30 Eylül 2020, Çarşamba

40 milyon sağlık uzmanından G20 liderlerine: “İnsanı merkeze koyun!”

Dünyanın dört bir yanından 40 milyon sağlık çalışanı G20 Devlet başkanlarına hitaben bir mektup yayınladı. Covid-19 ekonomik toparlanma paketlerinin merkezine halk sağlığının konulması için çağrıda bulunan sağlıkçılar, hükümetlerden halk sağlığı, temiz hava, temiz su ve istikrarlı iklim koşullarına yapılacak yatırımları önceliklendirmelerini talep ediyor. Sağlık çalışanları, bu yatırımlarla, insan sağlığına zararı engellemenin ve gelecekte oluşabilecek küresel salgınlara karşı direnci artırmanın yanı sıra, daha sürdürülebilir istihdam olanakları oluşmasını sağlıyor.

COVID-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu, 90 farklı ülkeyi temsilen bir araya gelen 40 milyondan fazla doktor, hemşire ve sağlık uzmanı, G20 liderlerine bir mektup gönderdi. Mektup, gelecekte oluşabilecek krizlerden kaçınmak ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olmak için, halk sağlığının ekonomik toparlanma paketlerinin merkezine konulmasını talep ediyor.

2015’de Paris’de imzalanan iklim anlaşmasının öncesinde sağlık konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinden bu yana gerçekleşen bu en büyük seferberlikte, Dünya Tıp Birliği (World Medical Association), Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses), İngiliz Milletler Topluluğu’ndaki Hemşireler ve Ebeler Federasyonu (Commonwealth Nurses and Midwives Federation), Dünya Aile Doktorları Birliği (World Organization of Family Doctors) ve Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu’nun (World Federation of Public Health Associations) da aralarında bulunduğu sağlık uzmanlarını temsil eden 200’den fazla tıbbi dernek ve kuruluş , üyeleri adına mektubu imzalarken, binlerce sağlık uzmanı da mektubu bireysel olarak imzaladı.

Mektup hükümetlerden, hali hazırda değerlendirilmekte olan ekonomik teşvik paketlerinde, halk sağlığı, temiz hava, temiz su ve istikrarlı iklim koşullarına yapılacak yatırımları önceliklendirilmelerini talep ediyor. Bu yatırımlar, insan sağlığına zararı engellemenin ve gelecekte oluşabilecek küresel salgınlara karşı direnci artırmanın yanı sıra, daha sürdürülebilir istihdam olanakları oluşmasını sağlıyor.

G20 ülkelerinin liderleri, teşvik paketlerini geliştirme süreçlerinde, toparlanmayı, ekonominin sağlığını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek için, tıp ve bilim dünyasını dahil etmelidir. Belirtilen teşvik kararları, önlemlerin kısa ve uzun vadede halk sağlığını ne şekilde etkileyeceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel değerlendirmeleri göz önünde bulundurmalıdır.

COVID-19 salgını doktorları, hemşireleri ve sağlık uzmanlarını onlarca yıldır görülmemiş seviyede ölüm, hastalık ve psikolojik baskıya maruz bıraktı. Gelecekte oluşabilecek küresel salgınlarla mücadele için halk sağlığına ve çevre yönetimine yatırım yapılması, yaşanan acının kısmen azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sağlık uzmanları, liderleri bu hatalardan ders almaya ve dünyayı daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı hale getirecek adımlar atmaya çağırıyor. Hükümetler, önümüzdeki 12 ila18 ay içerisinde, hangi alanlara ne miktarda yatırım sağlanacağını belirleyerek, belirtilen dönüşümü gerçekleştirme gücüne sahipler. Bu yıl gerçekleşecek uluslararası zirveler (10 Haziran’da gerçekleşecek G7 zirvesi, 18-19 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı, 16-18 Ekim’deki IMF-Dünya Bankası toplantısı ve 21-22 Kasım’da gerçekleşecek G20 zirvesi), dünya liderlerine, ekonomik toparlanma programlarının, halk sağlığı üzerine inşa edilmesi için birlikte hareket etme fırsatı veriyor.

COVID-19 KANITLADI: İNSAN SAĞLIĞINA HER TEHDİT, EKONOMİYE ZARAR

Sağlık uzmanları, COVID-19 krizinin, insan sağlığında oluşan her tehdidin ekonomiye zarar verdiğini bir kez daha ortaya çıkardığını söylüyor.

