EKOLOJİ-ÇEVRE

“Aliağa’da hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın”

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Halen faaliyete devam eden kirletici endüstri tesisleri nedeniyle Aliağa’nın ve bölgenin sağlıklı yaşamı tehdit altındadır. Böylelikle bölge, denizi, kıyıları, ormanları ve tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla ‘sessiz ölüm’e mahkum edilmiş durumdadır” dedi.

İzmir Barosu, Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölge için önemli bir kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarınına rağmen çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak üzere bir basın açıklaması düzenledi. İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel tarafından EGEÇEP, Karşıyaka Belediyesi, Foça Belediyesi dahil pekçok kurum adına okunan açıklamaya, TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Foça Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Bahadır Doğutürk, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sinan Balcılar ile EGEÇEP ve yurttaşların avukatı Arif Ali Cangı katıldı.

Bianet’in haberine göre, Baro Başkanı Özkan Yücel’in, “Bugün burada; Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak için toplandık” ifadeleriyle başladığı açıklama şöyle devam etti:

“ALİAĞA VE ÇEVRESİ KAPASİTESİNİN ÇOK ÜZERİNDE KİRLETİCİ TESİS BARINDIRIYOR”

“SocarPower Termik Santrali Entegre Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 10.07.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu; İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 21.12.2018 tarihli kararı ile İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen 19.02.2016 tarihli ÇED olumlu kararı da İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 07.01.2019 tarihli kararıyla iptal edildi. Her iki mahkeme kararı da, termik santral projelerinin bütün olarak ve kül ve cüruf atıklarıyla bölgenin orman varlığı, faunası, tarım alanlarında yaratacağı çevresel olumsuz etkilere dayanmakta bu hususa özel bir vurgu yapmaktadır. Ancak, bilirkişi raporlarına göre asıl sorun Aliağa ve çevresinin kapasitesinin çok üzerinde kirletici tesis barındırdığı gerçeğidir.”

“ÇEVRE SAĞLIĞI, CANLI YAŞAMI, HUKUK YOK SAYILIYOR”

Açıklamada, “Bilirkişilere göre; ‘…bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesi şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık’ taşıyacaktır. Bu ve benzeri pek çok bilimsel değerlendirme ve uyarılara, verilmiş olan pek çok mahkeme kararına rağmen, 2009/7 sayılı genelge bahane edilerek mahkeme kararları yok sayılmakta adeta çöpe atılmaktadır. Nitekim, İzdemir Enerji Santralı-II Termik Santralı faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Üstelik, söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının dahi olmadığını vurgulamak istiyoruz” denildi.

“ALİAĞA ‘SESSİZ ÖLÜM’E MAHKUM EDİLMİŞ DURUMDA”

“Çevre sağlığını, canlı yaşamını, hukuku yok sayan bu olumsuz örnek, yeni yeni kirletici tesislerin önünü açmaktadır. Sunduğumuz mahkeme kararları ile ÇED olumlu kararları iptal edilen projeler bunlardan sadece iki tanesidir” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Oysa halen faaliyete devam eden kirletici endüstri tesisleri nedeniyle Aliağa’nın ve bölgenin sağlıklı yaşamı tehdit altındadır. Böylelikle bölge, denizi, kıyıları, ormanları ve tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla ‘sessiz ölüm’e mahkum edilmiş durumdadır.”

ÇEVRE BAKANI’NDAN TALEPLER

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na; İzmir Valiliğine ve diğer görevli kamu kurum ve kuruluşlarına buradan bir kez daha sesleniyoruz;

• Görevinizi yapın,
• Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayın,
• Aliağa’daki hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın,
• Yeni kirletici faaliyetlere izin vermeyin,
• Aliağa, Bozköy, Yeni Foça, Menemen Hava Ölçüm İstasyonları verilerini açıklayın.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİNDEN TALEPLER

• Aliağa’nın çevre karnesinin çıkartılması, alınacak önlemleri araştırmak ve tespit etmek için Meclis Araştırması isteyin.

31 MART ÖNCESİ ADAYLARDAN TALEPLER

• Aliağa’dan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için ne yapacağınızı açıklayın.

KONAK’TAN GENCELLİ’YE OLUŞAN İNSAN ZİNCİRİ

Tüm İzmirlilere sesleniyoruz;

• Unutmayın ki 29 yıl önce Konak’tan Gencelli’ye oluşturulan insan zinciri sayesinde o zaman gündemde olan termik santral projesi iptal edilmişti,
• Siz HAYIR derseniz, kimse sizin sağlığınızı hiçe sayamaz,
• Bugünümüz ve geleceğimiz için sessiz kalmayın, itiraz edin, sağlıklı ve dengeli yaşamı savunma mücadelemizde yanımızda olun.”