covid-19 üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar” kitabı Literatürk Academia yayınlarından çıktı. 26 farklı konuda 41 sosyal bilimcinin araştırmalarına yer verilen kitaba, Dokuz8Haber köşe yazarı Nagihan Alan Yiğit de dört araştırmacı ile birlikte yaptıkları “Covid-19’a Mekânsal Sınırlılıklar Bağlamında Etnografik Bir Yaklaşım: Deneyimler ve Tanıklıklar” başlıklı saha araştırmasıyla katkı sundu.

SOSYAL BİLİMCİ BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve Doç. Dr. Figen Ünal Çolak’ın editörlüğünü yaptığı bu kitap; başlangıcını bildiğimiz ama nasıl gelişeceğini bilemediğimiz pandemi sürecinde, iletişim ekseninde sosyal bilimci bakış açısıyla hazırlanan çalışmaları bir araya getirmek ve pandemiye farklı açılardan bakabilmek amacıyla hazırlandı. Kitap çeşitli kuram, araştırma ve tartışmaları içeren, farklı üniversitelerden ve kentlerden araştırmacıların pandemi ile ilgili çalışmalarını bir araya getirdi.
Pandemiye çok yönlü bir yaklaşım getiren kitapta, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı Hakla İlişkiler stratejilerinden medyanın pandemiye bakışına, pandemi sürecinde yalan haberden, yeni normal kavramına kadar süreçte deneyimlediğimiz hemen her konuda araştırma yer alıyor. Kitap, kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden edinilebiliyor.