SAĞLIK

Sağlık çalışanları ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ için nöbette

Sağlık çalışanları ülkenin birçok yerinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” talebiyle sokağa çıktı. Nöbete başlayan hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık çalışanları İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere yurdun birçok kentinde ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ için bugün nöbete başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) çağrısıyla bir araya gelen hekimler, yasa çıkarılana dek nöbeti sürdüreceklerini belirtti.

“BU DEFA DA POLİS ŞİDDETİ İLE KARŞILAŞTIK”

Ankara’da Dışkapı Hastanesi Acil Servisi önünde öğle saatlerinde nöbete başlayan hekimlere polis müdahale etti. Basın açıklaması sırasında müdahaleye başlayan polis, bazı hekimleri de gözaltına aldı. Ankara Tabip Odası (ATO) gözaltına alınan hekimlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “ATO, SES ve TTB olarak ‘Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır’ basın açıklamamıza polis saldırdı. ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ derken, bu sefer polis şiddet ile karşılaştık ve arkadaşlarımız gözaltına alındı” ifadelerini paylaştı.

“BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİ”

Gözaltına alınan hekimler serbest bırakılırken, polis müdahelesi nedeniyle hekimler basın açıklamasını ATO merkezinde yaptı. 7 yılda 91 bin 755 şiddet vakasının yaşandığının aktarıldığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık emekçileri olarak acil taleplerimizi yineliyoruz: Birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeli, sevk sistemi kurulmalı, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmeli ve TTB’nin hazırladığı Şiddet Yasası çıkartılmalı ve sağlıkta şiddet durdurulmalıdır.”

Açıklamanın ardından gözaltına alınan SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım yaşanan polis şiddetini kınadı.

“SOMUT ADIMLAR ATILANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Adana Tabip Odası da yaptığı basın açıklamasında ise, şiddeti besleyen ve kutsayan bir iklimin hakim olduğunun vurgulandı.

SES Adana Şubesi, Genel Sağlık-İş ve Adana KESK Bileşenleri’nin de katıldığı basın açıklaması Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal tarafından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, sağlıkta şiddet sona erene bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyor, her ayın 17’sinde yeniden çağrısını yapacağımız ve ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü’ olan 17 Nisan’da ‘Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!’ söyleminin kararlılığıyla İş Bırakma-görev eylemi gerçekleştireceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz.”

dokuz8HABER’i takip edin

Video