Metropoll Araştırma Şirketi’nin düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre ülkedeki ateist oranı yüzde 5’e yükseldi.

Türkiye’de inançsızların sayısı giderek artıyor. Metropoll’ün araştırmasına göre ateist birey oranı yüzde 5’e yükseldi.

ATEİSTLERİN ORANI YÜZDE 5

Metropoll Araştırma Şirketi, rutin olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasının Ağustos 2020 dönemi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye’de dini inanç ve pratiklerin incelendiği bölümde kendisini inançsız olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Yüzde 6,9’u bu soruya yanıt vermemeyi seçti. Yüzde 22’lik bir kesim ise dini bir inanca mensup olduğunu fakat dini gerekliliklerini yerine getirmediğini belirtti. Yüzde 38’lik bir kesim dini bir inanca mensup olduğunu ve çoğunlukla dini gerekliliklerini yerine getirdiğini söyledi. Yüzde 28’lik bir kesim ise tüm dini gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.

İKİ YILDA 2 PUAN ARTIŞ

Türkiye’de inançsız kesimlerin oranı son yıllarda giderek artıyor. KONDA tarafından yapılan ve 10 yıllık süreçteki toplumsal değişimleri inceleyen çalışmaya göre Türkiye’deki inançsız oranı 2008-2018 yılları arasında yüzde 1’den yüzde 3’e yükselmişti. Metropoll’ün araştırmasında ise bu oranın yüzde 4,9’a yükseldiği görülüyor. Yeni araştırmaya bakıldığında, Türkiye’de toplumun yarısından fazlasının dini bir pratik içerisinde olmadığı görülüyor.