Daha önce yaptığı açıklamalarla LGBTİ yurttaşları ve ateist yurttaşları hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son yaptığı açıklamalarda da cinsiyetçi tutumuna devam ediyor. Erbaş açıklamasında çalışan kadınları hedef göstererek, “Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarla LGBTİ yurttaşları ve ateist yurttaşları hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son yaptığı açıklamalarda da kadınları hedef aldı. Erbaş açıklamasında çalışan kadınları hedef göstererek, “Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

CİNSİYETÇİ TUTUM: BABALIK SADECE “SORUMLULUK” OLDU, ANNELİK İSE “MESLEK”

Öte yandan Erbaş’ın açıklamasında annelik bir meslek ve hedef olarak gösterilirken babalık ise sadece “sorumluluk hali” olarak nitelendirildi.

“BENCİLLİĞİN VE ÇIKAR İLİŞKİLERİNİN GİRDABINDA…”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde (ADRB) görevlendirilen personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim verdi. Günümüzde değerlerin zayıflamasından en fazla aile kurumun etkilendiğini söyleyen Erbaş, “Bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde huzurun kaybedildiği, sevginin maddi kaygılar içerisine hapsedildiği bir dünyada, şüphesiz bu durumdan en çok aile değerleri zarar görmekte, sevgi ve rahmetin merkezi olan aile, maalesef şiddet ve nefretin mekânı haline gelmektedir” dedi.

“MİLLETİN DEĞERLERİNİ YIPRATAN MEDYA DÜŞÜNÜLEMEZ”

“Dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez” diyen Erbaş, ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla toplumun genel problemleri haline geldiğini ve medyanın bu konuda ki etkisine dikkati çekti.
Erbaş, şunları söyledi:
“Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Zira olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, özellikle eşler arasındaki sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar aileyi tahrip etmektedir. Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır.”

“HİÇBİR MESLEK ANNE OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİ KABUL EDİLEMEZ”

“Bugün Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre boşanmalardaki en büyük sebep, sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz”

LGBTİ’LERİ HEDEF ALMIŞTI

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+ bireyleri hedef göstererek, “İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ATEİSTLERİ HEDEF ALMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışı için tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan törende ardından konuşan Erbaş, “Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki” diye konuştu.