Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi, COVİD-19 salgınında en yüksek risk grubunun sağlıkçılar olduğunu söylediği bir basın açıklaması yaptı. Pandeminin başından bu yana 167’ den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine değinilirken, COVİD-19’un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi istendi.

Açıklamada, COVİD 19’un Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarca ve İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, ABD, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından “sağlık çalışanları için meslek hastalığı” olarak kabul edildiğine de değinildi.
Açıklamanın tam metni:
BASINA VE KAMUOYUNA;

YASTAYIZ!

Öncelikle pandemi savaşımızda kaybettiklerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Diğer bütün salgınlarda olduğu gibi COVİD-19 salgınında da riski en yüksek meslek grubu sağlık çalışanlarıdır. Artan iş yükleriyle her zamankinden çok çalışmak zorunda bırakılmışlardır.
Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve mücadelenin yalnızca hastaneler ve sağlık çalışanları üzerinden yapılması nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik.
Ağır koşullarda çalışan, hak ettiği ücreti alamayan, giderek artan oranda sözel ve fiziksel şiddetin mağduru olan sağlık çalışanları, en önemli ve en değerli insan kaynağıdır. Pandemi süreci bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.
Hastalık riskimizi en aza indirecek, çalışma ve yaşam koşullarımızı iyileştirecek, yalnız olmadığımızı hissettirecek düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi, toplumun ve devletin sağlık çalışanlarına borcudur.
Sağlık çalışanlarında COVID-19 görülme sıklığı toplumun çok üstündedir. Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ederken, bu oran daha da atmaktadır. Her gün bir meslektaşımızı COVİD-19 nedeniyle kaybediyoruz.
Pandeminin başından bu yana 167’ den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş, enfekte sayısı 40 bini geçmiştir. Yitirdiğimiz arkadaşlarımıza istatistik olarak bakılamaz! Onlar birer meslek elamanı değil, hepsi ayrı ayrı kıymetli canlarımızdı.

HASTAYIZ, ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ!

Covid-19 Meslek Hastalığıdır!
Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarca ve İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, ABD, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki ülkemizde halen meslek hastalığı olarak kabul edilmemektedir. Bunun için daha kaç sağlık çalışanı ölmeli, hasta olmalıdır?

TALEPLERİMİZİ DİKKATE ALIN VE HAYATA GEÇİRİN!

 • İzin, dinlenme, emeklilik hakkı gibi kazanılmış haklarımıza hiçbir koşul altında dokunulmamalıdır.
 • Hamilelere, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir.
 • Tüm sağlık çalışanları uzaktan, dönüşümlü ve eksik çalışmaya geçirilmelidir.
 • PCR testleri haftada bir yapılmalı, grip aşısı tüm sağlık emekçilerine bir an önce yapılmalıdır.
 • Güvenli çalışma ortamı sağlanmalı, sağlıkta şiddet önlenmelidir.
 • Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde düzenlenmelidir.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kayıtlarında bulunan ‘sağlık çalışanı’ ibaresi altındaki tüm Covid-19 olası ve kesin olguları, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
 • Kamu ve özel tüm sağlık işyerlerindeki personelin tamamı işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılmalı ve iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılmalıdır.
 • Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşanlar, SGK ilgili kurullarınca maluliyet yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” değerlendirilmelidir.
 • SGK’ nın yetkili kurullarının değerlendirmesiyle belirlenen “Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranına (MKGAO)” göre, yasal gereklilikleri özlük haklarına yansıtılmalıdır.
 • Covid-19 kaynaklı vefat edenlerin birinci derece yakınlarının da, meslek hakları yasal getirisinden yararlanması sağlanmalıdır

Salgının boyutu gün geçtikçe artarken, sayıca azalan, yoğun çalışma temposuyla tükenen, genelgelerle hakları gasp edilen, ücretleri iyileştirilmeyen, işyerlerinde giderek artan şiddete maruz kalan, hastane yönetimlerinin baskı ve mobbingiyle uğraşmak zorunda bırakılan sağlık çalışanlarının SESİNİ DUYUN!
“Kaybettiğimiz tüm sağlık emekçilerinin aziz hatırasına…’’
23.11.2020
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
Çanakkale Şubesi