Doklady Yer Bilimleri dergisinde yayınlanan bir makaleye göre atmosferdeki İçsel Kütleçekimsel Dalgaların (IGW -Internal Gravity Waves-) parametrelerindeki değişiklikler izlenerek, bir depremin olacağı 5 gün önceden anlaşılabiliyor.

Rusya kaynaklı bir bilimsel makaleye göre, atmosferdeki İçsel Kütleçekimsel Dalgaların (IGW, Internal Gravity Waves) parametrelerindeki değişiklikleri izleyerek, bir depremin olacağı 5 gün önceden anlaşılabilir. Bu sonuçlar Rusya’nın Doklady Yer Bilimleri dergisinin Temmuz 2019 sayısında yayınlandı ve 23 Ağustos’ta da internette yer aldı. Ancak İngilizceye tercüme edilerek duyurulması 25 Ekim’de oldu.
Makale sahibi araştırmacılar, 26 Mayıs 2013’te Özbekistan’da, 8 Ocak 2007’de Kırgızistan’da, ve 28 Ocak 2013’te Kazakistan’da vuku bulan depremlerin öncesinde ve sonrasında uydulardan kaydedilen IGW dalgalarını analiz ederek bu sonuca vardı.
Uydulardan alınan orta atmosfer (stratosfer ve mezosfer) sıcaklıkları gözlemlenerek IGW dalga boylarının boyuna ve enine (longitudinal and transverse) bileşenleri hesaplanmış ve her üç depremde de deprem öncesi değişimler görülmüş. Değişimler beş gün önceden başlamış depreme iki üç gün kalana kadar artmış, daha sonra deprem sırasında kaybolmuş.
Birkaç gün veya birkaç saat gibi kısa süre önce deprem tahmini yapmak, bir takım yer bilimcilerin yoğun ilgi ve çaba gösterdikleri bir konudur. Şimdiye kadar çok sayıda ümit veren “gösterge” ortaya konmuş ve kısmen başarı gösterilmiş olsa da, yüksek doğrulukla ve güven verecek bir yöntem ortaya çıkamamıştır.

ARAŞTIRMADA YER ALAN KURULUŞLAR

Araştırmada yer alan 6 kuruluştan dördü Rus, biri Kırgız ve biri de Alman. Rus Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Yerküre Dinamikleri Enstitüsü, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü, Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi ve Alman Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü.
Söz konusu araştırma, önceki benzerleri gibi bilimsel bir yayın olarak mı kalacak yoksa milyonlarca insanı ilgilendiren bir uygulamaya yol açacak mı sorusu şimdilik yanıtsızdır.
Kaynaklar:
Genel: http://www.terradaily.com/reports/Earthquakes_can_be_predicted_five_days_ahead_999.html
Bilimsel: https://doi.org/10.1134/S1028334X19070201