İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs kapsamında kentte salgına karşı yürütülen çalışmaları paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında “Kovid-19 Dirençlilik Eylem Planı” başlıklı rapor yayınladı. Kovid-19 Dirençlilik Eylem Planı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küresel salgın öncesinde ve küresel salgın boyunca aldığı önlemler, yürüttüğü çalışmalar ve pandemi sonrasına ilişkin planlar yer alıyor.

İZMİR İLK OLDU

Türkiye’de ilk kez “kriz belediyeciliği” uygulamasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Covid19 mücadelesi nedeniyle yaptıklarını bir rapor ve eylem planı halinde yayınlayan da ilk ve tek yerel yönetim oldu. Küresel salgınla mücadele kapsamında kriz belediyeciliği uygulamasını başlatan ve bu kapsamda tüm çalışmalarını kriz belediyeciliği yönergesi doğrultusunda yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla “Covid19 Dirençlilik Eylem Planı” hazırladı. COVID-19 Dirençlilik Eylem Planı raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin  koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında kısa ve uzun vadeli tüm faaliyetleri yer alıyor.

DİRENÇLİLİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Dirençlilik Eylem Planı küresel salgınla ilgili tarihsel perspektif ve iyi örnekler haricinde, üç temel başlık altında hazırlandı. İlk başlık İzmir’de küresel salgın, afet ve kriz durumlarına hazırlıklı olmak için geçmişten bugüne belediyenin önleyici hizmetlerini kapsıyor. İkinci başlık Kriz Belediyeciliği yaklaşımıyla küresel salgının kontrolü kapsamında yürütülen tüm çalışmaları, üçüncü başlık ise küresel salgının kontrol altına alınmasından sonra öngörülen çalışmaları içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı eylem planını ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunarak küresel salgınla mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyor.

ALTI BAŞLIKTA İZMİR NE YAPTI?

Raporda yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Önleyici Hizmetleri” başlığı altında altı alt başlıktan oluşan şehirde başlatılan ve devam ettirilen çalışmalar anlatılıyor.
1.1. Sağlık Altyapısı
1.2. Ulaşım Altyapısı
1.3. Afet Yönetimi ve Güvenlik
1.4. İnsan Kaynaklarına Yatırım
1.5. Dirençli Kent İçin Yeşil Altyapı
1.6. Yönetişim ve Koordinasyon Çalışmaları

SOYER: İZMİR EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİR

Rapora dair Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgınla mücadelede İzmir gibi yoğun nüfusa sahip büyük kentlerde, yerel yönetimlere çok ciddi sorumluluklar düştüğünün ve Dirençlilik Eylem Planı’nın da bu sorumluluk kapsamında hazırlandığının altını çizdi. Soyer, “Pandemiyle ilgili açıklanan verilerde İzmir’in, Türkiye’de en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ikinci kent olduğu görüldü. Tüm bunlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunu daha da arttırdı” dedi.
Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.