Sağlık uzmanlarının temel talebi, COVID-19 sonrası dönemi inşa ederken, bilim temelli bir yaklaşımla sağlığı önceliklendiren ekonomik toparlanma sürecinin gerçekleşmesidir. Bu toparlanma programlarının, hem akciğer, kalp ve diğer organları zayıflatan hava kirliliğini önlemeye yönelik olması; hem de kuraklığa, aşırı sıcaklığa, sele, yangına ve hayatı tehdit eden yıkımlara neden olan emisyon artışında önemli ölçüde azaltım sağlaması gerekiyor. Toparlanmanın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi, hükümetlerin sürdürülebilir ve yenilikçi sanayilere, iş kollarına, gıda üretimine ve tedarik zincirlerine yatırım yapmasını gerektiriyor. Sağlık uzmanları, bu dönüşümün gerçekleşmesiyle, liderlerin sağlıklı beslenme, yenilenebilir enerji, yürüyüş, bisiklet ve sıfır emisyonlu toplu taşıma ile doğanın radikal şekilde yenilenmesini teşvik eden yatırımların yanı sıra, insanların, ekonominin ve gezegenin sağlığını destekleyen diğer olumlu değişikliklere yol açacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’DEN KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER

Türkiye’den de mektup Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’na ek olarak onlarca sağlık çalışanı tarafından imzalandı.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanı Dr. Pınar Okyay: “Sağlık çalışanları olarak ülkelerin, ekonomilerin ve toplumların Covid-19 gibi ani salgınlara ne kadar kırılgan olduğunu anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu kriz bize halk sağlığının önceliklendirilmemesi halinde tüm dünyaya ne kadar pahalıya mal olabileceğini gösterdi. 40 milyon meslektaşımızla birlikte bu mektuba imza atmanın çok önemli bir mesajı olduğunu düşünüyoruz: Salgın sonrasındaki ekonomik toparlanma çabalarını halk sağlığını merkeze koyarak planlamazsak, iklim değişikliği gibi yanı başımızda bekleyen sonraki bir krizde bu kadar şanslı olmayabiliriz.”

Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol: “Sağlıklı bir çevrede yaşamak, sağlıklı olabilmek ve sağlıklı kalabilmenin ön koşulu. Covid-19 pandemisi insanlığa bir kez daha sınırların gerçekte var olmadığını ve adil bir dünya düzenine ne kadar çok gereksinimimiz olduğunu gösterdi. Hepimizin iklim, çevre, ve insan sağlığı arasındaki bağı görmemizi sağladı. Bunu halk sağlığı için fırsata dönüştürebilmeliyiz. Ülkemizde hava kirliliği, sağlığımızı olumsuz etkileyen en önemli çevresel sorun, binlerce erken ölüm, hastalık ve sakatlığın nedeni. Bu nedenle hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi yaşamsal önemde.  Ülkemizde ve tüm Dünya’da politika belirleyicilerden halk sağlığını öncelemelerini, hava kirliliği önlemleri başta olmak üzere iklimi, havayı, suyu ve toprağı koruyacak kararlara imza atmalarını talep ediyoruz”

DÜNYADAN GÖRÜŞLER

Dünya Tıp Birliği Başkanı Miguel R. Jorge, “Sağlık sektörü çalışanları, bu krizde ön saflarda yer aldı ve harekete geçmekte geç kalındığı için çok fazla yaşam kaybına şahit oluyoruz. Artık yaşamı sağlıkla idame ettirmenin gezegenin sağlığına bağlı olduğunu her zamankinden daha açık şekilde görüyoruz. Toparlanma sürecine girerken, bizleri daha fazla zarar görmekten koruyan bir sistemi inşa etmemiz gerektiğini görmezden gelemeyiz. Bu sebeple hükümetlerin, kurtarma paketlerini değerlendirirken, halk sağlığını dikkate almaları önem arz ediyor. Kapsamlı bir yaklaşımla hazırlanacak sağlıklı ve yeşil bir toparlanmaya hemen şimdi ihtiyaç duyuyoruz” diyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy,“COVID-19 dünyayı durma noktasına getirerek, bizleri geçmişi yeniden değerlendirme zorunluluğunda bırakıyor. Bu durum, bizlere, gezegene ve üzerindeki tüm insanlara fayda sağlayacak değişiklikler yapmak için eşsiz bir fırsat sağlıyor. İklim değişikliği, dünya nüfusunun sağlığına şimdiden ve önemli ölçekte tehdit oluşturuyor. Hükümetleri, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşanabilir ve sürdürülebilir bir iklimde, sağlıkla büyüyebilmeleri için kirlilik seviyelerinin kriz öncesi seviyelere dönmemesini sağlamaya davet ediyoruz. COVID-19 küresel salgınından olumlu olarak değerlendirebilecek bu yegane fırsatın elimizden kaymasına izin vermek affedilemez. Uluslararası Hemşireler Konseyi üyeleri, gelecekte oluşabilecek krizlere hazırlıklı olmanın, sağlık hizmetlerine yatırım ve iklim değişikliğini önemsemekten geçtiğinin farkında. Sürdürülebilir bir geleceği ancak, sağlık hizmetlerine ve çevreye yatırım yaparak sağlayabiliriz” diyor.

