OECD tarafından düzenlenen PISA 2018 sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin PISA sonuçlarına ilişkin ön değerlendirme raporu yayınladı: Türkiye, okuma becerilerinde 40, matematik okuryazarlığında 42, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.

PISA 2018, 37’si OECD üyesi olmak üzere 79 ülke ve ekonomideki yarım milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılan 79 ülkeden 70’inde bilişsel test ve anket uygulamaları bilgisayar tabanlı olarak değerlendirildi. Türkiye’de ise PISA 2018 uygulaması 6890 öğrencinin katılımı ile bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye, okuma becerilerinde ortalama puanını 466’ya, matematik okuryazarlığında 454’e, fen okuryazarlığını ise 468’e yükseltti. MEB raporunda bu yükseliş, eğitimdeki iyileşmenin bir göstergesi olarak gösterildi.

OECD ORTALAMASININ ÜZERİNE FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ÇIKABİLDİ

PISA 2018 uygulamasında temsil edilen öğrencilerin yüzde 43,7’si Anadolu lisesi, yüzde 31,1’i mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve yüzde 13,7’si Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alırken; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve Anadolu güzel sanatlar liselerinde eğitim alan öğrenciler örneklemin yalnızca yüzde 11,2’sini oluşturdu.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri Türkiye ve OECD ortalamasının üzerinde performans gösterirken, Anadolu liselerinde eğitim alan öğrenciler, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan öğrencilerden daha yüksek performans sergiledi.

TÜRKİYE OKUMA BECERİLERİNDE ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Türkiye, 2015 PISA uygulamasında okuma becerilerinde 428 olan ortalamasını 38 puan artışla 2018 uygulamasında 466’ya yükselterek 453 olan katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalamasının üzerinde Yunanistan ve Slovakya’nın geride bırakarak 40. sırada yer aldı.

454 PUAN İLE EN YÜKSEK MATEMATİK ORTALAMASI

Matematik okuryazarlığında Türkiye, PISA 2015 uygulamasında 420 olarak hesaplanan ortalama matematik puanının 454’e çıkararak bugüne kadar PISA uygulamalarındaki en yüksek ortalama puanını elde etti. MEB raporunda, “PISA 2015 uygulamasında 420 olarak hesaplanan ortalama matematik puanının 2018 yılında 454’e çıkması Türkiye’nin performansını artırdığının bir göstergesidir.” İfadelerine yer verildi.

Türkiye, matematik okuryazarlığı alanındaki performansı ile 79 ülke arasında 42. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 33. sırada yer alarak PISA 2015’e göre matematik alanında ortalama puanını en çok artıran ülke olmasına karşın katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalama puanının (459) altında kaldı.

FEN OKURYAZARLIĞINDA 43 PUAN ARTIŞ

Türkiye, fen okuryazarlığı alanında PISA 2015 uygulamasında 425 olan ortalama fen puanını 468’e çıkararak bugüne kadar PISA uygulamalarında elde ettiği en yüksek ortalama puana ulaştı.

Elde ettiği 468 ortalama puanla Türkiye, fen okuryazarlığında katılımcı ülke ve ekonomilerin ortalamasının olan 458 puanın üzerinde yer alırken katılımcı 79 ülke arasında 39. sıraya, 37 OECD ülkesi arasında ise 30. sıraya ulaştı.
PISA 2018’de PISA 2015’e göre fen alanında da ortalama puanını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

BATI’DA BAŞARI ORANI DAHA YÜKSEK

MEB’in raporunda, “Okuma puanlarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde; Batı Anadolu, Ege, İstanbul ve Batı Marmara bölgelerinde eğitim alan öğrencilerin ortalama puanlarının her üç alanda da daha yüksek olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanılırken, farklı bölgelerde eğitimlerine devam eden öğrencilerin puanları arasında her üç alanda da 65 puan ve üzerinde farklar olduğu belirtildi.