14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, tüm meslektaşları adına Taksim Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Deniz Erdoğan ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip’in yaptıkları konuşmalarından ardından İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, basın açıklamasını okudu. Açıklamada, pandemide kaybedilen sağlık emekçilerinin saygı ve özlemle anıldığı belirtildi, “Toplumsal Sağlık için Demokrasi ve Adalet İstiyoruz!” denildi.

“SALGINI DEĞİL, ALGIYI YÖNETTİLER”

Covid-19 pandemisinde onbinlerce yurttaşın, yüzlerce sağlık emekçisinin ve hekimin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, “Haksızlıkların, eşitsizlik ve adaletsizliğin derinleştiği bu dönemde insanlarımızı kaybederken, sağlık emekçileri yaşatma cabasını canlarıyla ödedi. Siyasal iktidar ise duyarlılığını salgını değil algıyı yöneterek: genelgelerle cezalar yağdırıp insanları açlığa mahkûm ederken, bir yandan da lebalep dolu parti kongreleriyle gösterdi” denildi. Açıklamada, sağlık emek ve meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin, toplumun katılımı sağlanmadan pandemi ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülemeyeceği bir kez daha vurgulandı.

HEKİMLERİN TALEPLERİ

Açıklamada hekimlerin talepleri ise şöyle sıralandı: “Covid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin. Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin. Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun.”