Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, YLSY programının detaylarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu burs sayesinde öğrenciler yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim görüp ülkemize geri dönüyor. Bu kapsamda yurt dışına 750 öğrenci gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, YLSY programının detaylarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu burs sayesinde öğrenciler yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim görüp ülkemize geri dönüyor. YLSY bursunu alabilmek için ALES sınavı, lisans okul başarı puanı ve mülakat notları etkili oluyor.
Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade edilen bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

YLSY bursu ile öğrenim süresince ortaya çıkan tüm masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu bursa hak kazanmak için belirli şartlar gerekmektedir. Peki, MEB YLSY başvurusu şartları nelerdir?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokuln veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),
c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00″) veya daha yukarı olmak,
ç. 2015 ALES Sonbahar, 2016 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES
İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3 ve 2020 ALES/1 sınav dönemlerinde
yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve
Doktora” olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),
g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak
(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),
ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup
(doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2017, 2018 ve 2019 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

750 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

Hürriyet’ten Nuray Çakmakçı’ya konuşan Bilgili, “Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek.”

“106 ÜNİVERSİTE ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK”

Kontenjanlar, ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlar için Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek” dedi.