Çorum Hitit Üniversitesi’nde (HİTÜ) çeşitli fakültelerin dekanlıklarına vekaleten atanan rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığı açıkladı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Mimarlık Fakültesi’nin dekanı olmuştu. Tepki çeken atamanın ardından Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, medyada kullanılan “tutarsız ifadeler” karşısında açıklama yapma gereği duyulduğuna işaret edilerek, aktif fakültelerin bünyesinde dekan olarak atanma şartını sağlayan profesörlerin arasından atamaların Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayına sunularak yapıldığı bildirildi ve şu bilgiler paylaşıldı:

“İSTİFA SONRASI YAPILAN GÖREVLENDİRME”

“İstifa nedeniyle boşalan fakültelerimizde ise akademik ve idari süreçlerin aksamaması için bu fakültelerdeki mevcut profesör kadrosundaki çalışma arkadaşlarımız arasından vekaleten atamalar yapılmış olduğu gibi, bazılarında da nihai atama yapılıncaya kadar mevzuat uyarınca YÖK onayına sunularak, rektör veya rektör yardımcılarının uhdesinde dekanlık görevi vekaleten yürütülmektedir. Kamuoyunu meşgul eden ve üniversitemizde yürütülen süreçlere dair bilgi kirliliğine yol açmış olan konu, geçtiğimiz hafta fen-edebiyat fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifa sonrası yapılan görevlendirmeyle ilgilidir.”

“MEVZUATA UYGUN” AÇIKLAMASI

Görevlendirmelerin, idarede hizmetlerin sürekliliği ilkesi gereğince belirlenen yükseköğretim mevzuatına uygun bir şekilde, acil durumlarda yönetim süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“YÖK’ün onayına sunularak rektör yardımcılarımızdan birinin uhdesine geçici olarak vekaleten dekanlık görevi verilmiştir. Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan diğer bir husus ise son üç yıldır sadece güzel sanatlar alanına öğrenci kabul ettiğimiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının kuruluşundan beri vekaleten bir rektör yardımcımızın uhdesinde bulunması ile alakalıdır. Bu fakültemizde mimarlık bölümü pasif konumda olup, mimarlık alanında üniversitemizde hiçbir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültemizin Dekanlığı diğer rektör yardımcımızın uhdesinde yürütülmektedir. Rektör yardımcıları tarafından yürütülen söz konusu vekaleten dekanlık görevleri için kendilerine herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.”

“KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUZ”

“Bu bağlamda üniversitemizde vekaleten yürütülen dekanlık görevleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları hususunda ise gerekli girişimler sürdürülmektedir. Nihai olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir şekilde yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişiler ve mecraları hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Saygılarımızı sunarız.”

NE OLMUŞTU?

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin dekanı oldu.