AVRUPA TOPLUMSAL CİNSİYET

Roman aktivist kadınlara ‘’Bilinmeyen Kahramanlar’’ ödülü

Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (RAA) ve Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Roman Kadınlar için ”Yerelde örgütlenen Roman aktivist kadınlar ödülü” isimli yarışma düzenliyor.

Bu yılki Avrupa Birliği Roman Entegrasyonu Ödülü, yaşadığı toplulukların dönüşümüne dikkate değer katkı veren ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarında önemli derecede rol alan Roman kadınlara verilecek. Ödül Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’de yaşayan 14 Roman kadın aktivistine verilecek. Ödülün yereldeki ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yapan Roman kadınların; başarılarını tanımak ve Roman toplulukların yaşam koşulları ile sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimleri desteklemeyi amaçlıyor.

YEDİ ÜLKEDEN 14 KADINA ÖDÜL

Yedi ülkeden 14 kadına verilecek olan ödülde birincilik ödülü 7.500 Euro, ikincilik ödülü ise 4.500 Euro olarak belirlendi. Kazanan kadınların ödüllerini, Romanlara yönelik sosyal içerme ilgili faaliyetlerini sürdürmek için kullanmaları bekleniyor. Ayrıca ödül sahipleri Roman Haftası’nda, 18-21 Mart 2019 tarihlerinde, Belçika, Brüksel’deki Avrupa kuruluşlarına 3 günlük bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

ROMAN KADINLAR ÇİFTE AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR

Balkanlar ve Türkiye’de yaşayan hem Roman hem de kadın olmalarından dolayı çifte ayrımcılığa maruz kalan Roman kadınlar ayrıca politika geliştirme süreçlerinden dışlanıyor, eğitim ve istihdama erişimde zorluk çekiyor, nitelikli sağlık hizmeti alamıyor. Her gün ev içi şiddete maruz bırakılan Roman kadınlara verilecek bu ödüller; Roman kadınların güçlendirilmesi, Romanların sosyal içerme sürecine katkısını ve bu süreçteki rolünü öne çıkarmak ve desteklemek gibi bir çok şey hedefliyor.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’de ikamet eden, yereldeki Roman kadınlar ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren Roman kadınlar başvurabilir. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 15 Şubat.

Yarışma için doğrudan bireysel başvuru yapılabilmesinin yanı sıra, genişleme ülkelerinden birinde kurulmuş/aktif olan ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da  aday gösterebilir. Yarışmaya katılım şartları hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.avrupa.info.tr/tr/news/bati-balkanlar-ve-turkiyedeki-romanlarin-entegrasyonu-bilinmeyen-kahramanlar-ab-odul-programi adresine ulaşılabilir.

dokuz8HABER’i takip edin

Video