Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın salgınla mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden TTB Merkez Konseyi, “‘Kamu-özel ortaklığı’ adı altında milyarlarca dolar maliyetli işletmelerin hızla kamu hastanelerine dönüştürülmesi” önerisinde bulundu.

AKP tarafından 2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) başarısız olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.
Sağlık ocaklarının işlevsizleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Kişiye ve topluma yönelik sağlık hizmetleri ile kişiye ve çevreye yönelik sağlık hizmetleri birbirinden ayrıldı. SDP ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri olan erişilebilirlik, kapsayıcılık, eşgüdüm ve süreklilik sistemsel olarak zayıflamış, coğrafi bilgi sistemi yok edildi” ifadelerine yer verildi.

“İZOLASYON GECİKMEKTEDİR”

SDP’nin uygulanmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde yaşanan sorunlara dikkat çekilen açıklamada, “Salgınla mücadelede büyük önem taşıyan ‘temaslı belirlenmesi ve kontrolü’ aile hekimlerinin katkısı alınamadan sürdürüldüğü için temaslıların belirlenmesi ve izolasyonu gecikmektedir. Ülkemizde Şubat ve Mart ayı başında yapılması gereken bu konudaki hazırlıklar, ne yazık ki yetersiz hatta başarısızdır” denildi.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NDAN İVEDİ OLARAK VAZGEÇİLMELİ”

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın pandemi planlarının uygulanması için uygun ve yeterli bir program olmadığının altını çizen TTB, şu önerilerde bulundu:
*”Gelinen aşamada, olgu sayısı ve ölümler hızla artış gösterirken; SDP’den ivedi olarak vazgeçilmeli.
*‘Kamu-özel ortaklığı’ adı altında milyarlarca dolar maliyetli işletmelerin hızla kamu hastanelerine dönüştürülmeli.
*Sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden sağlanmasını ve zaman geçirmeden bölge tabanlı aile hekimliği sistemine geçilerek kişiye, topluma ve çevreye yönelik hizmetlerin, ekip tarafından bütünleşik biçimde sunulmasının sağlanmalı.”