KESK Adana Şubeler Platformu, “Bütçe Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

KESK Adana Şubeler Platformu, Adana’da bulunan Atatürk Parkı’nda “Bütçe Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. KESK adına basın açıklamasını Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya okudu.

“EN TEMEL HAKKIMIZ”

Açıklamada, “Bütçeler tüm toplumsal kesimleri doğrudan etkiler. Bütçenin niteliği ülkenin nasıl yönetildiğiyle de ilgilidir. Biz kamu emekçileri açısından eşit bütçe hakkı en temel taleplerimizden biri olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın tamamı aşağıdaki şekilde:
“2021 yılına ait geçen hafta başlayan bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor. Bütçe görüşmelerini takip eden her vatandaşımızda aynı yargı ve düşüncenin oluştuğunu görüyoruz. 2021 yılı bütçesinde işçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, kadınlar, gençler kısacası emeğiyle geçinenler yok. Ekonomik krizin pandemi koşullarıyla beraber her geçen gün daha ağır hissedildiği bu günlerde, emekçiler bütçeden kendilerine ayrılan payın hayal kırıklığını bir kez daha yaşadılar. Halkın büyük bir bölümü insanca yaşayacak bir ücret ve sosyal destek beklerken, bir kez daha sefalete ve yoksulluğa mahkum edildi.
Siyasi iktidarların oluşturduğu merkezi bütçeler kamu hizmetlerinin planlandığı, kamuda çalışan emekçilerin alacağı ücrete kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Bütçenin toplanması, kaynağı ve dağılımı toplumsal eşitsizliğe neden olabileceği gibi var olan adaletsizliği ve eşitsizliği de derinleştirebilir. Bütçeler tüm toplumsal kesimleri doğrudan etkiler. Bütçenin niteliği ülkenin nasıl yönetildiğiyle de ilgilidir. Biz kamu emekçileri açısından eşit bütçe hakkı en temel taleplerimizden biri olmaya devam edecektir.
Değerli Basın emekçileri
2021 bütçesinde emekçiler ve halkın büyük bir kesimi yok. Peki kimler var? Başta patronlara sermaye teşvikleri, vergi afları var. Büyük paylardan biri de güvenlik harcamalarına gitmektedir. Savunma sanayi Destekleme Fonu gelirleri ve harcamaları, iç güvenliğe verilen ödenekler ile adalet bütçesi için ayrılan ödenekler birleştirildiğinde toplam 300 milyar lira ile toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 23’ünü bulduğu görülmektedir. Öte yandan 2021 yılı bütçesinin yatırıma ayrılan payın büyük bölümü ulaştırma yatırımlarına ayrılmıştır. Bütçeden yatırım için şehir hastanelerine de 16 milyar gibi önemli bir meblağ ayrılmıştır. Buda gösteriyor ki bütçeden inşaat holdingleri en büyük payı almaya devam edecektir.
Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinin en derin yaşandığı; eğitimde, sağlıkta, sosyal güvencede büyük sorunların yaşandığı ve işsizliğin ürkütücü rakamlara ulaştığı bir ülkedir. Halkımız uzun süredir yaşanan ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor. Pandemi koşulları var olan eşitsizliği daha da derinleştirdi. Biz emekçiler artan iş yükü, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik, enflasyon sarmalında mücadele ederken 2021 yılı bütçesi hiçbir sorunumuza bir çözüm olmadığı gibi sorunları daha da derinleştiren bir rol üstlenecektir.
2021 Bütçesi ile devletin sosyal yüzünü ortaya çıkarmak değil, geçici sosyal yardımlarla kendine bağımlı bir toplum yaratma hedeflenmektedir. Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da ikinci sırada yer alan ülkemizde covid salgınıyla beraber var olan makas iyice açılmıştır. Pandemi daha çok küçük esnaf, asgari ücretle çalışan işçilerin çalıştığı alanları olumsuz etkilediğinden yoksulluk derinleşerek artmıştır. Uzun yıllardır uygulanan neo-liberal politikalar nedeniyle yoksulluğun ve sefaletin kalıcılaştığı tespitleri yapılırken pandemiyle birlikte neo-liberal politikaların, iflas ettiğini ve bir kez daha emekçilerin çıkarına olmadığını görme fırsatı bulduk. Gençlerin, kadınların yoksulluğu ve işsizliği korkunç rakamlara ulaşmıştır.
Değerli basın emekçileri
Bilindiği gibi bütçe gelirleri daha çok çalışanlardan alınan gelir vergisinden oluşmaktadır. Gelire göre aratan oranlı değil de, herkesçe eşit ödenen dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Temel tüketim mallarına konan KDV, ÖTV ve benzeri dolaylı vergiler emekçilerin sırtında bir yüktür. Halktan toplanması planlanan 1 trilyon 59 milyarlık verginin 660 milyarı ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerdir.Tüketim üzerinden alınan bu vergiler ‘’gelir dağılımı adaletsizliğinin’’ yaşandığı ülkemizde başka bir adaletsizliği ve eşitsizliğe neden olmaktadır.200 milyar lira gelir vergisine karşılık 112 milyar lira kurumlar vergisi toplanacaktır.
Bu tablo vergi yükünün hem tüketim hem de gelir üzerinden emekçilerin sırtına yıkıldığını göstermektedir. Özellikle yoksul emekçileri olumsuz yönde etkileyen bu vergilerin kaldırılması gerekir. 2021 bütçesinde 245 milyar borçlanılacak olması ise geleceğimizin ipotek edilmesidir. Siyasi iktidar halkın geleceğini ipotek altına almıştır. Bütçe gelirleri adaletsiz bir şekilde toplandığı gibi harcamaları da emekçilere eşitsizlikleri azaltacak şekilde dağıtılmamaktadır.
Değerli basın emekçileri
2021 Bütçesinden beklentilerimiz şöyledir,
* Vergide adaletin sağlanması ve emekçiler üzerindeki vergi yükünün azaltılması için; kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, temel tüketim maddelerinden alınan KDV’nin sıfırlanmasını, birinci vergi diliminin yüzde 15 ten yüzde 10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini, emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergilerin kaldırılmasını istiyoruz.
* Toplanan vergilerin halka ve emekçilere dönmesi için; özelleştirme soygununa ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilmesini, herkese ücretsiz, eşit ve nitelikli kamu hizmeti verilmesini istiyoruz.”
* 3600 ek göstergenin bütün kamu emekçilerini kapsayacak şekilde biran önce yasalaşmasını istiyoruz.
Değerli basın emekçileri
Buradan siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. 2021 bütçesinde işçiler yok. Kamu emekçileri yok. Emekliler yok. Küçük esnaf yok. Köylüler yok. Gençler yok. Kadınlar yok. Sonuç itibariyle halkımız yok. Halkın ihtiyaçlar için bütçe yapın. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için bütçe yapın. Bu şekliyle 2021 bütçesini reddediyoruz. Başta emekçiler olmak üzere halkın büyük bölümün insanca yaşayacak koşullar sunmayan bu bütçe geri çekilmelidir. Sermayeye, ranta, faize değil halka bütçe istiyoruz.”