Türk Tabipleri Birliği 10. Ay Değerlendirme raporunu online basın toplantısı ile paylaştı. TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Alpay Azap, “Yapılması mümkün en kötü aşı, en iyi koronavirüs hastalığından daha iyidir. O yüzden kesinlikle bu aşıları olmak gerekir” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, 10. Ay Değerlendirme raporunu düzenlediği online basın toplantısı ile paylaştı. TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konsey, Covid-19 İzleme Kurulu ve Aşı Çalışma Grubu üyeleri katıldı.
Bianet’in haberine göre toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı verilerinde Covid-19’a bağlı ölümlerde artış olduğunu, ancak yanı sıra fazladan ölüm gerçekleştiğini söyledi. Korur Fincancı, kadınların sağlık hizmetine erişiminde de sorunlar yaşadığını ve kadına yönelik şiddetin katlanarak arttığı vurguladı.

“EPİDEMMİYOLOJİK ARKA PLAN AÇIKLANMALI”

TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ise bağışıklama üzerine  sunum yaptı. Aşılamada, güvenlik-etkililik-kalite standardına uyan bir yöntemin gerekli olduğunu ifade eden Eskiocak, şöyle devam etti:  “Bağışıklama Danışma Kurulu’nun sürece katılması, yerel danışma kurullarının oluşturulması, aşı sağlamada güven inşası, aşılamada hedef grup temsilcilerinin bilgilendirilmesi, planlamanın epidemiyolojik arka planının açıklanması gerekiyor.”

“BU AŞILARI OLMAK GEREKİR”

TTB Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Alpay Azap, mevcut veriler ışığında ciddi bir yan etki olmadığı takdirde aşıların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Azap  “Yapılması mümkün en kötü aşı, en iyi koronavirüs hastalığından daha iyidir. O yüzden kesinlikle bu aşıları olmak gerekir” dedi.

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE AŞILAMA İÇİN YETERLİ OLANAKLAR YARATILMADI”

TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Dr. Emrah Kırımlı, birinci basamaktaki sağlık çalışanlarına aşı konusunda yeterli bilgi aktarılmamasının olumsuz etkilerinden söz etti. Kırımlı, sağlık çalışanlarının bilmediği bir konuda bilgi vermeye zorlandığını ve aile sağlığı merkezlerinde aşılama için yeterli olanaklar yaratılmadığını aktardı.

“COVID-19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ”

TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, enfekte olan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları sayısındaki yüksekliğe dikkat çekerken “Covid-19 meslek hastalığı kabul edildi” gibi söylemlerin hiçbir gerçekliği bulunmadığının ve hiçbir somut adım atılmadığının altını çizdi.
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, acil sağlık hizmetlerinin tüm olanaklarını Covid-19 hastalarına seferber ettiğini, Covid-19 dışı hastalara verilen hizmetlerin aksadığını, acillerin düzenlenmesine yönelik bir çalışmanın halen hayata geçirilmediğini söyledi.