LGBTİ TOPLUMSAL CİNSİYET

“Her 10 kadın gazeteciden 6’sı cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakılıyor”

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, 221 gazeteci kadınla yaptıkları anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçlarına göre 10 kadın gazeteciden 6’sı cinsiyet ayrımcılığına ve çalışma alanlarında ise sık sık şiddete maruz bırakılıyor.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, gazeteci kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 221 gazeteci kadınla yaklaşık 1 aydır sanal ortamda anket yaptı. Anket sonuçları ise TGS Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklamasını okuyan TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu üyesi Gülfem Karataş, ankete katılan gazeteci kadınların yüzde 47’sinin yazılı basında, geri kalanlarının ise freelance olarak çalıştığını söyledi. Anketin 2 kategoriye ayrıldığını belirten Karataş, kategorileri cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet olarak ayırdıklarını kaydetti.

10 KADIN GAZETECİDEN 6’SI CİNSİYET AYRIMCILIĞINA MARUZ BIRAKILIYOR

Gazeteci kadınların yüzde 65’inin erkek meslektaşlarına göre daha az ciddiye alındığını, emeğinin daha az göründüğünü düşündüğünü dile getirdi. Karataş, ankete katılan 10 kadından 6’sının cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakıldığının altını çizerek, kadın-erkek arasında ise ücret eşitsizliğinin sürdüğünü söyledi.

ÇOCUK SAHİBİ KADIN GAZETECİLER MESLEK DIŞINA İTİLİYOR

Ankete katılanların yüzde 87’sinin çocuk sahibi olmanın meslek hayatını olumsuz etkilediğini ya da etkileyebileceğini düşündüğünü belirten Karataş, “Birçoğu çocuk sahibi olduktan sonra meslek hayatına ara vermek durumunda kaldığını ya da mesleği bıraktığını anlatıyor. Devlet ve patronlar tarafından çocuğu olan çalışanlara kreş olanağı sağlanmaması, kadınları mesleğin dışına iten önemli etmenlerden biri” dedi. Karataş, kadınların yüzde 93’ünün kreş imkanı sağlanması durumunda iş hayatının olumsuz etkilenmeyeceğini söylediklerinin altını çizdi.

KADIN GAZETECİLER SIK SIK ŞİDDETE MARUZ BIRAKILIYOR

Karataş, gazeteci kadınların çalışma alanlarında sık sık şiddete maruz bırakıldığını belirterek, “Şiddetin faili kimi zaman yönetici, kimi zaman çalışma arkadaşı, kimi zaman sosyal medya kullanıcı ya da okur\izleyici oluyor” diye konuştu. Şiddet uygulayanlar arasında ilk sırada yöneticilerin yer aldığı bilgisini paylaşan Karataş, OHAL ilanından sonra şiddetin arttığını söyledi.

“8 MART’INIZI KUTLUYORUZ”

Karataş, son olarak şunları dile getirdi: “TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu olarak medyanın bu erkek egemen ortamında çalışan kadınların iş yaşamında karşılaştığı ayrımcılığı ve şiddeti, hem veriler hem de kadınların anlatımları ile ortaya koymak ve görünür kılmak amacıyla bu anket çalışmasını gerçekleştirdik. Anket sonucunda elde ettiğimiz bulguları sizlerle paylaştık. 8 Mart’ınızı kutluyor, bu vesileyle tüm kadın meslektaşlarımızı erkek şiddetine ve cinsiyet ayrımcılığına karşı kitlesel mücadeleye çağırıyoruz. Bu 8 Mart’ta mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteci kadınları da anıyoruz.”

dokuz8HABER / Eda Narin

dokuz8HABER’i takip edin

Video