VERİ HABERCİLİĞİ VİDEO HABER

BM 2017 Raporu: OHAL koşullarında yaşanan hak ihlalleri

‘BM İnsan Hakları Komiserliği 2017 senesinde Türkiye’de OHAL koşullarında yaşanan hak ihlallerini 20 Mart 2018 tarihinde yayınladığı raporla duyurdu. Yunus Erduran ve Kazım Kızıl raporu Dokuz8Haber veri haberleri serisi için özel olarak görselleştirdiler.

 

2016 Temmuz’unda ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kanunlarının eleştirildiği raporda, hükümetten acilen insan hakları evrensel sözleşmelerine aykırı olarak yürürlüğe sokulan birçok kanunun kaldırılması talebinde bulunuluyor.

Rapor, FETÖ ile mücadele kapsamında hayata geçirilen OHAL’in ülkedeki tüm muhalif yapılanmaları tehdit eder hale geldiğine vurgu yaparak, Türkiye’nin OHAL döneminde çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerin (KHK) temel insan haklarını ve Türkiye’nin uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtiyor. Tutuklu annelerin çocukları da dahil olmak üzere gözaltı ve hapishane sürecinde yapılan kötü muamelelerin bireysel tanıklıklarla belgelendiği raporda, OHAL sürecinde keyfi gözaltılar yapıldığı, gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muameleye tabi tutulduğuna dair bulgular da yer alıyor. BM İnsan Hakları Dairesi ayrıca OHAL kararnamelerinin sayısının sıklığı ve konuyla bağlantısı bulunmayan bazı kararnamelerin yayınlanıp bunların ulusal bir tehdit gibi gösterilmesi nedeniyle, hükümetin bu kanunları kendisine yönelik eleştiri ve muhalefeti bastırmak kullanıldığının bir göstergesi olarak ifade ediyor.

Yüksek Komiserlik 2017 senesinde yayınladığı raporunda Türkiye’nin Güneydoğu bölgesindeki hak ihlallerine dair açıklamalar yaparak hükümetin terörle mücadeledeki yöntem ve uygulamalarına dair bulgularını paylaşmıştı. Bu raporda da bölgede sürdürülen operasyonlarla ilgili rakamlar güncellenerek veriliyor ve hak ihlallerinin OHAL döneminde artarak devam ettiği belirtiliyor.

 

dokuz8HABER’i takip edin

Video