DİSK-AR’ın yayımladığı işsizlik ve istihdam raporuna göre, Eylül 2017 döneminde 2 milyon 575 bin olan kayıtlı işsiz sayısı, Eylül 2018’de 558 bin artarak 3 milyon 133 bine ulaştı. TÜİK verilerine dayanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısının ise 6,3 milyonu aştığı söylendi.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]T[/mks_dropcap]ürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), “İşsizlik ve istihdam raporu” yayımlayarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Ekim 2018 günü açıkladığı Temmuz 2018 dönemi “İşgücü İstatistikleri” ile İŞKUR tarafından açıklanan Eylül 2018 dönemi verilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Temmuz 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi. DİSK-AR’ın raporuna göre, gerçek işsiz sayısı 6,3 milyon iken aktif sigortalı sayısı 270 bin azaldı. Kadın işsiz sayısı ise erkeklerden fazla.
[infogram id=”c1d259f0-b9c7-4bb9-900c-d83e809682cb” prefix=”1fs” format=”interactive” title=”Türkiye'de işsizlik rakamları”]
‘İŞSİZLİKTE PATLAMA YAŞANIYOR’
DİSK-AR raporunda, İŞKUR’un Eylül 2018 verileri ile SGK Temmuz 2018 verilerinin, işsizlikteki artışı ortaya koyduğu belirtilirken, “İşsizlikteki artış eğilimini İŞKUR verileri daha güncel biçimde ortaya koymaktadır. Eylül 2017 döneminde 2 milyon 575 bin olan kayıtlı işsiz sayısı Eylül 2018’de 558 bin artarak 3 milyon 133 bine ulaştı. Ağustos 2018’de 2 milyon 752 olan kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 381 bin artmış oldu. SGK verilerine göre Temmuz 2018’de bir önceki aya göre zorunlu sigortalı sayısı 269 bin azaldı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyonu aştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı” denildi.
‘ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA İŞSİZLİKTE YOĞUN BİR ARTIŞ OLACAK’
“TÜİK verilerinin temmuz ayını yansıtması nedeniyle ekonomik krizin (yükselen enflasyonun, faizin ve dövizin) açık etkilerini şimdilik görmüyoruz” diyen DİSK-AR, önümüzdeki aylarda krizin etkisiyle işsizlikte yoğun bir artışın olacağını söyledi.
‘İŞKUR’A GÖRE SON BİR YILDA KAYITLI İŞSİZ SAYISI 558 BİN ARTTI’
Raporda, İŞKUR’a göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısının 558 bin arttığı, kayıtlı işsizler içinde de kadınların son bir yılda 371 bin artarak erkeklerin önüne geçtiği belirtildi.
 
DİSK-AR: GERÇEK İŞSİZLİK SAYISI 6,3 MİLYONU AŞTI
DİSK-AR, raporunda gerçek işsizlik sayısını Temmuz 2018 için 6,3 milyon olarak hesapladı. Buna göre bir ayda geniş tanımlı işsiz sayısının 358 bin arttığı ifade edildi.

DİSK-AR’ın ‘geniş tanımlı işsizlik’ tanımı ise raporda şöyle yer aldı: “Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.”
‘İŞSİZLİK EN ÇOK KADINLARI ETKİLEDİ’
İşsizliğin en çok kadınları etkilediğini söyleyen DİSK-AR raporunda, Temmuz 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 14,3 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve genç kadın işsizliğinin de yüksek oranda seyrettiği yer aldı.

DİSK-AR’DAN İŞSİZLİĞE KARŞI ÖNERİLER: GÜÇLÜ SOSYAL POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
“İşsizliğin tekrar şiddetli bir tırmanışa geçtiği görülmektedir. İşsizliğin yaratacağı toplumsal tahribatı önlemek için güçlü sosyal politikalara ihtiyaç vardır” denilen raporda, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artışın sağlanması için önerilenler ise şöyle:

 • Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından korunması için toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını ve yargı iznine bırakılmasını istiyoruz.
 • İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 • İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 • “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 • Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkıtanınmalıdır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
 • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmeli ve yararlanma koşulları özellikle kriz dönemlerinde kolaylaştırılmalıdır.
 • Ücret Garanti Fonu kapsamı genişletilmesi işçilerin 6 aylık her türlü işçilik alacağı garanti kapsamına alınmalıdır.
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım emeği devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.