Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın yayımladığı ‘Dünya Mutluluk Raporu 2018’e göre mutluluk sıralamasında Türkiye 156 ülke arasında 74’üncü sırada. Ancak rapor çok uzun yıllara dayanan bir önkabulü de tarihe gömüyor: Türkiye, göçmenlere gelince hiç de misafirperver değil! Göçmen Kabullenme Endeksi’ne göre Türkiye, göçmenleri kabullenmede dünyada sondan altıncı sırada.

2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, 2017 sıralamasında başı çeken Norveç’in koltuğunu kaptı. Mutluluk sıralamasında Finlandiya’yı bu yıl sırayla Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsviçre izliyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından derlenen çalışmada 156 ülke çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu kriterler; kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardımlar, özgürlükler, güven ve refah gibi başlıklar. Yöntem olarak her bir başlıktan alınan puanlar sıralanıyor ve ülkeler ortalama puanlarına göre mutluluk sıralamasına sokuluyor. Ülkeleri sıralamak için kullanılan veriler Gallup Dünya Anketi veya Dünya Değerler Anketi gibi çeşitli uluslararası kabul görmüş kaynaklardan derleniyor.
BU YILKİ TEMA: MUTLULUK İLE GÖÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ülkelerin mutluluk ve refah düzeylerinin sıralandığı raporda her yıl başka bir konu ana tema olarak belirleniyor. Bu yılki raporun ana odağı, dünyadaki mutluluk sıralamasının yanı sıra, ülke içi ve ülkeler arası göç üzerinden mutluluk ile göç arasındaki ilişki olarak belirlendi.
Son raporda, 156 ülke mutluluk seviyelerine, 117 ülke göçmenlerin mutluluğuna göre sıralandı. Raporda, göçmenlerin bulundukları ülkedeki mutlulukları ve söz konusu ülkeyi göç hedefi olarak tercih edip etmedikleri de sorularak ülkeler puanlanmış.
Ülke mutluluğunun genel sıralaması, 2015-2017 yılları arasında yapılan Gallup Dünya Anketi‘nden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Söz konusu başlıklar; uzmanlar tarafından halka sorularak ilgili başlığın halk nezdindeki algısı üzerinden derleniyor.
Gallup Dünya Anketi’nin temel sorularla ölçtüğü 14 alan şöyle sıralanıyor:

 • İşletme ve ekonomi
 • Vatandaş katılımı
 • İletişim ve teknoloji
 • Çeşitlilik (sosyal konular)
 • Eğitim ve aileler
 • Duygular (refah)
 • Çevre ve enerji
 • Yiyecek ve barınak
 • Hükümet ve politika
 • Kanun ve düzen (güvenlik)
 • Sağlık
 • Din ve ahlak
 • Ulaştırma
 • İş

İLK DÖRT SIRA YILLARDIR AYNI DÖRT ÜLKE ARASINDA DEĞİŞİYOR
Gallup’un son dört raporunda dört ülke, sıraları değişse de ilk dört sırada yer aldı: Danimarka, İsviçre, Norveç ve Finlandiya. En iyi durumdaki ülkelerin tümü, refahı desteklediği tespit edilen altı temel değişkenin tümü için yüksek değerlere sahip olma eğiliminde: Gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destekler, özgürlük, güven ortamı ve cömertlik.
TÜRKİYE HALKLARI, GÖÇMENLERİ EN AZ HOŞ KARŞILAYAN ÜLKELERDEN
Türkiye, göçmenlerin istenmediği ülkeler listesinde en üst sıralarda yer aldı. Gallup, Göçmen Kabullenme Endeksi’ni, yerel halkların göçmenlere yönelik hissettiği yakınlık seviyesini ölçmek üzere hazırladı. Endekse göre göçmenlere en az dostane yaklaşan halk Mısır halkı olurken Türkiye halkları, listede en az dostane yaklaşanlar arasında 6. sırada yer aldı.
[infogram id=”8bbf7884-f55b-4089-a2a3-4118fe537fb8″ prefix=”TwA” format=”interactive” title=”kabul edilebilir – edilemez ülkeler”]
Tüm raporun en dikkat çekici bulgularından biri de göçmenlerin mutluluk sıralamasının, bulundukları ülke vatandaşlarının mutluluk sıralamasıyla neredeyse paralellik göstermesi… Genel sıralamadaki en mutlu 10 ülke, aynı zamanda göçmenlerin mutluluğu sıralamasında ilk 11 sırada yer alıyor.
[infogram id=”7d17bab4-460f-4283-aa73-7f2b0dee4c9a” prefix=”SPy” format=”interactive” title=”göçmenler ve yerlilerin mutluluk karşılaştırması”]
Türkiye, 2017 mutluluk sıralamasında 2016’ya göre dokuz basamak yükselerek 69’uncu olmuştu. Türkiye 2018 yılını kapsayan son raporda ise beş sıra geriledi. Türkiye “Mutluluk” açısından 156 ülke arasında 74’üncü sırada yer aldı.
EN AZ MUTLU BEŞ ÜLKE AFRİKA’DAN
Sıralamada 17 sıra yükselen Togo en çok basamak atlayan, 82’inci sıradan 102’ye düşen Venezuela ise mutluluk seviyesinde en çok gerileyen ülke oldu.
Listeye göre en mutsuz beş ülkenin tamamı Afrika’dan: Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.
[infogram id=”154b9303-259f-4bcd-a3d6-be6857d5ee5e” prefix=”ZXf” format=”interactive” title=”in”]
DİSTOPYA NEDİR?
Distopya, dünyanın en az mutlu insanlarına sahip hayali bir ülkedir. Distopya’nın kurulmasındaki amaç, altı kilit değişkenden her biri açısından tüm ülkelerin olumlu bir şekilde karşılaştırılabileceği (hiçbir ülke Distopya’dan daha kötü performans gösteremeyen) kıyaslama yapmaktır, böylece her bir alt çubuğun pozitif genişlikte olmasını sağlar. Altı anahtar değişken için gözlemlenen en düşük puanlar, Distopya’yı karakterize eder. Dünyanın en düşük geliri, en düşük yaşam beklentisi, en düşük cömertliği, çoğu yolsuzluğu, en az özgürlüğü ve en az sosyal desteği olan bir ülkede yaşam çok tatsız olacağından, Ütopya’nın aksine “Distopya” olarak anılır.
‘ARTIK’LAR NELERDİR?
Artıklar veya açıklanamayan bileşenler, her bir ülke için farklılık gösterir. Bu, altı değişkenin 2015-2017 yaşam değerlendirmelerinin ne derece altında veya üstünde olduğunu açıklar. Bu artıklar bütün ülke genelinde ortalama sıfır değerine sahiptir. Şekil 2.2, Tablo 2.1’deki denklemin o ülkedeki altı değişken için ortalama 2015-2017 verilerine uygulandığında, her ülke için ortalama artıkları göstermektedir. Bu artıkları Distopya’da yapılan yaşam değerlendirme tahmini ile birleştiriyoruz, böylece birleşik çubuk her zaman pozitif değerlere sahip oluyor. Bazı yaşam değerlendirme kalıntıları oldukça büyük olmasına rağmen, zaman zaman 0’dan 10’a kadar olan bir ölçekte bir noktayı aşsa da, ortalama yaşam 1.85’te derecelendirilen Distopya’da hesaplanan değerden her zaman çok daha küçüktür.