EĞİTİM

Öğrencilerin Türkçesi, uluslararası standartlarda ölçüldü: Yazma becerisi başta olmak üzere Türkçeye hakimiyet düşük

MEB, öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçen “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı”nın sonuç raporunu yayınladı: Türkçeye hakimiyet düşük.

Milli Eğitim Bakanlığı, “2023 Eğitim Vizyonu” doğrultusunda Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçmek adına yeni bir girişim başlattı. 15 ilden 1500’den fazla 7’nci sınıf öğrencisinin katıldığı “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı” ilk kez yapıldı. 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan okuma alt testinin ham puan ortalaması 20 üzerinden 10,63 olarak belirlenirken, yine 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan dinleme alt testinde ise; öğrencilerin ham puan ortalaması 11,70 olarak hesaplandı.

BAKAN TWITTER’DAN PAYLAŞTI

Raporu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından paylaştı. Biz de dokuz8HABER olarak raporu inceleyerek öne çıkan noktalarını derledik.

 

Yazma becerisini ölçmek adına öğrencilere metin yazma ve hikaye yazma olmak üzere iki farklı türde görev verilirken; öğrenciler, 36 olarak belirlenen tavan puan üzerinden 16,82 ham puan ortalamasında kaldı. Dördüncü dil becerisi konuşma alt testinde 36 tavan puan üzerinden değerlendirilen sonuçlarda öğrenciler, 27,21 ham puan ortalamasına ulaşarak diğer 3 beceriye göre konuşma becerisinde daha başarılı oldu.

DÖRT BECERİ TÜRÜNDE DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı’na katılan kız ve erkek öğrencilerin başarı oranları değerlendirildiğinde; okuma becerisinde erkek öğrenciler 10,21 ham puan ortalamasında kalırken, kız öğrenciler 10,92 ham puan ortalamasına ulaştı. Kız öğrencilerin başarı ortalamasında erkeklere oranla daha önde olduğu dinleme becerisi alt testinde, kız öğrencilerin ham puan ortamalaması 12 iken, erkek öğrencilerin ham puan ortalamaları 11,37 oldu.

Yazma becerisi alt testinde kız ve erkek öğrencilerin başarıları karşılaştırıldığında, erkek öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması 15,03 olarak belirlenirken, kız öğrencilerin yazma alt testi puan ortalaması 18,32 olarak hesaplandı. Dördüncü beceri konuşma kategorisinde yapılan değerlendirmede, erkek öğrencilerin alt testteki ham puan ortalaması 26,36, kız öğrencilerin ise 27,96 olarak ölçüldü.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM “FARK” YARATIYOR

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre değerlendirdiğinde, okul öncesi eğitim alan öğrenciler; okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre okuma becerisinde 1,27, dinleme becerisinde 0,92, yazma becerisinde 2,57 oranında daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı. Konuşma becerisinde ise, okul öncesi eğitim almayan öğrenciler; okul öcesi eğitim alan öğrencilere göre 0,10 puanlık ortalama ham puan farkıyla daha başarılı oldu.

 

EBEVEYNLERİN EĞİTİM DURUMU DOĞRUDAN ETKİYE SAHİP

Sınavın pilot çalışma sonuç raporunda anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre öğrencilerin başarı durumları incelendi. Annesi yükseköğrenim mezunu olan öğrenciler, annesi ilkokul mezunu olan öğrencilere göre; okuma becerisinde 3,59, dinleme becerisinde 2,03, yazma becerisinde 4,49, konuşma becerisinde 2,42 puan daha yüksek ortalamaya ulaştı.

Babaların eğitim düzeyleri üzerinden yapılan bir diğer değerlendirmenin sonuçlarına göre, babası yükseköğretim mezunu olan öğrenciler, babası ilkokul mezunu olan öğrencilere göre; okuma becerisinde 3,03, dinleme becerisinde 2,13, yazma becerisinde 4,42, konuşma becerisinde 1,84 puan daha yüksek ortalamayla testleri tamamladı. Bu verilere göre öğrencilerin başarıları ebeveynlerinin eğitim durumlarıyla doğrudan ilişkiye sahip olduğu gözlendi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

dokuz8HABER’i takip edin

Video