20 Ekim 2020, Salı

ICFJ araştırmasına göre gazetecilerin teknoloji kullanımı

MEDAR Araştırma Direktörü Yunus Erduran, TGS Akademi’de ICFJ’nin Gazetecilerin Teknoloji Kullanımı Araştırması’nı anlatacak. Araştırmaya göre, dünya çapında gazeteciler, dijital teknolojiye giderek daha fazla yöneliyor. Veri doğrulama ve sosyal medya doğrulama araçlarının kullanımı artıyor.

ICFJ’nin (Uluslararası Gazeteciler Merkezi) 2019’da yaptığı Küresel Haber merkezlerindeki Teknoloji Durum Araştırması (State of Technology in Global Newsroom)’na göre, dünya çapında gazeteciler, yanlış bilgilerin yayılması ve muhabirlere yönelik artan saldırılar gibi göz korkutucu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla dijital teknolojiye giderek daha fazla yöneliyor. Veri doğrulama ve sosyal medya doğrulama araçlarının kullanımı artarken birçok haber merkezi kendisini ve kaynaklarını korumak için iletişimlerini güvence altına alıyor. Gazeteciler, izleyicileriyle daha iyi etkileşime geçmek ve güvenlerini kazanmak için çok sayıda yeni teknik ve platform kullanıyor.

Araştırma, gazetecilerin dijital devrime ayak uydurmak için mücadele ettiğini ortaya koyan ICFJ’in 2017 çalışmasını güncelledi ve genişletti. 2019 araştırması, son iki yılda dijital teknolojinin medya endüstrisi tarafından benimsenmesinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMA 149 ÜLKEDEN 4 BİN 100’DEN FAZLA GAZETECİ İLE YAPILDI

Georgetown Üniversitesi ile birlikte çalışan ICFJ, çalışmayı 14 dilde yürüttü ve 149 ülkedeki 4 bin 100’den fazla gazeteci ve haber yöneticisi çalışmaya katıldı. Buna göre, edindiğimiz yanıtlar dünyanın sekiz bölgesine göre gruplanabilir: Doğu / Güneydoğu Asya, Avrasya / eski SSCB, Avrupa, Latin Amerika / Karayipler, Orta Doğu / Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya ve Sahra altı Afrika.

VERİ GAZETECİLİĞİ ARTIYOR

Çalışma, geleneksel haber merkezlerinin dijital platformları kucaklarken dijital ile gelenekseli bir araya getiren karma haber merkezlerine dönüştüğünü gösteriyor. Veri gazeteciliği çok net bir biçimde artıyor. Artık haber merkezlerinin çoğu küresel haber merkezi konumunda.

Bununla birlikte, sekiz küresel bölgenin yedisinde çok az yeni dijital start-up oluşuyor. Buna karşın, haber merkezleri hala teknik personele ya da çalışanları için uygun eğitime yeterli yatırımı yapmıyor.

GELİR KAYNAKLARI ÇEŞİTLENİYOR

Ancak haber merkezleri, gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor. Reklamcılık artık haber merkezlerinin yarısından fazlası için en iyi gelir kaynağı değil. Abonelik / üyelik modelleri hala düşük gelir getirse de, çoğu haber yöneticisi üyeliklerin yakın gelecekte en az beş kat armasını bekliyor.

Organizasyon cephesinde ise, kadınlar haber merkezinde hiç olmadığı kadar güçlü bir rol oynuyor. Dört bölgede yönetim pozisyonlarının yarısında kadın yöneticiler var: Avrasya / eski SSCB, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika. Bununla birlikte, ortalama olarak, kadınlar erkek meslektaşlarına göre daha az dijital beceri ile işe alınıyor.

Küresel haber ortamı, dönüşümünü sürdürdükçe, gazeteciler ve haber merkezleri gücünü artırıyor. Tabi ki hâlihazırda yapılması gereken çok şey var. Ancak, son iki yıldaki gelişmelere baktığımızda karşımıza çıkan bir gösterge de, sektörün karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen gidişatın olumlu olduğu yönündedir.

