Devlet Malzeme Ofisi, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, enjektörler, DMO’nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak. Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak.
İstekliler, ihale dokümanlarını DMO’nun Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebilecek. Ayrıca, ihale evrakı “www.dmo.gov.tr” adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilirken, çıktısı alınabilecek, ayrıca bir doküman verilmeyecek.
AA’nın aktardığı habere göre, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek.
Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00’ye kadar teslim edilecek.
İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.