EĞİTİM

FATİH Projesi’ne vergi ve harç muafiyeti

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen vergi kanunlarına ilişkin Kanun Tasarısı’nın 28–55. maddelerinin kabul edilmesiyle, FATİH Projesi’ne vergi muafiyeti geldi.
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’ne vergi ve harç muafiyeti geldi. TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 28–55. Maddeleri kabul edildi. Bu maddelerden biri de FATİH Projesi’ne yönelik düzenlemeleri içerdi.

KDV’DEN MÜSTESNA OLACAK

Fatih Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak. Projenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından FATİH Projesi kapsamında MEB tarafından yapılan ithalatlar ile Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den müstesna olacak.

VERGİDEN İSTİSNA EDİLME DURUMU

Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri Özel İletişim Vergisi’nden müstesna olacak. Proje yüklenicisinin özel iletişim vergisi mükellefi olmaması durumunda, özel iletişim vergisi mükellefi olan işletmecilerin Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmak üzere proje yüklenicisine vereceği elektronik haberleşme hizmetleri de vergiden istisna tutulacak.

TÜM VERGİ VE HARÇLARDAN MÜSTESNA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı veya bakanlık adına proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları, gümrük vergilerinden, fonlardan, bu ithalata ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan müstesna olacak.

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında, proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, sadece kendi ödemesi gereken vergi ve mali sorumluluklardan sorumlu olacak, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulamayacak.

dokuz8HABER’i takip edin

Video