Kafka Kitap tarafından yayınlanan “Gazetecilik Saldırı Altında: İfade Özgürlüğünü Korumak için Bilgi Üretimi” kitabı Türkiye’de gazeteci güvenliğine ilişkin farkındalığın artması ve bu alanda yeni çalışmalara ışık tutmasını amaçlıyor.

Ulla Carlsson ve Reeta Pöyhtäri’nin derlediği “Gazetecilik Saldırı Altında: İfade Özgürlüğünü Korumak için Bilgi Üretimi” kitabı Diyar Saraçoğlu’nun çevirisiyle Kafka Kitap tarafından yayınlandı.
“Kutuplaşmış ülkelerde bağımsız, tarafsız, nesnel ve kamu yararına gerçeğin peşinde bir gazetecilik için alanın hızla daraldığı, medya alanındaki holdingleşmenin dünyanın hemen her yerinde gazetecilik faaliyetlerine yıllardan beri verdiği zararın faturasının iyice görünürlük kazandığı” bir dönemde derlendiği vurgulanan kitabın Türkçe Baskıya Önsöz’ünde “Sağ kanat otoriter politikacılarla içli dışlı olan medya holdinglerinin patronları ise, özellikle araştırmacı/sorgulayıcı gazeteciliğin mezarını kazarak, bu faturayı giderek kabartıyor. Ancak en kötüsü bu da değil! Çoğu kez birer propaganda merkezi olarak faaliyet gösteren bu sözde ana akım, ticari büyük medya, aynı zamanda ‘hakikat ötesi’ adı verilen çağın baş aktörlerinden ve ‘yalan-haber’ de birincil kaynaklarından” değerlendirmesi yapılıyor.
“Gazeteciler ise gerek kendi ülkelerinde gerekse de uluslararası arenada bu kutuplaşmış dünyanın bir parçası, kutuplardan birine ‘iliştirilmiş’ birer propaganda aparatı olarak görüldüğü” vurgulanan önsözde Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2018 tarihli “Gazetecilik nefreti demokrasileri tehdit ediyor” başlıklı raporuna da atıfta bulunularak “Popüler sağın siyasal liderlerinin medyaya olan düşmanlığı sadece otoriter yönetimlere sahip olan ülkelerle sınırlı değil; gazetecilere yönelik terörizm suçlamaları, tehditler ve tutuklamalar ile tüm dünyada artış gösteren bir bağımsız gazetecilik fobisi var” yorumu yapılıyor.
Gazeteciliğin zaten en riskli mesleklerden biri olduğu ülkeler arasında bulunan Türkiye’de “son dönemde, iktidarın tüm medya alanını denetlemeye yönelik kuvvetli hamleleri ve muhalif, bağımsız ve alternatif medya üzerindeki ağır baskısı nedeniyle, gazetecilik faaliyeti hiç olmadığı kadar zor bir süreçten geçtiği” hatırlatılarak “Gazetecilik Saldırı Altında: İfade Özgürlüğünü Korumak için Bilgi Üretimi” kitabının yayınlandığı döneme işaret ediliyor.
Kafka Kitap’ın Alternatif Medya ve Toplumsal Hareketler Serisi’nin editörleri Prof. Dr. Barış Çoban ve Prof. Dr. Bora Ataman bu derleme eserin Türkçe’ye kazandırılmasının önemini “Türkiye’de gazeteci güvenliğine ilişkin farkındalığın artması ve bu alanda yeni çalışmalara ışık tutması” olarak vurguluyor.
“Gazetecileri koruyan anayasa ve kanunların rafa kalktığı bir ortamda, gazetecilerin güvenliğini sağlayacak yeni bilgilere ihtiyaç var. Geleceği kurtarmak için, benzer deneyimlere sahip ülkelerdeki sorunların ve geliştirilen çözüm önerilerinin araştırılması ve ifade özgürlüğünü korumak adına daha güçlü teorilerden beslenen pratiklerin hayata geçirilmesi şart” diyen Çoban ve Ataman, eserin aynı zamanda gazeteci güvenliği temelinde güncel sorunlara çözüm üretilmesinde katkı sağlayacağına, okuyucuya farklı bakış açıları ve düşünce zenginliği kazandıracağına inançlarını belirtiyor.

KİTABI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN