10 Temmuz 2020, Cuma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: ‘’Eğitimde sorunun kaynağını bilmezsek, doğru çözüm sunamayız’

Güven BoğaBütün yazıları

30. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde “Eğitimin Geldiği Nokta” konulu panele konuşmacı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) eğitimin sorunlarını dile getirdi, CHP’nin eğitim politikalarını açıkladı.

Balıkesir Burhaniye’de düzenlenen panelde konuşmaya eğitimde paylaşacak bir başarımız olmadığını dile getirerek başlayan Yıldırım Kaya, ‘’Eğitimi yakından takip eden biri olarak söylüyorum; eğitim sisteminde sorunun kaynağını bilemezsek, doğru çözümler sunamayız’’ dedi. İktidarların eğitim politikalarının eğitime indirilmiş bir darbe olarak gördüğünü söyleyen Kaya, ‘’Eğitim sistemimiz; laik, demokratik ve bilimsel hedefinden uzaklaştırıldı. Son 17 yılda da AKP iktidarının eğitime indirdiği darbelerle mücadele ediyoruz. AKP eğitimde kendi sistemini kurmak için 15 sistem, 7 bakan değiştirdi. Eğitimi laik, demokratik, bilimsel çizgisinden saptırmayı başardı, ancak kendi ideolojisine uygun sistemi de tam anlamıyla kuramadı’’ açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Balanı Ziya Selçuk’un göreve geldiğinde açıkladığı vizyon belgesinde “Eğitim yoğun bakımda” tespitine gönderme yapan Kaya, ‘’Biraz eksik söyledi. Çünkü sadece eğitim sistemi değil, Türkiye de yoğun bakımda’’ dedi.

