Geçen yıl dünya genelinde en az 17 bin sağlık çalışanı, yani her 30 dakikada bir sağlık çalışanı Covid-19’dan yaşamını yitirdi.

Uluslararası Af Örgütü, Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) ve Dünya Küresel Sendikalar Birliği’nin yaptığı yeni incelemeye göre, sivil toplum örgütlerinin tüm dünyada ön saflarda hizmet sağlayan milyonlarca sağlık çalışanının hızlı bir şekilde aşılanması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptığı geçen yıl, en az 17 bin sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

100 ÜLKEDE HENÜZ AŞILMAYA GEÇİLMEDİ

İncelemede, ülkeler arasında aşıya erişim konusundaki eşitsizliklere de işaret edildi. Buna göre şimdiye kadar, tüm dünyadaki dozların yarısından fazlası dünya nüfusunun yüzde 10’undan azını oluşturan 10 zengin ülkede uygulanırken, 100’den fazla ülkede henüz tek bir kişi bile aşılanmadı. Daha yoksul ülkelerin ilk doz aşıları gelecek haftalarda ya da aylarda edinmesi bekleniyor.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI DAĞITIM PLANLARINA DAHİL EDİLMELİ” ÇAĞRISI

İncelemede hükümetlere insanların hayatını kurtarmak ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için -temizlik görevlileri, toplum sağlığı çalışanları ve sosyal hizmet çalışanları gibi pandemide sıklıkla görmezden gelinen gruplar dahil- ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarını aşı dağıtım planlarına dahil etme çağrısı yapıldı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI YETERLİ KORUNAMADI”

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada  “Her 30 dakikada, bir sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi hem bir trajedi hem de bir adaletsizliktir. Sağlık çalışanları tüm dünyada insanları COVID-19’a karşı güvende tutmak için kendi hayatlarını ortaya koydukları halde, birçoğu bugüne kadar yeterince korunmadı ve sonuçta bu yetersizliğin bedelini ödedi” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİK VERMENİN ZAMANI GELDİ”

Cockburn “Hükümetler her yerde, tüm sağlık çalışanlarının COVID-19’a karşı korunmasını sağlamak zorundadır. Sağlık çalışanları pandemi boyunca hayatlarını tehlikeye attı, artık hayat kurtarıcı aşılar için onlara öncelik vermenin zamanı geldi” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İHMALKARLIK PANDEMİNİN KALICI ÖZELLİĞİ HALİNE GELDİ

Tüm dünyada, pandeminin özellikle ilk aşamalarında güvensiz çalışma koşulları ve kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinin sağlık çalışanları açısından çok büyük sorunlar yarattığı ifade edildi. Uluslararası Af Örgütü’nün Temmuz 2020’de yayımladığı bir rapor, gözlemlenen 63 ülkenin neredeyse hepsinde kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını tespit etti. Bazı gruplar bilhassa ihmal edildi ve Malezya, Meksika ve ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde temizlik görevlileri, yardımcı personel ve sosyal hizmet çalışanları kişisel koruyucu ekipman ve güvenli iş koşulları talep ettikleri için işten atılma ve gözaltı da dahil misillemelerle karşı karşıya kaldı. Birçok ülkede sosyal hizmet çalışanlarına yönelik ihmalkarlık pandeminin kalıcı bir özelliği haline geldi.

“DTÖ AŞIDA PATENTİ KALDIRMALI”

“People’s Vaccine” kampanyasını destekleyen Uluslararası Af Örgütü, Kamu Hizmetleri Enternasyonali ve Dünya Küresel Sendikalar Birliği hükümetlere, herkesin bir doz aşıya erişebilmesi için üretim kapasitesini artırmak, aşı üreticilerinin teknoloji ve bilgilerini paylaşmasını sağlamak ve böylece küresel aşı tedarikini önemli ölçüde artırmak üzere acil adımlar atma çağrısı yaptı.

“YOKSUL ĞLKELERE YÖNELİK HİBELER DESTEKLENMELİ”

“Aşılamayı hızlandırmanın ve ön saflarda çalışan kişilerin gereksiz yere hayatını kaybetmesini önlemenin temel yolu DTÖ’nün patentleri kaldırması ve beraberinde gelecek daha ucuz aşıları yine de temin edemeyebilecek daha yoksul ülkelere yönelik hibelerin desteklenmesidir” diyen Kamu Hizmetleri Enternasyonali Genel Sekreteri Rosa Pavanelli sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Tüm hükümetler, bizler ve toplumlarımız için Covid-19 aşılarını edinebilmeli ve uygulayabilmelidir. Sağlık çalışanları ancak herkes güvende olduğunda gerçekten güvende olacaklar.”