MEDAR Araştırma Direktörü Yunus Erduran’ın çevirisi ve özet sunumu ile raporun devamı şöyle:

GAZETECİLER DAHA ÇOK TEKNOLOJİ KULLANIYOR

Gazeteciler, bugün medyanın karşı karşıya olduğu zor sorunlara karşı mücadele etmek için daha çok teknoloji kullanıyor.

Gazetecilerin ve haber merkezlerinin üçte ikisinden fazlası iletişimlerini güvence altına alıyor – bu, 2017’ye kıyasla önemli bir gelişme. İki yıl önce gazetecilerin yarısından azı, siber güvenlik tekniklerini kullanırdı. Haberleşmelerini güvence altına alan Kuzey Amerika haber merkezlerinin yüzdesi iki yıl içinde iki katına çıkarak yüzde 82’ye ulaştı. Avrupa ise yüzde 92 ile dünya liderliğini koruyor. Tercih edilen güvenlik yöntemi ise şifreli mesajlaşma uygulamaları. Haber merkezlerinin dörtte biri veya daha azı diğer güvenlik önlemlerini kullanıyor.

● Gazetecilerin yarısından fazlası, bilgileri doğrulamak için düzenli olarak dijital araçlar kullanıyor. Araştırdığımız 16 teknik beceri arasında, dijital bilgi doğrulama en yaygın kullanılan beceri.

● Haber kuruluşlarının üçte birinde “veri doğrulama” ile görevli personel bulunmaktadır. Ek olarak, haber merkezlerinin yüzde 44’ü ve gazetecilerin yüzde 37’si geçtiğimiz yıl boyunca daha fazla veri doğrulama faaliyetinde bulunmuştur.

● İki yıl öncesi döneme kıyasla, bugün iki katından daha fazla gazeteci sosyal medya veri doğrulama araçlarını kullanıyor. 2017’de gazetecilerin sadece yüzde 11’i sosyal medya doğrulama araçlarını kullandı. Şu anda ise, gazetecilerin dörtte biri ve haber yöneticilerinin üçte birinden fazlası bu araçları en az haftada bir kez kullandıklarını belirtiyor.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME İLE MÜCADELE

Haber kuruluşlarının çoğu, yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek ve güven inşa etmek için çaba harcıyor.

● Yanlış bilginin önemli bir sorun olduğunu söyleyen haber yöneticilerinin sayısı aynı görüşü paylaşan gazetecilerin sayısından daha fazla. Gazetecilerin yarısından azı yanlış bilginin günlük işlerini etkilediğini söylerken yöneticilerin yüzde 75’i yanlış bilgilendirmenin sektör üzerindeki etkisinden endişe duyuyor.

● Haber yöneticileri, kamu yararına daha fazla haber yaptıklarını ve izleyici güvenini artırmak için daha fazla kaynak alıntıladıklarını söylüyor. Haber merkezlerinin yüzde 60’ından fazlası daha fazla kamu yararına haber yapıyor ve güven kazanmak için daha fazla kaynak belirtiyor. Haber merkezlerinin neredeyse yarısı, haberleri fikir yazılarından daha iyi ayırıyor.

● Kuzey Amerika ve Sahra altı Afrika’daki haber kuruluşları, izleyici güveni oluşturma konusunda en az endişelenen kuruluşlardır. Kuzey Amerika’da 2017’de haber merkezi yöneticilerinin yüzde 29’u güven oluşturmayı önemli bir sorun olarak görürken bu oran 2019’da yüzde 37’ye çıktı. Ancak yine de bu bölge, izleyicilerin güvenini kazanmayı sorun olarak görme konusunda Sahra altı Afrika’nın (yüzde 29) ardından ikinci sırada yer alıyor. Yanlış bilgilendirme endişelerinin 2017’de en düşük olduğu (yüzde 21) Avrasya / eski SSCB’de, endişeler 2019’da iki katından fazla arttı ve yüzde 48’e çıktı.

KARMA HABER MERKEZLERİ YÜKSELİŞTE

Geleneksel ve dijital formatları bir arada kullanan haber merkezleri (karma haber merkezleri) yükselirken, yalnızca dijital olan start-up’ların büyüme hızı aynı kalıyor.

● Geleneksel haber merkezleri küçülürken karma haber merkezleri büyümektedir.  2017’den 2019’a kadar tüm bölgelerde karma haber merkezi sayısı arttı. Bugün, sekiz küresel bölgenin altısındaki haber merkezlerinin yaklaşık yarısı karmadır. Geleneksel haber merkezlerinin (eski biçimlere dayananlar) yalnızca iki yıl önce hüküm sürdüğü Güney Asya’da bile, şimdi karma haber merkezleri hâkim durumda.

● Şaşırtıcı bir şekilde, Doğu / Güneydoğu Asya dışında her yerde yalnızca dijital haber  merkezlerinin büyümesi ya aynı seviyede seyrediyor ya da aşağı bir düşüş sergiliyor. Bu da daha az sayıda online start-up kurulduğunu  gösteriyor. Sekiz bölgenin yedisinde, yalnızca dijital olan haber merkezlerinin yüzdesi 2017’den beri ya azaldı ya aynı seviyede seyrediyor. Yalnızca dijital haber merkezlerindeki en büyük düşüş Kuzey Amerika’da (haber merkezlerinin yüzde 33’ü dijital iken bu oran %22’ye indi)  ve Avrasya / eski SSCB’de oldu (haber merkezlerinin yüzde 55’i dijital iken bu oran yüzde 45’e indi).

DİJİTAL HABER MERKEZLERİ BÜYÜYOR

● Çoğu haber merkezi, personeli sayısını azaltmaya devam ederken, son iki yılda 25 ya da daha az çalışanı olan haber merkezlerinin neredeyse yarısı büyümüştür. Bu merkezlerin çoğu dijital.

● Çoğu haber merkezi küçüktür. Haber merkezlerinin yarısından fazlasında on ya da daha az tam zamanlı çalışan bulunmaktadır. Yalnızca dijital olan kuruluşlar en küçük haber merkezleri konumundadır ve yüzde 75’i en fazla 10 tane tam zamanlı çalışan istihdam etmektedir.

● Küçük haber merkezlerinin “yerel haberleri” daha büyük haber merkezlerine kıyasla bildirme olasılığı büyük haber merkezlerinin iki katıdır. Küçük haber merkezlerinin % 20’si, daha büyük haber merkezlerinin yüzde 10’u (26+ çalışanı olanlar) yerel ve aşırı yerel olayları haberleştirmektedir. Küresel olarak, haber merkezlerinin ortalama yüzde 15’i yalnızca yerel haberleri bildirmektedir.

POLİTİKA HABERLERİ AĞIRLIKLI

● Hükümet ve politikaya ilişkin konular ağırlıklı haber yapılırken, tüm gazetecilerin yaklaşık üçte biri düzenli olarak eğitim, ekonomi ve sağlığı konularında da haber yapmaktadır. Dünya çapındaki gazetecilerin yarısından fazlası siyaset ve hükümet konulu haberler yapıyor. Siyaseti sırasıyla eğitim (yüzde 33), ekonomi (yüzde 32) ve sağlık (yüzde 32) takip ediyor. Eğitim ve ekonomi hakkında en az haber yapma olasılığı bulunan Kuzey Amerikalı gazetecilerdir. Siyaset konulu haber yapma ihtimali en düşük olan ise Avrasya’daki / eski SSCB’deki gazetecilerdir.

● Radyo merkezlerinin özel haberleri konu edinmesi daha olasıdır. Radyoların yüzde 42’si eğitim ve yüzde 43’ü sağlık konulu haberler yapıyor; bu konularda haber yapan internet sitelerinin oranı yüzde 27’dir.

● Gazetecilerin yaklaşık üçte biri araştırmacı habercilik yaparken bu kişilerin yalnızca    yüzde 12’si kendini “araştırmacı gazeteci” olarak tanımlanıyor. Basılı haber kuruluşlarındaki gazetecilerin, diğer haber merkezlerindeki gazetecilere göre araştırmacı gazetecilik yapma ihtimalleri daha yüksektir. Güney Asya gazetecilerinin (yüzde 33) araştırmacı haber yapma olasılığı en yüksek ve Doğu / Güneydoğu Asya gazetecilerinin (yüzde 17) en düşüktür.

KADINLAR HABER MERKEZLERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ALIYOR

● Kadınlar araştırdığımız sekiz bölgenin dördünde haber merkezi yönetim pozisyonlarının yarısını veya daha fazlasını elinde tutuyor: Avrasya / eski SSCB, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika / Karayipler. Dünyadaki haber merkezi yönetim işlerinin ortalama üçte birini kadınlar üstlenmektedir- ancak bölgesel farklılıklar çok fazladır. Kadın liderlerin dağılımına bakacak olursak en çok kadın haber merkezi lideri yüzde 62 ile Avrasya / eski SSCB’dedir. Ardından, yüzde 56 ile Kuzey Amerika gelmektedir. Bunu yüzde 51 ile Avrupa ve yüzde 49 ile Latin Amerika / Karayipler takip etmektedir. Kadın haber merkezi lideri konusunda geride kalan bölgelere bakacak olursak, yüzde 29 ile Orta Doğu /Kuzey Afrika ve kadınların yönetim rollerinin yalnızca yüzde 25’ine sahip olduğu Güney Asya en geri kalan bölgelerdir.

● Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gazetecilerin çoğu kadındır. Kadınlar, Kuzey Amerika’daki haber merkezi çalışanlarının yüzde 56’sını ve Avrupa’da yüzde 51’ini temsil ediyor. Ortalama olarak, kadınlar dünyadaki haber merkezindeki gazetecilerin yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Kadın sayısının en az olduğu bölgeler, gazetecilerin sadece yüzde 26’sının kadın olduğu Güney Asya’dır; ardından yüzde 29 ile Orta Doğu / Kuzey Afrika gelmektedir.

● İşe alındıkları dönemde kadınların erkeklere göre dijital deneyime sahip olma olasılığı daha düşüktür. Kadınların yaklaşık dörtte birinin işe alındığı zaman dijital deneyimi yokken erkeklerin dijital olarak deneyimsiz olanlarının oranı yüzde 15 idi. Yine aynı dönemde kadınların yüzde 48’i ya da daha fazlası iki ya da daha fazla dijital beceriye sahipken, erkekler arasında iki ve daha fazla dijital becerisi olanların oranı yüzde 55 ‘tir.

TEKNOLOJİ UZMANI SAYISI YETERSİZ

● Teknik uzmanlar haber merkezlerinde hala çok az sayıdadır. Haber merkezi çalışanlarının sadece yüzde 4’ü ürün geliştiricileri gibi teknoloji uzmanlarıdır. Bu oran, 2017’den bu yana yüzde 2 artış göstermiştir.

● Haber merkezi yöneticileri ve gazetecilerin 2019 yılında teknoloji ile ilgili bir alanda derece sahibi olma olasılıkları 2017’ye kıyasla çok az artmıştır. İki yıl önce teknoloji alanında derecesi olan haber merkezi yöneticilerinin ve gazetecilerin oranı yüzde 5 iken bugün haber merkezi yöneticilerinin yüzde 12’si ve gazetecilerin yüzde 8’i teknoloji ile ilintili bir alanda derece sahibidir.

● Dijital içerik oluşturma becerileri dolayısıyla daha fazla gazeteci işe alınmakta, ancak çok azı siber güvenlik veya analitik gibi daha gelişmiş deneyimler getirmektedir. Dijital ve video araçlarını kullanma tecrübesi olan gazetecilerin yüzdesi 2017’de yüzde 33 iken 2019’da yüzde 43’e yükseldi. Ancak 2019’da hala çok az kişi gelişmiş dijital deneyim sahibi. İşe alındıklarında gazetecilerin yüzde 19’u analitik becerisine ve yüzde 7’si siber güvenlik becerisine sahipti.

● Çalışanların yüzde 21’i sosyal medya editörü ve dijital içerik üreticisi gibi dijital roller üstlenmektedir. Bu alanda 2017’den bu yana bir artış yaşanmamıştır. Temel yazma ve raporlama becerileri ve ilgili pozisyonlar dijital çağda baskın olmaya devam etmektedir.

HABER MERKEZLERİ BOŞALAN POZİSYONLARI DOLDURAMIYOR

● Pek çok haber merkezi gazetecileri işten çıkartsa da, en iyi yetenekleri bulamıyor ve ellerinde tutamıyorlar. Dünyadaki haber merkezlerinin yüzde 55’i gazetecileri işe almak ve elde tutmakta zorlanıyor. Bu konuda en farklı ve durumu en iyi olan yer Kuzey Amerika. Kuzey Amerika’daki haber merkezlerinin sadece yüzde 28’i en iyi yetenekleri bulup elde tutmanın bir zorluk olduğunu söylüyor.

● Serbest gazetecilik, daha fazla gazetecinin işini kaybetmesiyle yaygınlaştı. Gazetecilerin yaklaşık yüzde 40’ı bütçe kesintileri veya yeniden yapılanma nedeniyle işlerini kaybetti. Aynı zamanda yüzde 70’i kariyerlerinde bir noktada serbest çalıştıklarını belirtiyor.

VERİ ODAKLI GAZETECİLİK YAYILIYOR

● Gazetecilerin ve haber yöneticilerinin üçte ikisinden fazlası dijital araçların çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor. Katılımcılar, bu hizmetlerin ağırlıklı olarak haber kalitesini ve izleyici ile etkileşimi artırdığını söylüyor. Biraz daha küçük bir grup ise, dijital araçların verimliliği artırdığına inanıyor.

● Veri odaklı gazetecilik bugün sadece iki yıl öncesine göre çok daha yaygın hale geldi. Verilere olan bağımlılık, gazetecilerin çalışma şeklindeki en büyük değişikliğe işaret ediyor. Veri gazeteciliği, en çok kullanılan dijital beceriler arasında yer alıyor.

● Gazetecilerin izleyicilerin ilgisini çekmek için mesajlaşma uygulamalarını kullanımı giderek arttı; hatta Twitter kullanımını bile geçti. Gazetecilerin üçte ikisinden fazlası (%69) izleyicileriyle en az haftada bir anlık mesajlaşma yoluyla etkileşime geçmektedir. Twitter ve gazetecilerin haftada bir twitter ve diğer mikroblogları kullanma oranı ise %63.

● Dünya çapında haber merkezleri, içeriklerini dağıtmak için daha geniş ve melez haber formatlarına yoğunlaşıyor. Haber kuruluşlarının üçte ikisi, içeriği, en az dört biçimde yayar ve 2017’den bu yana bu şekilde format kullanımlarında %40 oranında önemli bir artış yaşanmıştır. Yerel olan haberleri yapan gazeteciler, izleyicileri ile etkileşime geçmek için en çok araç ve platform kullananlardır.

GAZETECİLER İLERİ EĞİTİM TALEP EDİYOR

● Gazeteciler diğer alanlara kıyasla en çok veri gazeteciliği konusunda eğitim istiyor. Gazetecilerin yüzde 79’u veri analizi konusunda eğitim isterken haber merkezlerinin sadece yüzde 35’i bunu sağlıyor. Veri gazeteciliğinin çalışmaları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna inanan gazetecilerin sayısı, buna inanan haber merkezi müdürlerinin sayısından daha fazla. Ortalama olarak, gazetecilerin yüzde 65’i veri gazeteciliğinin izleyicilerin ilgisini çekmeyi sağladığı, kaliteyi ve verimliliği artırdığı görüşünde. Buna inanana yöneticilerin oranı ise yüzde 55.

● Gazeteciler kısa vadeli girişimler yerine yoğun eğitimi tercih ediyor.

Gazetecilerin yüzde 57’si uygulamalı, çok günlük atölyeleri en etkili bulurken, haber merkezlerinin sadece yüzde 41’i bu tür bir eğitim sunuyor. Gazeteciler ve yöneticiler temel olarak uygun online eğitim ile ilgili aynı görüşte: Gazetecilerin yüzde 17’si ve haber yöneticilerinin yüzde 22’si bu formatı seviyor.

● Gazeteciler ve işverenler, haber merkezinde ihtiyaç duyulan uzmanlık eğitimi konusunda farklılık göstermektedir. Haber merkezleri çoğunlukla video ve ses prodüksiyonunda eğitim verirken, gazeteciler ise siber güvenlik, podcast oluşturma, veri doğrulama araçları ve sosyal medyada çalışmalarını duyurma gibi konularda daha fazla eğitim almak için isteklidir. Eğitimdeki talep ve ulaşılabilirlik arasındaki en büyük fark yapay zekayı kullanma ve anlama alanında bulunuyor. Gazetecilerin yüzde 42’si yapay zeka konusunda eğitim almak isterken haber merkezlerinin yalnızca yüzde 5’i bu konuda eğitim sunuyor.

GELİR KAYNAKLARI ÇEŞİTLENİYOR

● Haber merkezi yöneticilerinin yüzde 54’ü, reklamcılığın en üst gelir kaynağı olmadığını belirtmektedir. Ayrıca,  hayırsever katkıları / hibeler, devlet finansmanı, sponsorlu içerikler, abonelikler, izleyici bağışlarına ve çevrimiçi aboneliklere /üyelikler de gelir kaynağı olarak görülen diğer alanlar olarak nitelendiriliyor.

● Kar amacı gütmeyen haber kuruluşları, finansman amaçlı hayırseverlik ve dijital görüntülü reklamlara eşit olarak güveniyor. Kâr amacı gütmeyen haber yöneticilerinin yüzde 36’sı dijital görüntülü reklamları önemli bir gelir akışı olarak tanımlamaktadır- hayırsever katkıları önemli bir fon kaynağı olarak adlandıranların oranı da aynıdır. Genel olarak, sponsorlu içerik (yüzde 28), ücretli hizmetler (yüzde 24) ve devlet finansmanı (yüzde 20) dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında daha fazla gelir kaynağı çeşitliliği görüyoruz.

● Haber yöneticilerinin dörtte birinden fazlası çevrimiçi aboneliklerin / üyelerin gelecek yıl için önemli bir gelir akışı olmasını bekliyor. Haber kuruluşlarının sadece yüzde 4’ü şu anda online aboneliklerin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirtse de yöneticiler bunun çarpıcı bir şekilde artacağını tahmin ediyor. Çevrimiçi abonelikler / üyeliklerden elde edilen gelirin toplan gelirin yüzde 27’sini oluşturması beklenmektedir. Online üyelikler bu oran ile en çok gelir getirmesi beklenen kalemlerdendir.

● Haber yöneticilerinin yüzde 40’ı veri haberciliğinin haber gelirini artırmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Buna ek olarak, yüzde 58’i sosyal medyanın, yüzde 56’sı dijital video ve ses içeriğinin ve yüzde 53’ü etkileşimlerin / görsellerin gelir artırmaya katkıda bulunduğu görüşünde.

ANALİTİK VERİ KULLANIMI

Haber merkezi yöneticileri, sayfa görüntüleme gibi temel ölçümleri iki yıl önce olduğu kadar önemsemiyor.

● Sayfa görüntüleme, haber merkezleri için hala en önemli ölçümdür, ancak buna ve diğer ölçümlerin çoğuna duyulan güven azalmıştır. 2019’da haber merkezlerinin yüzde 59’u düzenli olarak sayfa görüntüleme sayılarını kontrol ettiğini belirtiyor- 2017’de bu oran yüzde 73’tü. Bir içeriğe maruz kalan kişi sayısını ifade eden erişim dışındaki hemen her ölçümün kullanımı azalmıştır.

