SAĞLIK TOPLUM-YAŞAM

TTB’den Bakan Koca’ya ‘Şehir Hastaneleri’ mektubu

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şehir hastanelerinde yaşanan sorunları anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta 28 maddeyle şehir hastanelerinin sorunlarına değinildi: Mimari tasarımdaki eksiklikler, bazı hastanelerdeki yangın merdivenlerinin kapalı otoparklara açılması, personel yetersizliğinin ortaya çıkarabileceği ölümler…

TTB, kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleri ile ilgili, meslektaşlarından birçok şikayet aldıklarını dile getiriyor. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazılan mektupta Adıyaman, ‘Ülkemizde ‘Şehir Hastanesi’ olarak adlandırılan kamu-özel ortaklığı yöntemiyle kurulan ve işletilen hastanelerin sağlık hizmetleri sistemini eriten, özel ve kâr amaçlı hizmetler sunduğu ve bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin odak noktasını insan sağlığı değil, elde edilecek kârın oluşturduğu bilinmektedir’ diyerek sorunları sıraladı.
TTB’nin hem hasta hem sağlık çalışanı güvenliği açısından, hastanelerin yönetiminden tasarımına kadar dile getirdiği çarpıcı sorunlardan bazıları şöyle;

DOKTORLAR NÖBETLERDE 20 BİN ADIM ATIYOR

*Şehir hastanelerinin yatak başına kapalı alanının çok fazla olması nedeniyle, hekimler ve sağlık çalışanları hastane içerisinde hizmet sunmak zorunda kaldıkları mesafenin çok artmış olması yüzünden hem günlük mesai saatleri içerisinde hem de nöbetlerde çok fazla efor tüketmek zorunda kalmaktadırlar. Bazı meslektaşlarımız nöbetleri sırasında yirmi binden fazla adım atmak zorunda kaldıklarını bildirmektedir.
*… Bu durum özellikle acil müdahale zorunluğu bulunan vakalarda telafisi zor sonuçların yaşanmasını beraberinde getirmektedir.
*Şehir hastanelerinde bir yandan kapalı alanlar artış gösterirken, buna koşut olarak hekim ve sağlık çalışanı sayısı artış göstermediği için; sağlık hizmetlerinin ‘ekip hizmeti’ olarak sunulmasında sorunlar yaşanmaktadır.

DOKTORLAR YEMEK BİLE YİYEMİYOR

*… Şehir hastaneleri tasarlanırken otelcilik hizmetlerinin ön plana çıkartıldığı; ancak acil, ameliyathane, yoğun bakımlar ve kliniklerde sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin temel ilkelerin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır.
*Hekim ve sağlık çalışanlarının dinlenme odalarının yetersizliği yorgunluk ve konsantrasyon kaybına neden olmaktadır. Artan iş yükü nedeniyle günlük mesai sürelerini aşmak zorunda kalan meslektaşlarımıza hastanede yemek bile verilmemesi dikkat çekicidir.
*Şehir hastanelerinin şehrin dışında yapılmış olması hem hastalar/hasta yakınları hem hekimler hem de diğer çalışanların ulaşımını zorlaştırmaktadır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BOZULUYOR

*Şehir hastanelerinde görev yapmaya başlayan sağlık çalışanlarında alerjik rahatsızlıklar ve iş stresine bağlı depresyon ve anksiyete gibi hastalıkların geliştiğine yönelik bildirimler söz konusudur.

“BU DURUM ŞEHİR HASTANELERİNDE ÖLÜM HIZINDA ARTIŞA YOL AÇABİLİR”

*Şehir hastanelerinde hem kapalı alanın hem de hasta sayısının artmış olmasına karşın enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve hastane enfeksiyon kontrol komitesinde çalışan hemşire sayısının arttırılmaması nedeniyle denetimler yeterince yapılamamaktadır. Bu durum hastane enfeksiyon hızlarında ve şehir hastanelerinde ölüm hızında artışa yol açabilir.

YANGIN MERDİVENLERİ KAPALI OTOPARKLARA AÇILIYOR

*Hastanelerde gerçek anlamda merdiven yoktur. Personel 1-2 kat için bile asansör beklemek zorunda kalmaktadır. Bazı hastanelerde yangın merdiveni olduğu belirtilen merdivenler kapalı otoparklara açılmaktadır.

dokuz8HABER’i takip edin

Video