Ankara’da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı 414’e yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO) 8 Haziran tarihi itibarıyla kentte Covid-19 pozitif olan sağlık çalışanı sayısının toplam 414 olduğunu açıkladı.

Ankara Tabip Odası (ATO) 8 Haziran tarihi itibarıyla Ankara’da Covid-19 pozitif olan sağlık çalışanı sayısının toplam 414 olduğunu açıkladı. ATO iki haftada hasta sayısında artış olduğunu da ifade etti. Ankara Tabip Odası açıklamasında fiziki mesafe ve maske kullanımına da özen gösterilmesini talep etti ve, “Aktivistlerimizden ve sağlık çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre son iki haftada Korona polikliniklerine başvuran hasta sayısında, servise yatırılan pozitif ya da olası Covid-19 hasta sayılarında ve enfekte sağlık çalışanı sayılarında belirgin bir artış gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA UZMAN HEKİMLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI

ATO’nun açıklamasına göre çalışanların görevlerine göre Covid-19 pozitif olanların sayıları şu şekilde sıralandı: 79’u Uzman hekim, 60’ı yemizlik işçisi, 58’i hemşire, 43’ü asistan, 26’şar aile hekimi ve acil tıp teknisyeni, 20’si öğretim görevlisi, altısı idari personel, 12’si tıbbi sekreter, yedisi mutfak çalışanı, dördü diş hekimi, üçü güvenlik görevlisi, ikisi röntgen teknisyeni, birer işyeri Hekimi ve eczacı.