HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları; Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı El Bab, Azez ve Afrin’de fakülteler kurma kararını ve kendisine “Suriye Geçici Hükümeti ve ÖSO Komutanları” diyen bir grubun Urfa’da “Suriye Milli Ordusu”nu kurduklarını açıklamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemi ile ilettiği soru önergesinde sordu.

Hatimoğulları’nın vermiş olduğu önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10.10.2019
Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ
HDP Adana Milletvekili
4 Ekim 2019 tarihinde 30908 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1616 Sayılı Kararda; “Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Suriye’de iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (EI-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39’uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.”
Yine 4 Ekim 2019 tarihli haberlerde, kendilerine “Suriye Geçici Hükümeti ve ÖSO Komutanları” diyen bir grup Urfa’da “Suriye Milli Ordusu”nu kurduklarını açıklamıştır. “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) komutanları ile Türkiye’nin oluşturduğu “Suriye Geçici Hükümeti’nin” Başbakanı Abdurrahman Mustafa ve “Savunma Bakanı ile Genel Kurmay” Başkanı Selim İdris, Urfa’da bir otelde polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında toplanmış; İdlib’te El Kaide uzantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ/El Nusra) ile ortak hareket eden ÖSO grupları, toplantıda “Suriye Milli Ordusu” (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini, düzenli ordu statüsüne geçtiklerini ve savunma bakanlığına bağlandıklarını açıklamıştır.
Türkiye’nin izlediği Suriye politikası eksenine paralel olan her iki gelişme, Kuzey Suriye’ye yapılan harekat gündemde iken oldukça düşündürücüdür. Türkiye desteklediği “sözde/geçici hükümet” ve Selefi/Cihadist çeteler yoluyla müdahil olduğu Suriye’deki savaşta; attığı bu adımlarla ve Kuzey Suriye’ye başlatılan operasyonla çözümsüzlüğü derinleştirecektir. Suriye’de ve bölgede kalıcı çözüm, ancak barış politikası izlenerek sağlanabilir.
Bu bağlamda;
1. Türkiye, Suriye’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Fakülteler nasıl kurabilir? Hangi yetki ya da anlaşmaya dayanarak Suriye’de, başka bir ülkenin sınırları içinde, yüksekokul kurma kararı alınabiliyor?
2. Hangi nedenle/amaçla Suriye topraklarında üniversite kurma kararı alınmıştır? Bu fakültelerde kimlerin öğrenim görmesi planlanmaktadır?
3. Kuzey Suriye’ye başlatılan operasyon gündemde iken; Türkiye Suriye’de fakülteler kurma kararı ile, Türkiye Kuzey Suriye’de kalıcı olma niyetini mi ortaya koymaktadır?
4. Kuzey Suriye’ye başlattığı operasyonunda Türkiye, Urfa’da kurulduğunu açıklayan “orduyu” mu kullanmayı planlamaktadır? Bu açıklamanın operasyon gündemdeyken yapılmış olması tesadüf müdür? Mültecilerden ordu kurulmasının ve bu ordunun Suriye’de kullanılacak olmasının izahı nedir?
5. İdlib’te El Kaide uzantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ/El Nusra) ile ortak hareket eden ÖSO gruplarının Suriye karşıtı faaliyetlerinin Türkiye’de desteklenmesi, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Stratejisi’nin yükümlülüklerinin ihlali değil midir? Türkiye’de ve bölgede istikrarı ve güvenliği tesis edebilmek için, cihadist çeteleri destekleme politikalarına son verilecek midir?
6. Geçtiğimiz günlerde KHK’lıların Ankara’daki buluşması yasaklanmış, diğer şehirlerden yurttaşların Ankara’ya gelişleri dahi engellenmiş, yasalarca temin altına alınan toplanma özgürlüğü gasp edilmişken; Urfa’da “Suriye Milli Ordusu” kurularak, Suriyeli muhalif militanların tek çatı altında birleştirildiğinin açıklandığı böylesi bir toplantı, üstelik polisin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, nasıl organize edilebilmektedir?