Ankara’da koronavirüse yakalanan sağlıkçı sayısı 1072 oldu

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi tarafından ortak yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı bin 72 oldu.

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi tarafından Ankara’da sağlık çalışanları açısından pandeminin son durumuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, “21 Ekim itibarı ile ilimizde teyit ettiğimiz bin 72 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulmuştur” denildi. Gerçek sayının ise bu rakamın çok üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada sağlık çalışanlarının daha fazla enfekte olmaması ve daha fazla can kaybı yaşanmaması için sağlık çalışanları özelinde toplum sağlığının korunması için öneri ve talepler de şu şekilde sıralandı:

  • Sağlık çalışanlarına özellikle en riskli grupta olanlar (YBÜ, COVID poliklinik ve servisleri, filyasyon ekiplerine, 112 çalışanı ve acil servis çalışanları) öncelikli olmak üzere düzenli test yapılmalıdır. İnfluenza mevsimi olmasından ötürü tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz ve hemen influenza aşısı yapılmalıdır.
  • Kişisel koruyucu ekipman eksikliği devam eden filyasyon ekiplerine, ASM çalışanlarına ve yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarına nitelikli ve eksiksiz KKE sağlanmalıdır.
    Tam da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde tariflendiği gibi COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları açısından mesleki maruziyetten ve çalışma alanlarından kaynaklanmaktadır. DSÖ’nün önerdiği ve birçok ülkede kabul edildiği gibi ülkemizde de COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları için iş kazası, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
  • Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağlamak için kamu hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı hastanelerinde ve merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu konuyla ilgili plan, program ve çalışma takvimi paylaşılmalıdır.
    Filyasyon uygulamasında görevli personel sayısı ve mesai düzeni tekrar gözden geçirilmeli, ekiplerin büyük çoğunluğunu oluşturan diş hekimlerinin meslek tanımları içinde çalışmaları sağlanmalıdır.
  • Koronavirüsün kuluçka süresi 14 gündür. Enfekte ve temaslı normal populasyondaki kişiler için 14 gün izolasyon ve istirahat sağlanırken, sağlık emekçileri semptom durumuna göre 7 gün sonrasında çalıştırılmaktadır. Sağlık çalışanları ve toplum için daha yüksek risk teşkil eden bu duruma derhal son verilerek, bulaşma riskinin olduğu 14 gün boyunca istirahat ve izolasyon sağlanmalıdır.
  • Emek yoğun çalışma gerektiren sağlık iş kolunda küresel salgınla birlikte iş yükü ve işin yoğunluğu artmıştır. Sağlık çalışanları tükenmektedir. Atama bekleyen sağlık çalışanlarının ataması derhal yapılmalıdır.
  • Acil sağlık krizi ile mücadele ederken Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının ek ödemesi kesilmektedir. Sağlık emekçileri ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu uygulamalara bir an evvel son verilmelidir.