● İş dünyası ve editör yöneticileri, iki yıl önce olduğundan daha seyrek analitik verilerine başvuruyor. Gazetecilerin yüzde 44’ü analitiği günde en az bir kez kullanıyor. Bu oran iki yıl önce yüzde 29’du. Aynı zamanda, kıdemli editörlerin günlük analitik kullanımı yüzde 64’ten yüzde 46’ya düştü. İş tarafında çalışanlarının analitik veri kullanımı da yüzde 20 azaldı.

● Haber merkezleri, tek tek gazetecilerin makalelerinin performansını izlemek için analitik verileri daha fazla kullanır. 2017’de, haber merkezlerinin üçte biri düzenli olarak muhabirlerin haberlerinin nasıl performans gösterdiğine dair sekmeler tutuyordu. 2019 yılında, bu oran arttı: haber merkezlerinin yüzde 37’si günlük olarak ve yüzde 59’u en az haftada bir olmak üzere performansı takip ediyor.

Son Haberler

Norveç’te koronavirüsün yeni bir türü keşfedildi

Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği kaydedildi. Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği kaydedildi. Norveç...

MEB karar verdi: Aylardır kapalı olan okul kantinleri açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan okul kantinlerinin bugün itibariyle açılmasına karar verildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen...

İlçe Belediye Başkanı Muammer Işıklı, AKP’den ihraç edildi

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini söyledi. AKP...

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı’nın FETÖ’cü olduğu iddiasında bulundu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu iddiasında bulundu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili...

Çok Okunanlar

Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin...

Norveç’te koronavirüsün yeni bir türü keşfedildi

Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği kaydedildi. Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni...

Banknottaki Atatürk fotoğrafı yerine Abdülhamit’in fotoğrafını koydu: “Kudursunlar”

Gaziantep’te Değirmicem Mahallesi’nin eski muhtarı Muhammet Şinasi Yılmaz, 100 liralık banknotun üzerindeki Atatürk fotoğrafı yerine Abdülhamit’in fotoğrafını koyduğu görseli,...

Ünlü bilim insanı duyurdu: Dünyaya meteor çarpacak

Amerikalı astrofizikçi Neid deGrasse Tyson, 2 Kasım’da dünyaya meteor çarpmasının beklendiğini duyurdu. Ünlü astrofizikçi Neid deGrasse Tyson’dan korkutan bir açıklama...

‘Cinci Hoca hem kadına hem de eşine tecavüz etti’ iddiası!

Cinci hocalar ile ilgili son günlerde artan tartışmalar sürerken Kocaeli'de ilk defa örneğine rastlanan bir iddia haberleştirildi. Cinci hocanın...

19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek tarafından öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği Mehmet Ali Atış isimli erkek tarafından öldürüldü. İstanbul'un Esenler ilçesinde, 19 yaşındaki Hazal Tektaş,...

Covid-19’a inanmayan fenomen, Türkiye tatili dönüşü hayatını kaybetti

Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla fenomen olan Dima Stuzhuk, varlığına inanmadığını dile getirdiği koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 33...

İstanbul’da meydanların yeni tasarımları için oylama işlemi başladı

İstanbul Taksim, Bakırköy ve Salacak'taki yeni meydan tasarımları için oylama açıldı. Her meydan için üç tasarım yarışırken, oylama 12...

Kalın bağırsağında 1 kiloluk külçe altınla yakalandı

Hindistan’da havaalanı yetkilileri, bir yolcunun kalın bağırsağında 1 kiloluk (60 bin dolarlık) külçe altın sakladığını ortaya çıkardı. Dubai'den Hindistan'a giden...

Kendisini tanımayan dönerciyi kapattıran Denizli Valisi özür diledi

Kendisini tanımayıp işine devam eden dönerciye kızarak işletmeyi kapattıran Denizli Valisi Ali Fuat Atik, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Denizli...

Gözden Kaçmasın