TTB tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazılan açık mektupta “Hekim ve sağlık çalışanlarının aşılanması acilen tamamlanmalıdır” çağrısında bulunuldu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazılan açık mektupta “Hekim ve sağlık çalışanlarının aşılanması acilen tamamlanmalıdır” çağrısında bulunuldu. TTB’nin Bakanlığa yazdığı mektupta, “COVID-19 pandemisi ile mücadelede en önemli ve yaşamsal araç aşıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarına, ilk ve öncelikli olarak aşı uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI PANDEMİDEN 10-14 KAT DAHA FAZLA ETKİLENMEKTEDİR”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin resmi sitesinden paylaştığı mektubun tamamı şu şekilde: “Bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde COVID-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından sağlık çalışanları en riskli grubu oluşturmaktadır. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden 10-14 kat daha fazla etkilenmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak pandemi sürecinde, 28 Ocak 2021 itibari ile en az 359 sağlık çalışanı daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir.”

“COVID-19 İLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ ARAÇ AŞIDIR”

“COVID-19 pandemisi ile mücadelede en önemli ve yaşamsal araç aşıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarına, ilk ve öncelikli olarak aşı uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde gecikmeli olarak başlanan aşılama uygulamalarıyla birlikte sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı, kısa sürede büyük bir uyum içinde ilk doz aşılarını olmuşlardır.”

“YÜZDE 10-15 ORANINDA SAĞLIK ÇALIŞANI İLK ETAPTA AŞILANAMADI”

“Ancak aşılamaya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, sürecin belirsiz olması, zaman darlığı, sisteme dair bir takım eksiklik ve aksaklıklara bağlı olarak yaklaşık yüzde 10-15 oranında sağlık çalışanın ilk etapta aşılanamadığı görülmektedir. Emekli ve fiilen çalışmayan hekimler aşılanamayan gruplar içindeyken daha sonra aşılanacak gruplar arasına dahil edilmiş ancak tüm tıp öğrencileri, sağlık öğrencileri ve pandemi döneminde fiilen çalışmayan sağlık çalışanları kapsama alınmamıştır.”

“SİSTEMDKİ SORUNLAR NEDENİYLE AŞILANAMAMIŞTIR”

“Aşılanamayan sağlık çalışanları daha sonra başvuru yaptıklarında ‘Belirlenen süre içerisinde adınıza tanımlanan aşınızı yaptırmadığınız için öncelik durumunuz sonraki aşamada yeniden değerlendirilecektir’ şeklinde bir uyarı ile karşılaşmaktadırlar. Oysaki bu sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı aşı olmak için başvuru yapmış, ancak sistemdeki sorunlar nedeniyle aşılanamamıştır.”

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEKLETİLMEDEN AŞILANMALIDIR”

“Bu durumun en kısa sürede düzeltilerek pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazı sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli, talep eden tüm sağlık çalışanları bekletilmeden aşılanmalıdır. Konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”