TOPLUM-YAŞAM VERİ HABERCİLİĞİ

Verilerle Türkiye’de yaşamaktan memnuniyet: 5 kişiden 1’i “İmkan olsa yurtdışında yaşarım” diyor

2010 yılından beri yürütülen ve Türkiye kamuoyunun tercihlerini ve gündemi tespit etmeye çalışan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 yılı sonuçlarında, “Türkiye’de yaşamaktan memnun olma” konusu da araştırıldı. Türkiye’de yaşamaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda en şikayetçi olanların HDP seçmenleri olduğu görülüyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi (CTRS: Center For Turkish Studies) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA)” araştırmasının sonuçları 30 Ocak’ta Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile paylaşıldı.

26 KENT KAPSAMINDA ARAŞTIRMA

Araştırma 12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) ikamet eden, 18 yaş ve üzeri 1000 kişi ile yüz yüze olarak politika, ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem konularında soruları içeren anket ile gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanlar kendilerini aşağıdaki gibi tanımlıyor. Katılanlar tam yarı yarıya kadın ve erkeklerden oluşuyor. Katılanların eğitim seviyesi, sosyo ekonomik seviyesi gibi özellikleri aşağıdaki grafiklerde yer aldığı gibi:

MUTLULUK ORANINDA HIZLI AZALMA

Araştırma kapsamında “Türkiye’de yaşamaktan mutlu olma durumu” da incelenen konular arasında. Araştırmaya göre, Türkiye’de yaşamaktan mutlu olan insanların sayısı gittikçe azalıyor. Türkiye’de yaşayan kişilerin siyasi tercihlerine göre de bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmeye göre, HDP’li ve CHP’li olanların yüzde 60’ından fazlası Türkiye’de yaşamaktan  “mutsuz”.

2013 yılında yüzde 51.2 olan “Net Skor”, bu yıl yüzde 19’a düşmüş durumda.

Parti destekçilerine bakıldığında, CHP’yi (yüzde 25.8) ve HDP’yi (yüzde 35) destekleyenlerin mutsuz ve çok mutsuz toplamlarında en fazla olduğunu görüyoruz.

AKP DESTEKÇİLERİ DE MUTSUZLAŞIYOR

AKP destekçileri ise 2018’de yüzde 64.1 oranında, kendilerini çok mutlu ve mutlu olarak nitelendirmiş durumda. 2017 yılında bu oran yüzde 78.9’du. Yani, AKP destekçileri arasında da son bir yılda yaklaşık mutluluk oranı yüzde 19 azalmış durumda. AKP seçmenlerinin mutsuzluk oranları (mutsuzum ve çok mutsuzum diyenler) ise 2017 yılında yüzde 3.3’den 2018 yılında yüzde 10.6’ya çıkmış. Özetle AKP seçmeni de son bir yıldaki gelişmelerden mutlu değil.

YURTDIŞINDA YAŞAMAYI TERCİH EDENLER

“Yurt dışında yaşamayı tercih etme” konusunda genel eğilim yüzde 18’in üzerinde. Başka bir deyişle, sokakta gördüğünüz her 5 vatandaştan biri yurt dışında yaşamaya “tamam” diyor. HDP’lilerin (yüzde 33) ve CHP’lilerin (yüzde 21) yurtdışında yaşamak konusunda daha çok istekli olduğu görülüyor. Yani ortalama her 3 HDP’liden biri ve her 5 CHP’liden biri yurt dışında yaşamak istiyor.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 60’I YURTDIŞINDA YAŞAMAK İSTEMİYOR

Bu tercihlerindeki en etkili ikinci motivasyon ise bu sene büyük bir artış ile ‘ekonomi’ olmuş. Seçmen bazında bakıldığında ‘yurtdışında yaşamayı tercih edenlerin’ ilk sırasında yüzde 33 ile HDP seçmenleri. HDP’yi yüzde 21,7 ile CHP; yüzde 17,9 ile MHP ve yüzde 10,1 ile AKP seçmenleri takip ediyor. Genel orana bakıldığında Türkiye’nin yüzde 60,4’ü yurtdışında yaşamayı tercih etmiyor.

Yurt dışında yaşama isteğinin sebepleri ise genelde ekonomik. “Yaşam şartları” ve “ekonomi” yurt dışında yaşamak isteyenlerin sebepleri olarak ilk iki sırada. Ekonomiyi “hak ve kişisel özgürlüklere değer verilmesi” izliyor.

MHP, CHP VE HDP SEÇMENLERİ TÜRKİYE’DE YAŞAMAKTAN ‘NE MUTLU NE MUTSUZ’

Ankete katılanlara sorulan “Türkiye’de yaşamaktan duyduğunuz memnuniyet seviyenizi öğrenebilir miyim” sorusuna yüzde 38,8 ‘mutluyum’ cevabını verirken; yüzde 19,8 ‘mutsuzum’ cevabını verdi. Araştırma sonuçları siyasi parti seçmenleri olarak analiz edildiğinde, Türkiye’de yaşamaktan memnun olanların AKP seçmenleri olduğu; MHP, CHP ve HDP seçmenlerinin ise oransal olarak ‘ne mutlu ne mutsuz’ olduğu görülüyor.

dokuz8HABER’i takip edin

Video