Küresel İklim ve Sağlık İttifakı (Global Climate and Health Alliance, GCHA) Genel Müdürü Jeni Miller,“Ekonomik toparlanmanın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi; insanların, ekonominin ve gezegenin sağlığının yakın ilişkisini gözetiyor. Yaşadığımız pandemi, ekonomik iyileşmenin küresel sağlık sisteminin dayanıklılığını güçlendirecek şekilde planlanması gerekliliğini gösteriyor. Ulusal toparlanma programları, büyük ölçekli kamu fonu yatırımları aracılığıyla tasarlanırken, hükümetlerin, bu önemli ilişkiyi göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu kapsamda hükümetlerin, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkileri bulunan çevre standartlarında esneklik sağlamak üzere şirketlerin baskılarına boyun eğmemeleri gerekiyor. Yaşanan kriz, işlerin her zamanki şekliyle yürütüldüğü düzene geri dönmek yerine, insanları ve gezegeni koruyan bir gelecek yaratmak için cesur adımlar atmanın zamanının geldiğine işaret ediyor“ diyor.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. K Srinath Reddy, “COVID-19, insan ırkı için öldürücü patojenler içeren ve yaban hayat içinde bulunan virüsleri aktive eden ekolojik etmenlerin yarattığı tehdidi gözler önüne seriyor. Hava ve su kirliliği, doğuştan gelen bağışıklığın azalması ve virüsün verebileceği zararı artıran tıbbi geçmiş nedeniyle dayanıklılık kapasitemizi olumsuz etkiliyor. Bu etmen, çevre sağlığının temelinde yatıyor ve geleceğimizi ne şekilde yeniden belirleyeceğimiz hakkında bizleri uyarıyor. Doğa ile uyumun bozulduğu durumda zarar gören insanlık oluyor. Var oluşumuzu devam ettirebilmek için doğayla uyum içinde ve akılcı şekilde hareket etmemiz gerekiyor “diyor.

İrlanda’nın ilk kadın cumhurbaşkanı, İhtiyar Heyeti Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson “Dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanlarının kaygılarını tekrarlıyorum. Sağlıklı bir toplumun yeniden inşası, iklim üzerinde gerçek ve kalıcı şekilde harekete geçmek anlamına geliyor. COVID-19 krizi, ortaklaşa yaşadığımız kırılganlıkların birbiriyle ilişkisine ışık tutarak, halk sağlığı ve gezegenin sağlığının korunmasının ayrılmaz bağını gösteriyor” diyor.

İmzacı kurumların listesi:

ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Brazil
AerztInnen fuer eine gesunde Umwelt – Austria
Alliance of Nurses for Healthy Environments -USA
American Public Health Association – USA
American Society of Cataract & Refractive Surgery – USA
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz/Médecins en faveur de l’Environnement – Switzerland
Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM-Portugal) – Portugal
Association of periOperative Registered Nurses (AORN) – USA
Association of Public Health Specialists (HASUDER) – Turkey
Association of Surgeons of India – India
Australasian Epidemiological Association – Australia
Australian Association of Social Workers – Australia
Australian Medical Association – Australia
Australian Medical Students’ Association – Australia
Brazilian Thoracic Society – Brazil
British Medical Association – U.K.
Canadian Federation of Medical Students – Canada
Canadian Medical Association – Canada
Cardiology Society of India – India
Clinicians for Planetary Health – International
CODA – Australia
Commonwealth Nurses and Midwives Federation – U.K.
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (Council of doctors, dentists and pharmacists) – Canada
CQMF – Collège québécois des médecins de famille – Canada
Deutsche Gesellschaft  für Verhaltenstherapie (DGVT) e.V. – Germany
Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) (German Psychotherapists Association) – Germany
Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) (German Nursing Council) – Germany
European Federation of Nurses Associations – EFN – Europe
European Respiratory Society – Europe
Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India (FOGSI) – India
FIMS- Federation of Israel Medical Students – Israel
German Society of Internal Medicine – Germany
Global Green and Healthy Hospitals – International
IMANA (Islamic Medical Association of North America) – USA
Indian Academy of Paediatrics – India
Indian College of Allergy, Asthma and Applied Immunology (ICAAAI) – India
Indian Medical Association – India
Indian Radiological and Imaging Association-IRIA – India
Indian Society of Anaesthesiologists – India
Indonesian Rural and Remote Doctor Association – Indonesia
International Association of Applied Psychology – International
International Association of Dental Students – International
International Council of Nurses – International
International Federation of Medical Students’ Associations – International
International Federation of Medical Students’ Associations – Brazil
IPPNW Germany (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) – Germany
ISDE, Associazione Medici per l’Ambiente – Italy
Japan Medical Association – Japan
Maharashtra Association of Surgeons of India – India
Marburger Bund Berlin Brandenburg – Germany
Medical Students Association of India – India
National Medical Association – USA
National Student Nurses’ Association – USA
Paediatric Association of India – India
Pakistan Medical Association – Pakistan
Physicians for Social Responsibility – USA
Progressive Doctors – USA
Psychologists / Psychotherapists for Future – Germany
Queensland Nurses and Midwives’ Union – Australia
Romanian College of Physicians (Colegiul Medicilor din România) – Romania
Royal College of Surgeons of England – U.K.
Rural Seeds – International
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (Union of Nutritionists of the State of São Paulo) – Brazil
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Spanish Society of Family and Community Medicine) – Spain
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – Brazil
Standing Committee of European Doctors (CPME) – Europe
The Swedish Medical Association – Sweden
Turkish Medical Association (TTB) Public Health Branch – Turkey
Turkish Medical Students’ International Committee (TURKMISC) – Turkey
UK Health Alliance on Climate Change – U.K.
Victorian Allied Health Professionals Association – Australia
WONCA Rural South Asia – International
World Federation of Public Health Associations – International
World Health Professions Alliance – International
World Medical Association – International
World Naturopathic Federation – International
World Organization of Family Doctors (WONCA) – International
World Psychiatric Association – International