Konuşmasının ardından Kaya, CHP’nin eğitim politikalarını açıkladı:
-Sosyal devlet parasız eğitimi halkın ayağına kadar götürmek zorundadır. Kapatılan köy okulları yeniden açılarak, eğitim hizmeti halkın ayağına kadar götürülecek. Özel okullara verilen devlet desteği kaldırılarak, devlet okullarında okuyan her çocuğa, eğitime katkı payı verilecek.
-12 Eylül zihniyetiyle eğitime devam edilemez. Bir an önce erişilebilir, bölgesel farklılıkların giderildiği; dünyaya uyum sağlayan, öncülük eden bilimsel eğitim sistemine geçilecek.
-Eğitim, bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modeliyle yeniden yapılandırılacak. Zorunlu eğitim, 9 yılı kesintisiz temel eğitim olmak üzere, 13 yıla çıkartılacak.
-Çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkartacak eğitim modelleri hayata geçirilecek. Ezberci ve sınav odaklı eğitimden vazgeçilecek. Çocuklarımızı istemedikleri okul türlerinde okumaya zorlayan LGS sistemi kaldırılacak. Çocuklarımız ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilecek.
-Piyasacı ve gerici eğitime dayalı müfredat anlayışı ile öğrenci yetiştirilemez. Eğitim felsefemiz geleneksel değil, çağdaş eğitim anlayışına dayandırılacak.
-Laik, demokratik, bilimsel ve herkese parasız eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, tarikat ve cemaatlerle olan ilişkini kesilecek. Bunlara bağlı vakıflarla yapılan her türlü sözleşme derhal sonlandırılacak.
-AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 72 bin atanmayan öğretmen vardı. Bu sayı 2019 yılında 500 bine ulaştı. Sayıştay Denetim Raporuna göre 153.640 öğretmen açığı var, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a göre de 117 bin öğretmen açığı var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sadece 20 bin öğretmen ataması yaparak, öğretmen açığını kapatmamakta ısrar ediyor. Türkiye’de eğitim Fakültelerini bitirmiş, öğretmenlik hayali kuran 500 bine yakın atanmayan öğretmenimiz var. Tüm öğretmenlerimiz atanarak öğretmen açığı kapatılacak. Atama bekleyen engelli öğretmenlerin tamamı atanacak. Fiziksel koşullar ve teknik altyapı engelli öğretmenlerimize uygun hale getirilecek.
-TBMM’ye verdiğimiz Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi, CHP iktidarında ivedilikle çıkartılacak.
-Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi, CHP iktidarında ivedilikle çıkartılacak.
-12 Eylül’ün ürünü olan YÖK kaldırılacak. Üniversitelerimiz özerk olacak. AKP milletvekili yapamadıklarını üniversitelere rektör olarak atamaktadır. Rektör ve dekanlar atamayla değil, öğretim üyeleri tarafından seçimle belirlenecek.
-20 Haziran 2019’da yapılan TBMM, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu toplantısında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile yaptığımız görüşmede, öğretmen atamalarında KPSS puanının aynısının mülakatlarda da verilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Ancak yapılan son mülakatta da çok sayıda öğretmenimize aynı puanın verilmediğini gördük. Öğretmenlik mesleğinin niteliğini düşüren, adaletsizliklere neden olan, milli eğitim sistemimizin idari yapısını yozlaştıran; kayırmacı, partizanca ve nepotist tüm uygulamalara son verilecek. Atama ve görevde yükseltmelerde liyakat esas alınacak. Mülakat sistemi derhal kaldırılacak.
-CHP iktidarında, öğretmenlerin yoksulluk ve açlık sınırı altında maaş ayıbına son verilecek. Öğretmenlerin maaşları, aileleri ile birlikte onurlu bir yaşam sürebilecekleri, mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri bir seviyeye çıkartılacak. 24 Kasım Öğretmenler Gününde birer maaş ikramiye verilecek.
-2016’da ilan edilen OHAL sonrası; soruşturma yapılmadan, yargı kararı olmadan, hukuka aykırı bir şekilde ihraç edilen öğretmen sayısı 35 bini geçti. MEB’deki öğretmenlerin %3,5’i ihraç edildi. CHP iktidarında, KHK’larla ihraç edilen öğretmenlerimizin yargı süreci hızla sonlandırılacak.
-CHP iktidarında, sendikalar yeniden özgür olacak. Öğretmenlerin haklarını arayabilmeleri için sendikal hakları başta olmak üzere, tüm örgütlenme haklarının önündeki engeller kaldıracak. Sarı sendikacılık faaliyetlerine son verecek.
-AKP, yıllardır 4+2 sistemine göre sözleşmeli çalıştırdığı öğretmenlerin tayin haklarını ellerinden alarak, aile bütünlüğünü bozdu. Ancak CHP olarak 3+1 sisteminin de insani olmadığını savunuyoruz. CHP iktidarında, zorunlu hizmet yerine özendirici ve teşvik edici düzenlemeler hayata geçirecektir.
-Her okulda bir öğün ücretsiz yemek verilecek.
-Velilerden kayıt parası ve okul masrafları alınmayacak.
-AKP döneminde toplam 17 bin köy okulu kapatıldı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi verilerine göre, 1 milyon 320 binin üzerinde öğrenci taşımalı eğitim kapsamına geçti. Köy okullarının kapatılması, öğretmenlerin kırsal kalkınmaya katkı verme, halkı aydınlatma işlevlerini de ortadan kaldırdı.
-CHP iktidarında taşımalı eğitime son verilecek. Okulsuz ve öğretmensiz köy kalmayacak.
-İkili eğitim sistemi kaldırılarak, tam gün eğitim sistemine geçilecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması sonlandırılacak.
-AKP Devlet yurdu açmadığı için üniversite öğrencileri ve taşımalı eğitimle taşınan öğrenciler; cemaatlerin, tarikatların, bunlara bağlı vakıfların açtığı yurtlarda kalmaya mecbur bırakılıyor. Bu yurtlarda tacize, tecavüze maruz kalıyor, kötü muamele görüyor. İvedilikle devlet yurtları açılarak, çocuklarımız cemaat ve tarikatların pençesinden kurtarılacak.
-Cemaat ve tarikatların baskısıyla kanunda yer alan karma eğitimi zaman zaman tartışmaya açacak uygulamalara yer veriliyor. Bunların nafile çabalar olduğunu biliyoruz… Eğitimde, pedagojik olarak doğru olan uygulanacak.
-Siyasal iktidar, eğitimde laiklik karşıtı uygulamalarla toplumu dönüştürme çabası içindedir. Yerel yönetimler eliyle eğitim alanına girilmiştir. Eğitim; cemaatlerin, tarikatların ve bunlara bağlı çeşitli vakıfların inisiyatifine bırakılmıştır.

