Diyarbakır’da bulunan Diyarbakır Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin içinde olduğu Diyarbakır Sağlık platformu sağlıkta yaşanan şiddete ilişkin ortak açıklama yaptı.

Diyarbakır SES Şubesi yöneticisi Gülhan Tekin, sağlıkta yaşanan sorunların asıl kaynağının sağlık çalışanları değil uygulanan sağlık politikaları olduğunu söyledi. Tekin, sağlık çalışanlarının son 7 yılda 91.000’den fazla şiddiet vakkası ile karşı karşıya kaldığını söyledi.
“Her saat birden fazla, her gün ise ortalama 40 sağlıkçı sözel ve/veya fiziksel şiddete maruz kalıyor” diyen Tekin, sağlık çalışanlarının psikolojik olarak da yıprandığını vurguladı.
Tekin, Sağlıkta şiddetin, ekonomik krizden, yoksulluktan, işsizlikten, anayasal hakların askıya alınmasından, sosyo-ekonomik kutuplaşmadan, siyasilerin ötekileştirici söylemlerinden, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve sınıfsal ikliminden bağımsız olmadığını belirterek, “İş cinayetleri, kadın cinayetleri ve insan hakları ihlalleri incelendiği eşzamanlı olarak şiddet ikliminin sertleştiği görülecektir. Biz; sağlık çalışanları sağlıkta şiddete ve buna yol açan sağlık politikalarına “ARTIK YETER!” diyoruz. Emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağımız mücadelemizle sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırarak; görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız!” diye konuştu.
Tekin, sağlık çalışanlarını 15 Mart pazar günü Ankara’da yapılacak Beyaz Mitinge de davet ederek şunları söyledi:
Üyemiz olan ve üyemiz olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla, emeklilerimizle, göreve başlatılmayan atama bekleyen genç meslektaşlarımızla ve geleceğimizi oluşturan her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kardeşlerimizle birlikte; 15 Mart Pazar günü Ankara’da beyaz mitingde buluşacak ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız