15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak için kurulan Maarif Vakfı’na kuruluş aşamasından 2019 yılına kadar toplam 1 milyar 288 milyon TL kaynak aktarıldı.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in, “Eğitim Değerlendirme Raporu 2019” isimli çalışmasında Türkiye Maarif Vakfı’na da ayrı bir bölüm ayrıldı. Bütçeden aktarılan payın büyüklüğü, 2016-2019 yıllarına ilişkin veriler ile bir kez daha gözler önüne serildi.
BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre kuruluş aşamasında 1 milyon TL kaynak alan vakfa, 3 Ekim 2016 tarihli karar ile 90 milyon TL daha verildi. 17 Ağustos 2017 tarihli Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar ile Maarif’e 241 milyon TL daha verildi.

HER YIL MİLYONLAR AKTARILDI

2017, 2018 ve 2019 yıllarında aktarılan tutarlar şöyle:
♦ 31 Aralık 2017: 64,5 milyon TL.
♦ 13 Haziran 2018: 351 milyon TL.
♦ 2019: 541 milyon TL.

DENETİMDE EKSİKLİKLER VAR

TEDMEM’in raporunda, vakfa aktarılan kaynaklar, MEB’in bütçesi ile karşılaştırıldı. Rapora göre, eğitim bütçesine 2016 yılından 2019 yılına kadar ayrılan pay 1,5 kat artarken aynı dönemde Maarif’e aktarılan pay beş kat arttı. Raporda, vakfın bütçe büyüklüğüne karşın denetiminde eksiklikler olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Maarif Vakfı Denetim Kurulu’nun oluşumunda, kuruluş yasasında öngörülmüş olmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilmediği tespit edilmiş, temsilcilerin Bakanlıklar adına yetki ve sorumluluk üstlenecek deneyim, birikim ve uzmanlığa sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu noktada sorulması gereken soru ilgili kurumlardan gelecek kişilerin denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamındaki görev ve yetkilerinin nasıl kullanılacağıdır.”