YEREL YÖNETİMLERİN EĞİTİM İÇİN YAPABİLECEKLERİ
• Devlet okullarında okuyan çocuklara kırtasiye ve kıyafet desteği sağlamak
• Yaz okulları (drama, dans, görsel sanatlar vs.) açmak
• Öğrencilerin; kaynak kitaplara, okuma kitaplarına, testlere ve çözümlü örnek uygulamalara ulaşacakları ücretsiz internet hizmeti sağlamak. Etüt çalışmaları ve merkezi deneme sınavları yapmak. Etütlerle destekli olarak, çocuk ve gençleri tiyatro, sinema ve konserlere götürmek
• Okumayı ve yazmayı özendirecek ödüllü yarışmalar düzenlemek
• Bilim merkezleri, gençlik merkezleri, yurtlar kurmak; spor/doğa okulları açmak
• Öğrencilerin; kaynak kitaplara, okuma kitaplarına, testlere ve çözümlü örnek uygulamalara ulaşacakları ücretsiz internet hizmeti sunmak. Web üzerinden çalışacak eğitim portalları devreye sokmak.
• Çocuk ve gençlere, belediye merkezlerinde ücretsiz dans, resim, heykel, folklor, çalgı, tiyatro kurslar açmak. Çocuk koroları oluşturmak. Okullarda/parklarda tiyatro oyunları gösterimi yapmak.
• Satranç kulüpleri oluşturmak, turnuvalar düzenlemek. İzcilik faaliyetleri yapmak
• Okul aile birlikleri ile koordineli çalışmak
•Kreşler açmak, bilim ve gençlik merkezleri kurmak; kütüphane ve yurtlar açmak

Son Haberler

Kurban Bayramında kesilecek hayvanlar için ‘kene’ uyarısı

Bir tarafta koronavirüs ile mücadele edilirken bir tarafta ise geçmiş yıllarda binlerce can alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı uyarılar yapılıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ndan Ankara’da direnen avukatlara destek

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, "çoklu baro" teklifine karşı "Savunma Susturulamaz" diyen avukatlara destek olmak için Kuğulu Park'ta basın açıklaması düzenledi. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, "çoklu baro" teklifine...

Konya’da asker uğurlamaları ve düğün konvoyları yasaklandı

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında bir kez daha artış meydana geldi. Metropollerin yanı sıra Konya'da da vaka sayıları ve ölümler hızla artmaya...

Hrant Dink davasında mahkeme 14 kişiyi dinlemekten vazgeçti

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı davada mahkeme, daha önce dinlenilmesine karar verilen ancak duruşmaya gelmeyen 14 tanığın, dinlenilmesine yer olmadığına karar verdi. AGOS Gazetesi...

Çok Okunanlar

“Cinsel saldırı olayını kapatmaya çalıştılar ve faili kolladılar”

SOL Parti üyesi avukat İlayda Kocabaş, partide yetkili bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Sol Parti yönetimi...

Sağlık Bakanlığı’ndan düğün genelgesi: Düğünler serbest ama halay çekmek yasak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle düğünlerde alınacak tedbirleri yayımladı. Buna göre, düğün salonlarına maskesiz girilemeyecek ve halay çekilemeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından...

Küçükçekmece Belediyesi’nden kedi katliamı

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, belediye görevlileri tarafından çöp konteynerlerine onlarca kedinin cansız bedeni atıldı. Küçükçekmece'de belediye görevlilerinin çöp konteynerlerine poşetlerin...

Eşi ve çocuğu yanındayken susturuculu silahla vurulan kişi öldü

İngiltere'den Türkiye'ye memlekete tatile gelen aileye piknik dönüşü susturucu takılmış silah veya silahlarla saldırı düzenlendi. 24 yaşındaki Hüseyin Eren,...

Fahrettin Koca: Vakalar düğün, nişan, cenaze töreni gibi etkinliklerle artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemde artan vakaların kaynağının düğün, nişan ve cenaze gibi etkinlikler olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu...

Gözden Kaçmasın