Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceğini açıkladı. Birinci dönemde yapılan yüz yüze sınavlar değerlendirmeye alınmayacak.

İSTEYEN VELİLER OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceğini duyurdu. Birinci dönem yapılmış olan yüz yüze sınavların değerlendirmeye alınmayacak ancak isteyen veliler bu sınavların değerlendirmeye alınması için 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurabilecek.

KARNE BASIMI VE DAĞITIMI YAPILMAYACAK

İllere gönderilen yazıda, ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı. Birinci dönem yüz yüze sınavlar velilerin 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu sınavlardan alınan notlar karne puanı değerlendirmesine alınabilecek. Ayrıca, ilkokul ve ortaokulların birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı açıklandı.

DERSE KATILIM PUANLARI HESAPLANACAK

25 Aralık 2020’de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.