#SağlıklıToparlanma kampanyası, küresel ölçekte tıp doktorları ve sağlık uzmanlarına hizmet eden Küresel İklim ve Sağlık İttifakı (Global Climate and Health Alliance), Her Nefes Önemlidir (Every Breathe Matters) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından destekleniyor.

Son Haberler

BM‘den “çatışmalara son verin” çağrısı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar dördüncü gününde. 2016 yılından bu yana en kanlı çatışmalara sahne olan bölgedeki yüksek tansiyon devam ediyor. Dağlık...

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Jiufen'in 35 kilometre güneydoğusu olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, 102 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Diğer...

Döviz işlemlerinde vergi oranı indirildi

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye indirildi. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den...

TMMOB’dan Kanal İstanbul’a dava

TMMOB, Kanal İstanbul için hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nı yargıya taşıdı. İstanbul İdare Mahkemesi’ne açılan davada, söz konusu planın afet riskini daha da artırdığına dikkat...

Çok Okunanlar

Amazon Türkiye’de ‘en çok satan’ 10 kitap sıralandı

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon'da Türkiye'de en çok satılan 10 kitap açıklandı. Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi...

Alişan’dan Deniz Çakır’a tepki çeken cinsiyetçi hakaret: “İnsan avam olsun da şey olmasın”

Show TV Anahaber sunucusu Ece Üner, canlı yayında Ermenistan asılı ABD'li oyuncu Kim Kardashian'a cinsiyetçi ve ırkçı sözler sarf...

Esra Erol’un programı ile gündeme gelen Cengiz Koraltan saldırıya uğradı

Televizyon'da Esra Erol'un sunduğu programda gündeme gelen Cengiz Koraltan evinin önünde saldırıya uğradı. Esra Erol'un programına katılan Ferdi Karakuş, iki...

Ece Üner’in Kardashian’ın bedeni üzerinden yaptığı cinsiyetçi yoruma Deniz Çakır’dan tepki

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner’in, Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian’ın bedeni üzerinden yaptığı cinsiyetçi yoruma oyuncu Deniz...

İstanbul’da şiddetli dolu yağışı

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İstanbul'da öğle saatlerinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu evlerin camlarına ve arabalara zarar verdi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda...

Cübbeli Ahmet’in verdiği isimlerden Murat Gezenler: “Türkler hiç Müslüman olmamıştır”

Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekler silahlanıyor" açıklamasına ilişkin konuşan Selefi isimlerden Murat Gezenler, 'Türkiye'de kimsenin Müslüman olmadığını' söyledi. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet'...

İBB, 32 bin binanın depreme dayanıklılığını inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar ve Silivri'de bulunan 32 bin 377 binanın depreme dayanma gücünü ölçmek için ihale açtı. Çalışmada...

Ece Üner’in Kardashian’ın bedeni üzerinden cinsiyetçi yorumu Türkiye’nin gündeminde

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in, Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian’ın Azerbaycan hakkındaki sözlerine yönelik Kardashian'ın bedeni üzerinden...

Hollywood yıldızı 48. yaşını çıplak pozla kutladı

Hollywood'un ünlü ismi Gwyneth Paltrow 48 yaşını sosyal medyaya attığı üstsüz fotoğrafı ile kutladı. Gwyneth'in bu fotoğrafına kızı dahil...

Erkan Mumcu, Haber Global’de katıldığı programın neden her yerden kaldırıldığını sordu

AKP'li eski bakan Erkan Mumcu Haber Global'de katıldığı programın internetten kaldırıldığını belirterek nedenini sordu. Erkan Mumcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,...

Gözden Kaçmasın